Każde "tak" powiedziane Bogu jest krokiem ku niebu

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 15.08.2013

Drodzy Bracia i Siostry!

Na zakończenie tej Mszy św. zwróćmy się do Najświętszej Maryi Panny, odmawiając modlitwę Anioł Pański. Droga Maryi do nieba rozpoczęła się od «tak» wypowiedzianego w Nazarecie, będącego odpowiedzią daną zwiastunowi z nieba, który oznajmił Jej wolę Boga względem Niej. W rzeczywistości jest właśnie tak: każde «tak» powiedziane Bogu jest krokiem w kierunku nieba, ku życiu wiecznemu. Ponieważ tego chce Pan: aby wszystkie Jego dzieci miały życie w obfitości! Bóg chce nas wszystkich mieć u siebie, w swoim domu!

Niestety, docierają bolesne wiadomości z Egiptu. Pragnę objąć moją modlitwą wszystkie ofiary i ich rodziny, rannych i wszystkich, którzy cierpią. Módlmy się razem o pokój, dialog, pojednanie na tej drogiej ziemi i na całym świecie: Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami! Wszyscy powiedzmy: Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami!

Pragnę przypomnieć o 25. rocznicy ukazania się listu apostolskiego bł. Jana Pawła II Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety. Ten dokument zawiera bogate refleksje, które zasługują na to, by do nich powracać i je rozwijać; a u podstawy wszystkiego jest postać Maryi, gdyż ukazał się on z okazji Roku Maryjnego. Posłużmy się w naszej modlitwie słowami znajdującymi się na końcu tego listu apostolskiego (por. n. 31): aby, rozważając biblijną tajemnicę kobiety, streszczającą się w Maryi, wszystkie kobiety odnajdowały w niej same siebie i pełnię swego powołania, i aby w całym Kościele była coraz bardziej zgłębiana i lepiej rozumiana ogromna i ważna rola kobiety.

Przed odmówieniem modlitwy maryjnej Papież Franciszek pozdrowił mieszkańców Castel Gandolfo i pielgrzymów, po czym powiedział:

A teraz pomódlmy się wszyscy razem do Matki Bożej: Angelus Domini...

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama