Nieskończona miłość Najświętszej Trójcy

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 27.05.2018

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj, w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Święto, w którym kontemplujemy i wielbimy tajemnicę Boga Jezusa Chrystusa, który jest Jeden w komunii trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Aby świętować z wciąż nowym zadziwieniem Boga-Miłość, który daje nam darmo swoje życie i prosi, abyśmy je przekazywali w świecie.

Dzisiejsze czytania biblijne pozwalają nam zrozumieć, że Bóg nie tyle chce nam objawić, że istnieje, ile raczej, iż jest «Bogiem z nami», bliskim nam, który nas kocha, idzie z nami, interesuje się naszą osobistą historią i opiekuje się każdym z nas, poczynając od najmniejszych i potrzebujących. Jest On «Bogiem na niebie wysoko», lecz także «na ziemi nisko» (por. Pwt 4, 39). Dlatego nie wierzymy w istotę odległą, nie! W istotę obojętną, nie! Przeciwnie, wierzymy w Miłość, która stworzyła wszechświat i zrodziła lud, stała się ciałem, umarła i powstała z martwych dla nas, a jako Duch Święty wszystko przeobraża i doprowadza do pełni.

Św. Paweł (por. Rz 8, 14-17), który sam doświadczył tego przeobrażenia, dokonanego przez Boga- -Miłość, mówi nam, że pragnie On, byśmy Go nazywali Ojcem, a raczej «Tatą» — Bóg jest «naszym Tatą» — z całkowitą ufnością dziecka, chroniącego się w ramionach tego, który dał mu życie. Apostoł przypomina nam również, że dzięki działaniu Ducha Świętego Jezus Chrystus nie staje się osobą z przeszłości, lecz czujemy, że jest blisko, że jest naszym współczesnym, i doświadczamy radości płynącej z tego, że jesteśmy dziećmi kochanymi przez Boga. W Ewangelii zmartwychwstały Pan obiecuje, że pozostanie z nami na zawsze. I właśnie dzięki tej Jego obecności i mocy Jego Ducha możemy spokojnie wypełniać misję, którą nam powierza. Co jest tą misją? Głoszenie i dawanie świadectwa Jego Ewangelii wszystkim, a tym samym rozszerzanie komunii z Nim i płynącej z niej radości. Bóg, pielgrzymując wraz z nami, napełnia nas radością, a radość jest poniekąd pierwszym językiem chrześcijanina.

Zatem uroczystość Najświętszej Trójcy pozwala nam kontemplować tajemnicę Boga, który bezustannie stwarza, odkupia i uświęca, zawsze z miłością i z miłości, i każdemu stworzeniu, które Go przyjmuje, pozwala odzwierciedlać promień Jego piękna, dobroci i prawdy. Od początku postanowił On pielgrzymować wraz z ludzkością i formuje lud, który ma być błogosławieństwem dla wszystkich narodów i dla każdej osoby, bez wyjątków. Chrześcijanin nie jest człowiekiem odosobnionym, należy do ludu: tego ludu formowanego przez Boga. Nie można być chrześcijaninem bez tej przynależności i komunii. Jesteśmy ludem: ludem Bożym. Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam wypełnić z radością misję świadczenia światu spragnionemu miłości, że sensem życia jest właśnie nieskończona i konkretna miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Po modlitwie maryjnej Papież powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry, wczoraj w Piacenzy została ogłoszona błogosławioną Leonella Sgorbati, siostra misjonarka Matki Bożej Pocieszenia, zabita z nienawiści do wiary w Mogadiszu w Somalii w 2006 r. Jej życie, poświęcone Ewangelii i służbie ubogim, jak również jej męczeńska śmierć są rękojmią nadziei dla Afryki i całego świata. Pomódlmy się wspólnie za Afrykę, aby zapanował w niej pokój. Zdrowaś Maryjo...

Matko Boża Afryki, módl się za nami.

Pozdrawiam was wszystkich, drodzy rzymianie i pielgrzymi: rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia. (...) Pozdrawiam polskich pielgrzymów i błogosławię uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich. (...)

Życzę wszystkim udanej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama