Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Trzeba walczyć z różnymi formami ubóstwa materialnego i duchowego

11 IV 2013 — Audiencja dla członków Fundacji PapieskiejOjciec Święty spotkał się w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego z członkami Fundacji Papieskiej (The Papal Foundation) — amerykańskiego stowarzyszenia charytatywnego — przybyłymi do Rzymu z doroczną pielgrzymką. W tym roku stowarzyszenie — powstałe w 1988 r., by wspierać misję papieża przez dotacje, stypendia i dzieła miłosierdzia — obchodziło swoje 25-lecie. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie tekstu przemówienia, które Ojciec Święty wręczył uczestnikom spotkania.

Drodzy Przyjaciele!

Miło mi spotkać się z członkami Fundacji Papieskiej, przybyłymi z pielgrzymką do Rzymu, i dziękuję kard. Wuerlowi za uprzejme słowa. Bardzo sobie cenię wasze modlitwy w okresie, gdy rozpoczynam moją posługę biskupa Rzymu i pasterza Kościoła powszechnego. W ciągu 25 lat, które upłynęły od chwili powstania Fundacji, wy oraz inni jej członkowie, pomagaliście Następcy Piotra, wspierając liczne dzieła apostolskie i dobroczynne szczególnie bliskie jego sercu. W ciągu tych lat przyczyniliście się w sposób szczególny do wzrostu licznych Kościołów lokalnych w krajach rozwijających się, wspierając m.in. formację stałą kapłanów i zakonników, udzielając schronienia, opieki medycznej, troszcząc się o ubogich i potrzebujących oraz stwarzając możliwości podjęcia nauki i pracy, tak niezbędne.

Za to wszystko jestem wam bardzo wdzięczny. Potrzeby ludu Bożego na świecie są wielkie, a wasze wysiłki na rzecz rozwoju misji Kościoła pomagają pokonywać w rozmaitych formach ubóstwo materialne i duchowe, istniejące w rodzinie ludzkiej, przyczyniając się do umacniania braterstwa i pokoju. Niech 50. rocznica encykliki Pacem in terris bł.Jana XXIII — która przypada dzisiaj — będzie bodźcem do nieustannej troski o pojednanie i pokój na każdym poziomie. W tym okresie wielkanocnym, w którym Kościół zachęca nas do okazywania wdzięczności za Boże miłosierdzie i za nowe życie, które otrzymaliśmy od Chrystusa zmartwychwstałego, modlę się, abyście mogli doświadczyć radości, która rodzi się z wdzięczności za liczne dary Pana, i abyście mogli służyć Mu w najmniejszych braciach i siostrach.

Działalność Fundacji Papieskiej jest nade wszystko duchową solidarnością z Następcą Piotra. Proszę was zatem, abyście nadal modlili się w intencji mojej posługi, za potrzeby Kościoła, a w sposób szczególny, by umysły i serca otwierały się na piękno, dobro i prawdę Ewangelii. Z wielką miłością zawierzam was i wasze rodziny wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła, i z serca udzielam wam apostolskiego błogosławieństwa, w dowód radości i pokoju zmartwychwstałego Pana.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jan XXIII ubóstwo braterstwo działalność charytatywna Pacem in terris
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W