Owoce pokoju dla świata

Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi 1.04.2018

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w południe Ojciec Święty skierował z centralnej loggii Bazyliki Watykańskiej do Rzymu i do całego świata orędzie wielkanocne.

Drodzy Bracia i Siostry, wesołych świąt wielkanocnych!

Jezus zmartwychwstał.

W Kościele na całym świecie rozbrzmiewa to orędzie wraz ze śpiewem Alleluja: Jezus jest Panem, Ojciec wskrzesił Go i żyje On na wieki pośród nas.

Sam Jezus zapowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie, posługując się obrazem ziarna pszenicy. Powiedział: «Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity» (J 12, 24). Tak właśnie się stało: Jezus, ziarno pszenicy zasiane przez Boga w bruzdach ziemi, umarł zabity przez grzech świata, dwa dni został w grobie; lecz w tej Jego śmierci zawarta była cała moc miłości Bożej, która wyzwoliła się i objawiła trzeciego dnia, tego, który dziś świętujemy w dniu Zmartwychwstania Pańskiego.

My, chrześcijanie, wierzymy i wiemy, że zmartwychwstanie Chrystusa jest prawdziwą nadzieją świata, tą, która nie zawodzi. To siła ziarna pszenicy, moc miłości, która się uniża i daje siebie aż do końca, i naprawdę odnawia świat. Siła ta przynosi plony także i dziś w bruzdach naszej historii, naznaczonej wieloma formami niesprawiedliwości i przemocy. Przynosi plony nadziei i godności, tam gdzie panuje ubóstwo i wykluczenie, gdzie jest głód i brakuje pracy, pośród przesiedlonych i uchodźców — wielokrotnie odpychanych przez obecną kulturę odrzucania — ofiar przemytu narkotyków, handlu ludźmi oraz niewolnictwa naszych czasów.

A dzisiaj prosimy o owoce pokoju dla całego świata, poczynając od umiłowanej i udręczonej Syrii, której mieszkańcy są wycieńczeni niekończącą się wojną. Niech w tę Wielkanoc światło zmartwychwstałego Chrystusa oświeci sumienia wszystkich przywódców politycznych i wojskowych, aby natychmiast położono kres eksterminacji, która tam trwa, przestrzegano prawa humanitarnego i ułatwiono docieranie z pomocą, której ci nasi bracia i siostry pilnie potrzebują, a jednocześnie stworzono odpowiednie warunki, by mogły powrócić osoby wysiedlone.

O owoce pojednania prosimy dla Ziemi Świętej, również w tych dniach ranionej przez otwarte konflikty, które nie oszczędzają bezbronnych, dla Jemenu i dla całego Bliskiego Wschodu, aby dialog i wzajemny szacunek były ważniejsze od podziałów i przemocy. Oby nasi bracia w Chrystusie, którzy często cierpią z powodu przemocy i prześladowania mogli być świetlanymi świadkami Zmartwychwstałego oraz zwycięstwa dobra nad złem.

O owoce nadziei błagamy w tym dniu dla osób tęskniących za życiem bardziej godnym, szczególnie w tych częściach kontynentu afrykańskiego, które cierpią z powodu głodu, trwających od dawna konfliktów i terroryzmu. Niech pokój Zmartwychwstałego uleczy rany w Sudanie Południowym: niech otworzy serca na dialog i wzajemne zrozumienie. Nie zapominajmy o ofiarach tego konfliktu, zwłaszcza o dzieciach! Niech nie zabraknie solidarności z tak wieloma ludźmi zmuszonymi do opuszczenia swojej ziemi i pozbawionymi minimum niezbędnego do życia.

O owoce dialogu błagamy dla Półwyspu Koreańskiego, aby toczące się obecnie rozmowy wspierały zgodę i budowanie pokoju w tym regionie. Niech ci, na których spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność, działają z mądrością i rozeznaniem, aby umacniać dobro narodu koreańskiego i budować oparte na zaufaniu relacje w społeczności międzynarodowej.

O owoce pokoju prosimy dla Ukrainy, aby wzmacniane były działania na rzecz zgody i ułatwiane inicjatywy humanitarne, których potrzebuje ludność.

O owoce pocieszenia błagamy dla ludu wenezuelskiego, który — jak napisali jego pasterze — żyje na swego rodzaju «obcej ziemi» we własnej ojczyźnie. Oby znalazł on, dzięki mocy zmartwychwstania Pana Jezusa, właściwą drogę, pokojową i godną człowieka, by jak najszybciej wyjść z dręczącego go kryzysu politycznego i humanitarnego. Niech też nie zabraknie gościnności i pomocy dla tych spośród jego dzieci, które są zmuszone do opuszczenia swej ojczyzny.

Niech owoce nowego życia zmartwychwstały Chrystus przyniesie dzieciom, które z powodu wojen i głodu rosną bez nadziei, bez oświaty i opieki zdrowotnej; a także osobom starszym, odrzuconym przez egoistyczną kulturę, która odsuwa na bok tych, którzy nie są «produktywni».

O owoce mądrości modlimy się dla tych, na których na całym świecie spoczywa odpowiedzialność polityczna, aby zawsze szanowali ludzką godność, z poświęceniem oddawali się służbie dobru wspólnemu i zapewniali rozwój i bezpieczeństwo obywatelom swoich krajów.

Drodzy bracia i siostry!

Także do nas, tak jak do kobiet, które przyszły do ??grobu, skierowane jest to słowo: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał» (Łk 24, 5-6). Śmierć, samotność i lęk nie mają już ostatniego słowa. Jest słowo, które przekracza granice ludzkiej wyobraźni i które tylko Bóg może wypowiedzieć: jest to słowo zmartwychwstania (por. Jan Paweł II, przemówienie na zakończenie Drogi Krzyżowej, 18 kwietnia 2003 r.). Mocą Bożej miłości «oddala ono zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi» (Exultet).

Wszystkim życzę wesołych świąt wielkanocnych!

Po udzieleniu błogosławieństwa «urbi et orbi» Papież Franciszek powiedział:

Drodzy bracia i siostry!

Jeszcze raz składam życzenia wesołych świąt wielkanocnych wam wszystkim, przybyłym z Włoch i z różnych krajów, jak również tym, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia i innych środków przekazu. Niech radość i nadzieja zmartwychwstałego Jezusa dadzą pocieszenie rodzinom, szczególnie osobom starszym, które są cenną pamięcią społeczeństwa, i młodzieży, która jest przyszłością Kościoła i ludzkości.

Dziękuję wam za obecność w tym dniu Wielkanocy, najważniejszego święta naszej wiary, ponieważ jest to święto naszego zbawienia, święto miłości Boga do nas. Dziękuję szczególnie za podarowane kwiaty, które również w tym roku są z Holandii.

W tych dniach Wielkanocy głoście słowami i życiem tę piękną wiadomość, że «Chrystus zmartwychwstał». I proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu wielkanocnego i do widzenia!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama