Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Bądźmy świadkami Pana

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański"/Regina Caeli 19 kwietnia 2015Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

W czytaniach biblijnych dzisiejszej liturgii rozbrzmiewa dwukrotnie słowo «świadkowie». Pierwszy raz pojawia się ono na ustach Piotra: po uzdrowieniu paralityka przy bramie świątyni jerozolimskiej woła on: «Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami» (Dz 3, 15). Po raz drugi pojawia się na ustach zmartwychwstałego Jezusa: w wieczór Paschy otwiera On umysły uczniów na tajemnicę swej śmierci i zmartwychwstania i mówi im: «Wy jesteście świadkami tego» (Łk 24, 48). Apostołowie, którzy na własne oczy zobaczyli Chrystusa zmartwychwstałego, nie mogli przemilczeć swego niezwykłego doświadczenia. Ukazał się im, aby prawda o Jego zmartwychwstaniu dotarła do wszystkich poprzez ich świadectwo. A zadaniem Kościoła jest dalsze prowadzenie tej misji w czasie; każdy ochrzczony jest powołany do świadczenia słowami i życiem, że Jezus zmartwychwstał, że On żyje i jest obecny pośród nas. Wszyscy jesteśmy powołani do dawania świadectwa o tym, że Jezus żyje.

Możemy zapytać: kim jest świadek? Świadek to ten, kto widział, pamięta i opowiada. Widzieć, pamiętać i opowiadać to trzy czasowniki opisujące tożsamość i misję. Świadek to ten, kto widział, okiem obiektywnym, widział rzeczywistość, ale nie okiem obojętnym; zobaczył i pozwolił, by to wydarzenie wpłynęło na jego życie. Dlatego pamięta, nie tylko ponieważ potrafi dokładnie zrekonstruować zaistniałe fakty, ale ponieważ te fakty do niego przemówiły, a on pojął ich dogłębny sens. Świadek następnie opowiada, nie w sposób chłodny i obojętny, ale jako ten, który wziął je do siebie i od tego dnia zmienił życie. Świadek to ktoś, kto zmienił życie.

Treścią świadectwa chrześcijańskiego nie jest teoria, ideologia czy skomplikowany system nakazów i zakazów, czy też moralizatorstwo, ale orędzie zbawienia, konkretne wydarzenie, co więcej — Osoba: Chrystus zmartwychwstały, żyjący i jedyny Zbawiciel wszystkich. Mogą o Nim dawać świadectwo ci, którzy Go osobiście doświadczyli, w modlitwie i w Kościele, na drodze, która ma swoje fundamenty w chrzcie, swoje pożywienie w Eucharystii, swoją pieczęć w bierzmowaniu, swoje nieustanne nawracanie się w sakramencie pojednania. Dzięki temu procesowi każdy chrześcijanin, prowadzony nieustannie przez Słowo Boże, może stać się świadkiem Jezusa zmartwychwstałego. A jego świadectwo jest tym bardziej wiarygodne, im bardziej wyłania się ze sposobu życia ewangelicznego, radosnego, mężnego, łagodnego, pokojowego, miłosiernego. Jeżeli natomiast chrześcijanin ulega wygodnictwu, próżności, egoizmowi, jeżeli staje się głuchy i ślepy na wezwanie do «zmartwychwstania» tak wielu braci, jak będzie mógł głosić Jezusa żywego, wyzwalającą moc Jezusa żywego i Jego nieskończoną czułość?

Niech Maryja, nasza Matka, wspiera nas swoim wstawiennictwem, abyśmy mogli stać się, pomimo naszych ograniczeń, ale z łaską wiary, świadkami Pana zmartwychwstałego, i nieść osobom, które spotykamy, paschalne dary radości i pokoju.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Papież powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry! W tych godzinach docierają do nas wiadomości dotyczące nowej tragedii na wodach Morza Śródziemnego. Łódź pełna imigrantów wywróciła się minionej nocy około 60 mil od wybrzeża libijskiego i zachodzi obawa, że są setki ofiar. Wyrażam głęboki ból w obliczu tej tragedii i zapewniam o mojej pamięci i modlitwie za zaginionych oraz ich rodziny. Kieruję stanowczy apel, aby wspólnota międzynarodowa działała zdecydowanie i szybko, aby zapobiec tego rodzaju tragediom w przyszłości. To są kobiety i mężczyźni jak my, nasi braci, którzy szukają lepszego życia, głodni, prześladowani, poranieni, wykorzystywani, ofiary wojen. Szukają lepszego życia. Szukali szczęścia... Zapraszam do modlitwy, najpierw cichej, a potem wspólnej, za tych braci i siostry.

Po odmówieniu modlitwy «Zdrowaś Maryjo» w intencji zmarłych migrantów Papież przypomniał o rozpoczynającym się wystawieniu Całunu w Turynie. Następnie pozdrowił obecnych na placu pielgrzymów i turystów. Do Polaków powiedział:

Pozdrawiam Polaków z diecezji Rzeszów i jednoczę się z uczestnikami «Marszu Świętości Życia», który odbywa się w Warszawie, zachęcając do obrony i troszczenia się zawsze o ludzkie życie. (..)

Proszę was, nie zapominajcie modlić się za mnie. Życzę wszystkim udanej niedzieli i dobrego obiadu.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie świadectwo spotkanie z Jezusem świadkowie misja Kościoła Morze Śródziemne imigranci relacja z Jezusem rozesłanie głosić Jezusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W