Nieocenione dary kobiet

Przesłanie Papieża Franciszka do II Międzynarodowej Konferencji na temat kobiet - 22.05.2015

Nieocenione dary kobiet

Od 22 do 24 maja 2015 odbywała się w Watykanie konferencja zorganizowana przez Papieską Radę «Iustitia et Pax» w związku z opracowywaną przez ONZ Agendą Rozwoju po 2015 r., która będzie miała duży wpływ na życie kobiet. Do uczestników tej konferencji Papież Franciszek skierował następujące przesłanie.

Jego Eminencja
Kard. Peter Kodwo Appiah Turkson,
Przewodniczący Papieskiej Rady
«Iustitia et Pax»

Eminencjo!

Z radością kieruję pozdrowienia i słowa zachęty do uczestników II Międzynarodowej Konferencji poświęconej Kobietom, odbywającej się od 22 do 24 maja br. w Rzymie, którą zorganizowała Papieska Rada «Iustitia et Pax» we współpracy ze Światową Unią Katolickich Organizacji Kobiet i World Women's Alliance for Life and Family, na temat «Kobieta i agenda rozwoju po 2015 r.: jakie wyzwania niosą cele zrównoważonego rozwoju?».

Pragnę wyrazić wielkie uznanie dla tej aktualnej inicjatywy, która ukazuje obawy wyrażone przez katolickie organizacje kobiet podczas międzynarodowej dyskusji związanej z opracowywaniem przez Organizację Narodów Zjednoczonych nowej Agendy Rozwoju po 2015 r. W sporządzenie tego dokumentu pragną wnieść swój wkład liczni mężczyźni i kobiety, zaangażowani w obronę i promocję życia, a także w walkę z ubóstwem, niewolnictwem i niesprawiedliwościami, które niestety wciąż jeszcze zbyt często stają się udziałem kobiet w każdym wieku na całym świecie.

W różnych częściach planety kobiety stawiają czoło różnym wyzwaniom i problemom. W świecie zachodnim wciąż jeszcze padają niekiedy ofiarą dyskryminacji w środowisku pracy; często zmuszone są do dokonywania wyboru między pracą i rodziną; nierzadko w swoim życiu narzeczonych, żon, matek, sióstr, babć doznają przemocy. W krajach rozwijających się i ubogich na kobiety spadają największe ciężary; to one pokonują codziennie wiele kilometrów w poszukiwaniu wody; zbyt często umierają wydając na świat dzieci; są porywane w celu wykorzystywania seksualnego lub zmuszane do zawierania małżeństwa w zbyt młodym wieku bądź wbrew własnej woli; niekiedy odmawia się im prawa do życia tylko dlatego, że są dziewczynkami. Wszystkie te problemy odzwierciedlają się we wnioskach do Agendy Rozwoju po 2015 r., opracowywanej obecnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Kwestie dotyczące życia są nierozerwalnie związane z kwestiami społecznymi; kiedy bronimy prawa do życia, czynimy to również po to, by to życie mogło — od chwili poczęcia po naturalny kres — być życiem godnym, wolnym od plagi głodu i ubóstwa, przemocy i prześladowań. Papież Benedykt XVI w swojej encyklice Caritas in veritate podkreślił, że Kościół «uwydatnia z mocą tę więź między etyką życia i etyką społeczną, ze świadomością, że 'nie może (...) mieć solidnych podstaw społeczeństwo, które — choć opowiada się za wartościami, takimi jak godność osoby, sprawiedliwość i pokój — zaprzecza radykalnie samemu sobie, przyjmując i tolerując najrozmaitsze formy poniżania i naruszania życia ludzkiego, zwłaszcza życia ludzi słabych i zepchniętych na margines'» (n. 15)

Zachęcam was, którzy jesteście zaangażowani w obronę godności kobiet i promowanie ich praw, byście pozwalali się prowadzić nieustannie przez ducha człowieczeństwa i współczucia w służbie bliźniego. Niech waszą pracę wyróżniają przede wszystkim kompetencje zawodowe — bez dążenia do własnych korzyści, bez czystego aktywizmu — oraz wielkoduszne oddanie. Tym samym będziecie ukazywać niezliczone Boże dary, którymi kobiety mogą się dzielić ze wszystkimi, zachęcając do wrażliwości, zrozumienia i dialogu w rozwiązywaniu konfliktów, małych i wielkich, leczeniu ran, otaczaniu opieką każdego życia na wszystkich poziomach społeczeństwa oraz w działaniu z miłosierdziem i czułością, które rodzą pojednanie i jedność w naszym świecie. Wszystko to należy do owego «geniuszu kobiecego», którego nasze społeczeństwo tak bardzo potrzebuje.

Jeszcze raz wyrażając wdzięczność za waszą pracę, przesyłam wam najserdeczniejsze życzenia z okazji konferencji, którą zorganizowaliście i której temat jest bardzo aktualny. Modlę się za każdego i każdą z was, a także proszę was o modlitwę za mnie i za moją posługę; z radością udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 22 maja 2015 r.

Papież Franciszek


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama