Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Z serca błogosławię was i wszystkie wasze Kościoły

19 IX 2009 — Przemówienie do patriarchów i arcybiskupów większych katolickich Kościołów WschodnichBenedykt XVI przyjął na audiencji w Castel Gandolfo patriarchów i arcybiskupów większych katolickich Kościołów Wschodnich. Zapewnił obecnych na spotkaniu hierarchów, że troszczy się o rozkwit ich Kościołów i pamięta o nich w nieustannej modlitwie. Zapowiedział też zwołanie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Bliskiemu Wschodowi, które będzie obradowało od 10 do 24 października 2010 r. na temat: «Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie — komunia i świadectwo: 'Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli' (Dz 4, 32)». Siedmiu patriarchów oraz arcybiskupi więksi przybyli m.in. z Libanu, Iraku, Syrii, Egiptu; byli również obecni łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal oraz zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie kard. Lubomyr Huzar, arcybiskup większy Kijowa.

Księża kardynałowie, wielce błogosławieni, czcigodni patriarchowie i arcybiskupi więksi!

Serdecznie was wszystkich witam i dziękuję wam za to, że przyjęliście zaproszenie do uczestniczenia w tym spotkaniu — każdemu przekazuję braterski uścisk pokoju. Witam kard. Tarcisia Bertone, mojego Sekretarza Stanu, kard. Leonarda Sandriego, prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, a także sekretarza i pozostałych współpracowników tej dykasterii.

Dziękujmy Bogu za to nieformalne zgromadzenie, pozwalające nam słuchać głosu Kościołów, którym służycie z godnym podziwu oddaniem, i umocnić więzy jedności, jakie łączą je ze Stolicą Apostolską. Dzisiejsze spotkanie przypomina spotkanie z 24 kwietnia 2005 r. u grobu św. Piotra. Wtedy to, na początku mojego pontyfikatu, postanowiłem rozpocząć duchową pielgrzymkę do serca chrześcijańskiego Wschodu: pielgrzymkę, której kolejnym znaczącym etapem jest dzisiejsze spotkanie, a którą zamierzam kontynuować. Przy różnych okazjach prosiliście o częstsze kontakty z Biskupem Rzymu, aby coraz bardziej umacniać komunię waszych Kościołów z Następcą Piotra i by jednocześnie przy tej sposobności rozpatrywać razem ewentualne szczególnie ważne zagadnienia. Ten postulat został ponowiony także podczas ostatniego zgromadzenia plenarnego Kongregacji dla Kościołów Wschodnich i podczas zgromadzeń ogólnych Synodu Biskupów.

Co do mnie, uważam za podstawowy obowiązek pogłębianie tej synodalności, która jest droga eklezjologii wschodniej i do której odniósł się z poważaniem Ekumeniczny Sobór Watykański ii. W pełni podzielam uznanie, jakie zgromadzenie soborowe wyraziło waszym Kościołom w Dekrecie Orientalium Ecclesiarum, a które mój czcigodny poprzednik Jan Paweł ii potwierdził przede wszystkim w Adhortacji apostolskiej Orientale Lumen, i zarazem ufam, że wschodnie Kościoły katolickie będą «rozkwitały (...) i z nową mocą apostolską wypełniały powierzone sobie zadanie (...) promowania jedności wszystkich chrześcijan, w szczególności Wschodu, zgodnie z dekretem o ekumenizmie» (Orientalium Ecclesiarum, 1). Perspektywa ekumeniczna często wiąże się z relacjami międzyreligijnymi. W tych dwóch dziedzinach cały Kościół potrzebuje doświadczenia współżycia, jakie wasze Kościoły gromadziły od pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa.

Czcigodni bracia, w czasie tego braterskiego spotkania w waszych wystąpieniach z pewnością dojdą do głosu kwestie, które was nurtują, a które zostaną odpowiednio pogłębione przez właściwe dykasterie. Pragnę was zapewnić, że jesteście nieustannie obecni w moich myślach i w mojej modlitwie. Pamiętam w szczególności o «apelu o pokój», który powierzyliście mi na zakończenie zgromadzenia Synodu Biskupów w październiku minionego roku. A gdy mowa o pokoju, myśl biegnie przede wszystkim ku regionom Bliskiego Wschodu. Toteż korzystając z okazji, ogłaszam, że zwołałem Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Bliskiemu Wschodowi, które odbędzie się w dniach 10-24 października 2010 r., a jego tematem będzie: «Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie — komunia i świadectwo: 'Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli' (Dz 4, 32)».

Ufając, że dzisiejsze spotkanie przyniesie upragnione owoce, proszę o matczyne wstawiennictwo Najświętszą Maryję i z serca błogosławię was i wszystkie Wschodnie Kościoły katolickie.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekumenizm jedność Kościoła patriarchat Kościoły Wschodnie Orientale Lumen Wschód patriarcha wschodni Orientalium Ecclesiarum
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W