Sieć nowego braterstwa

Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli» w Poniedziałek Wielkanocny 2.04.2018

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Poniedziałek po Wielkanocy, według bardzo pięknej tradycji, zgodnej ze źródłami biblijnymi o zmartwychwstaniu, jest nazywany we Włoszech «Poniedziałkiem Anioła». Rzeczywiście Ewangelie opowiadają (por. Mt 28, 1-10; Mk 16, 1-7; Łk 24, 1-12), że kiedy kobiety poszły do grobu, był on otwarty. Bały się, że nie będą mogły wejść, bo grób był zamknięty przez duży kamień. Tymczasem był on otwarty, a dochodzący z jego głębi głos powiedział im, że Jezusa tam nie ma, bo zmartwychwstał.

Po raz pierwszy zostaje wypowiedziane słowo: «Zmartwychwstał». Ewangeliści mówią nam, że tę pierwszą wieść przekazali aniołowie, czyli posłańcy Boga. Ta anielska obecność ma swoje znaczenie: podobnie jak wcielenie Słowa zwiastował anioł Gabriel, tak też do ogłoszenia po raz pierwszy zmartwychwstania nie wystarczało słowo ludzkie. Potrzebna była istota wyższa, aby przekazać rzecz tak szokującą, tak niewiarygodną, że zapewne żaden człowiek nie odważyłby się jej wypowiedzieć. Po ogłoszeniu tego pierwszy raz wspólnota uczniów zaczyna powtarzać: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi» (Łk 24, 34). Jakże piękne jest to pierwsze zwiastowanie. Wypowiedzmy je teraz wszyscy razem: «Pan prawdziwie zmartwychwstał». Ta pierwsza proklamacja — «Pan prawdziwie zmartwychwstał» — wymagała inteligencji wyższej niż ludzka.

Dzień dzisiejszy jest świętem życzliwości przeżywanym zwykle z rodziną. Jest to dzień rodziny. Po obchodach Wielkanocy odczuwamy potrzebę spotkania się jeszcze raz z naszymi bliskimi i przyjaciółmi, aby świętować. Braterstwo jest bowiem owocem Paschy Chrystusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał grzech oddzielający człowieka od Boga, człowieka od siebie samego, człowieka od jego braci. Wiemy, że grzech zawsze dzieli, zawsze rodzi wrogość. Jezus obalił mur podziału między ludźmi i przywrócił pokój, rozpoczynając tworzenie sieci nowego braterstwa. Bardzo ważne w naszych czasach jest odkrywanie na nowo braterstwa, takiego, w jakim żyły pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Odkrywanie jak robić miejsce Jezusowi, który nigdy nie dzieli, ale zawsze łączy. Niemożliwa jest prawdziwa komunia i zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego i sprawiedliwości społecznej bez braterstwa i dzielenia się. Bez braterskiego dzielenia się nie można stworzyć autentycznej wspólnoty kościelnej lub obywatelskiej: istnieje wówczas tylko zbiór jednostek motywowanych czy zespolonych własnymi interesami. Natomiast braterstwo jest łaską od Jezusa.

Pascha Chrystusa spowodowała w świecie eksplozję czegoś innego: nowości dialogu i relacji, nowości, która stała się dla chrześcijan odpowiedzialnością. Jezus powiedział bowiem: «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13, 35). Dlatego właśnie nie możemy zamykać się w naszej sferze prywatnej, w naszej grupie, ale jesteśmy wezwani do zajmowania się dobrem wspólnym, do zadbania o naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i usuniętych na margines. Tylko braterstwo może zagwarantować trwały pokój, może pokonać różne formy ubóstwa, może załagodzić napięcia i zakończyć wojny, może wyplenić korupcję i przestępczość. Niech anioł, mówiący: «Zmartwychwstał», pomoże nam żyć braterstwem i nowością dialogu oraz relacji, a także troską o dobro wspólne.

Niech Dziewica Maryja, którą w tym okresie wielkanocnym przyzywamy jako Królową Nieba, wspiera nas swoją modlitwą, aby braterstwo i wspólnota, których doświadczamy w te dni Wielkanocy, mogły stawać się naszym stylem życia i duszą naszych relacji.

Po modlitwie maryjnej Ojciec Święty powiedział:

Drodzy bracia i siostry!

W atmosferze wielkanocnej, charakteryzującej dzień dzisiejszy, serdecznie pozdrawiam was wszystkich, rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia i pielgrzymów indywidualnych, przybyłych z Włoch i z różnych stron świata.

Życzę każdemu z was, abyście spędzili w spokoju te dni Oktawy Wielkanocnej, w których dalej trwa radość zmartwychwstania Chrystusa. Korzystajcie z każdej okazji, aby być świadkami pokoju zmartwychwstałego Pana, szczególnie dla osób najsłabszych i bezbronnych. W związku z tym pragnę zapewnić o szczególnej modlitwie z okazji obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Módlmy się o dar pokoju dla całego świata, szczególnie dla ludów najbardziej cierpiących z powodu trwających konfliktów. Ponawiam szczególnie apel, aby osoby uprowadzone lub niesprawiedliwie pozbawione wolności zostały uwolnione i mogły powrócić do swoich domów.

Dobrego Poniedziałku Wielkanocnego. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia, i: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama