Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Integralny rozwój człowieka w świetle Ewangelii

List apostolski Papieża Franciszka w formie «motu proprio», którym ustanawia Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju CzłowiekaKościół jest powołany, by przez całe swoje istnienie i działalność dbał o integralny rozwój człowieka w świetle Ewangelii. Rozwój taki realizuje się przez troskę o niezmierzone dobra, jakimi są sprawiedliwość, pokój i ochrona stworzenia. Następca apostoła Piotra, działając na rzecz utwierdzania tych wartości, nieustannie dostosowuje współpracujące z nim instytucje, by mogły lepiej zaspokajać potrzeby mężczyzn i kobiet, do służenia którym są powołane.

Dlatego, aby urzeczywistniać troskę Stolicy Apostolskiej w wyżej wymienionych zakresach, jak również w tym, co dotyczy zdrowia i dzieł miłosierdzia, ustanawiam Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Do szczególnych kompetencji tej Dykasterii będą należały kwestie dotyczące migracji, potrzebujących, chorych i wykluczonych, zmarginalizowanych i ofiar konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych, więźniów, bezrobotnych i ofiar wszelkich form niewolnictwa i tortury.

W nowej Dykasterii, regulowanej statutem, który w dniu dzisiejszym zatwierdzam ad experimentum, od 1 stycznia 2017 r. zostaną złączone kompetencje następujących aktualnych Papieskich Rad: Papieskiej Rady «Iustitia et Pax», Papieskiej Rady «Cor Unum», Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Z tą datą powyższe cztery dykasterie zakończą swoją działalność i zostaną rozwiązane, a tym samym będą anulowane artykuły 142-153 konstytucji apostolskiej Pastor Bonus.

Zarządzam, aby to, co zostało postanowione w niniejszym liście apostolskim w formie motu proprio, było w mocy, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń, choćby zasługiwały na szczególną wzmiankę, i by zostało promulgowane przez opublikowanie w «L'Osservatore Romano», a następnie opublikowane w Acta Apostolicae Sedis, i weszło w życie 1 stycznia 2017 r.

Rzym, u św. Piotra, 17 sierpnia 2016, w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia, IV mojego pontyfikatu

Papież Franciszekopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: społeczeństwo humanizm człowieczeństwo migracja kongregacja Cor Unum Iustitia et Pax wykluczenie społeczne marginalizacja Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów zrównoważony rozwój Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka integralny rozwój Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W