Ewangeliczne wyzwanie gościnności

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" w Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 29.09.2019

Przed zakończeniem Mszy św. odprawianej na placu św. Piotra w Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy i udzieleniem błogosławieństwa, Papież odmówił z wiernymi modlitwę «Anioł Pański», którą poprzedził następującymi słowami:

Drodzy Bracia i Siostry!

Pragnę pozdrowić was wszystkich, którzy uczestniczyliście w tej chwili modlitwy, która pozwoliła nam odnowić uwagę, jaką Kościół poświęca różnym kategoriom bezbronnych osób, które są w drodze. W jedności z wiernymi wszystkich diecezji świata obchodziliśmy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, aby potwierdzić, że nikt nie może być wykluczany ze społeczeństwa, niezależnie od tego, czy jest to obywatel żyjący w nim od długiego czasu, czy nowy przybysz.

Dla uwydatnienia tego zobowiązania za chwilę zostanie odsłonięta rzeźba, której tematem są te oto słowa z Listu do Hebrajczyków: «Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę» (13, 2). Ta rzeźba, z brązu i gliny, przedstawia grupę migrantów reprezentujących różne kultury i różne okresy historyczne. Chciałem, żeby to dzieło sztuki znalazło się tutaj, na placu św. Piotra, aby przypominało wszystkim o ewangelicznym wyzwaniu gościnności.

Jutro, w poniedziałek 30 września, rozpocznie się w Kamerunie spotkanie poświęcone rozmowom na szczeblu krajowym, mającym na celu poszukiwanie sposobu wyjścia z trudnego kryzysu, który od lat gnębi ten kraj. Ponieważ bliskie są mi cierpienia i nadzieje umiłowanego ludu kameruńskiego, zachęcam wszystkich do modlitwy, aby ten dialog okazał się owocny i doprowadził do sprawiedliwych i trwałych rozwiązań pokojowych z korzyścią dla wszystkich. Niech Maryja, Królowa Pokoju, oręduje na nami.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao