Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Miłość braterska świadczy
o obecności Jezusa wśród nas

Rozważanie przed modlitwą "Regina Caeli" 14 kwietnia 2013Dobrze to wszyscy zapamiętajmy: nie można głosić Ewangelii Jezusa bez konkretnego świadectwa życia
(@Pontifex_pl)

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Chciałbym rozważyć pokrótce ten fragment Dziejów Apostolskich, który czyta się podczas liturgii III Niedzieli Wielkanocnej. Z tego tekstu dowiadujemy się, że pierwsze przepowiadanie apostołów w Jerozolimie napełniło miasto wieścią, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, zgodnie z Pismem, i że był Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków. Arcykapłani oraz przywódcy miasta starali się zdusić w zarodku wspólnotę wierzących w Chrystusa i uwięzili apostołów, zakazując im nauczania w Jego imię. Jednak Piotr i pozostałych Jedenastu odpowiedzieli: «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (...). Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa (...) wywyższył Go na [miejscu] po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela (...). Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty» (Dz 5, 29-32). Wówczas kazali apostołów ubiczować i ponownie nakazali im, by nie przemawiali już więcej w imię Jezusa. A oni odeszli — jak mówi Pismo — «i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa» (w. 41).

Zadaję sobie pytanie: Skąd pierwsi uczniowie brali siłę do takiego świadectwa? Nie tylko: Skąd wzięła się ich radość i odwaga głoszenia, mimo przeszkód i przemocy? Nie zapominajmy, że apostołowie byli ludźmi prostymi, nie byli uczonymi w Piśmie i w Prawie ani nie należeli do stanu kapłańskiego. Jak więc mogli, biorąc pod uwagę swoje ograniczenia i sprzeciw władz, napełnić Jerozolimę swoim nauczaniem? (por. Dz 5, 28). Jest oczywiste, że tylko obecność z nimi Chrystusa zmartwychwstałego oraz działanie Ducha Świętego mogą tłumaczyć ten fakt. Pan, który był z nimi, i Duch Święty, który przynaglał ich do głoszenia, to wyjaśnia ten nadzwyczajny fakt. Ich wiara opierała się na tak silnym i osobistym doświadczeniu Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, że nie obawiali się niczego i nikogo, co więcej, postrzegali prześladowania jako powód do chluby, który pozwalał im iść w ślady Jezusa i doń się upodabniać, świadcząc o Nim życiem.

Ta historia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej mówi nam coś bardzo ważnego, co dotyczy Kościoła wszystkich czasów i także nas: kiedy człowiek zna naprawdę Jezusa Chrystusa i w Niego wierzy, doświadcza Jego obecności w życiu i mocy Jego zmartwychwstania, i nie może nie przekazywać innym tego doświadczenia. A jeśli ten człowiek napotyka niezrozumienie czy też przeciwności, zachowuje się tak jak Jezus podczas swojej męki: odpowiada z miłością i mocą prawdy.

Odmawiając wspólnie modlitwę Regina caeli, prośmy o pomoc Najświętszą Maryję Pannę, aby Kościół na całym świecie głosił szczerze i odważnie zmartwychwstanie Pana i dawał temu skuteczne świadectwo przez znaki braterskiej miłości. Miłość braterska jest najlepszym świadectwem tego, że Jezus jest pośród nas żywy, że Jezus zmartwychwstał. Módlmy się szczególnie za chrześcijan, którzy cierpią prześladowania; w tych czasach jest wielu chrześcijan, którzy cierpią prześladowania, tak wielu, wielu, w licznych krajach; módlmy się za nich z miłością, wypływającą z naszego serca. Niech odczuwają żywą i dającą umocnienie obecność zmartwychwstałego Pana.

Beatyfikacja ks. Łukasza Passiego

Wczoraj w Wenecji został ogłoszony błogosławionym ks. Łukasz Passi, kapłan z Bergamo, który żył w XIX w., założyciel Świeckiego Dzieła św. Doroty oraz Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek św.Doroty. Dziękujmy Bogu za świadectwo tego błogosławionego!

Dzień Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca

Dzisiaj we Włoszech obchodzony jest pod hasłem: «Nowe pokolenia ponad kryzysem» Dzień Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca. Uniwersytet ten zrodził się w myśli i sercu o. Agostina Gemellego i z wielkim społecznym poparciem przygotował wiele tysięcy młodych ludzi do tego, aby byli obywatelami kompetentnymi i odpowiedzialnymi, budowniczymi wspólnego dobra. Zachęcam do nieustannego wspierania tej uczelni, aby mogła nadal dawać nowym pokoleniom bardzo dobrą formację, pozwalającą stawiać czoło obecnym wyzwaniom.

Na zakończenie Papież powiedział:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych tutaj pielgrzymów, którzy przybyli z wielu krajów: rodziny, grupy parafialne, ruchy religijne, młodzież. W sposób szczególny pozdrawiam pielgrzymów z diecezji Siena-Colle Val d'Elsa Montalcino z abpem Buoncristianim. Szczególnie witam chłopców i dziewczęta, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i smacznego obiadu!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja wiara świadectwo apostołowie miłość braterska Dzieje Apostolskie Łukasz Passi wspólnota pierwotna

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W