Pokój naszym dniom

Orędzie Urbi et Orbi

W orędziu wielkanocnym, skierowanym do Rzymu i całego świata z centralnej loggii Bazyliki św. Piotra w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w południe, Papież Franciszek wspomniał dramatyczne dzieje ludów i wyraził nadzieję, że Zmartwychwstały da odpowiedzialnym za losy narodów odwagę, by położyli kres szerzeniu się konfliktów, a jednocześnie zahamowali handel bronią.

Drodzy Bracia i Siostry,
radosnych świąt paschalnych!

Dziś na całym świecie Kościół ponawia pełne zdumienia obwieszczenie pierwszych uczniów: «Jezus zmartwychwstał!» — «Prawdziwie zmartwychwstał, jak zapowiedział!».

Starożytne święto Paschy, upamiętniające wyzwolenie Żydów z niewoli, osiąga tutaj swoje dopełnienie: przez swoje zmartwychwstanie Jezus Chrystus wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci i otworzył nam drogę do życia wiecznego.

My wszyscy, kiedy pozwalamy, aby zapanował nad nami grzech, gubimy właściwą drogę i błądzimy jak zagubione owce. Ale sam Bóg, nasz Pasterz, przyszedł nas szukać, a żeby nas zbawić, uniżył się aż po upokorzenie krzyża. I dzisiaj możemy głosić: «Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce (...). Alleluja» (Mszał rzymski, IV Niedziela Wielkanocna, Antyfona na komunię).

Na przestrzeni dziejów zmartwychwstały Pasterz niestrudzenie nas szuka, swoich braci, zagubionych na pustyniach świata. I przez znaki męki — rany swojej miłosiernej miłości — przyciąga nas na swoją drogę, drogę życia. Także dziś bierze On na swe ramiona wielu naszych braci i wiele sióstr, uciskanych przez rozmaite formy zła.

Zmartwychwstały Pasterz idzie na poszukiwanie tych, którzy są zagubieni w labiryntach samotności i marginalizacji; wychodzi im na spotkanie poprzez braci i siostry, którzy potrafią podejść z szacunkiem i czułością oraz sprawić, aby osoby te usłyszały Jego głos — głos, którego nigdy nie da się zapomnieć, nawołujący je do przyjaźni z Bogiem.

Troszczy się o tych, którzy są ofiarami dawnych i nowych zniewoleń: nieludzkiej pracy, niedopuszczalnego handlu ludźmi, wyzysku i dyskryminacji, poważnych uzależnień. Troszczy się o dzieci i młodych pozbawianych beztroski, bo są wykorzystywani; oraz o osoby, których serce jest zranione z powodu przemocy doznawanej w murach swego domu.

Zmartwychwstały Pasterz staje się towarzyszem drogi osób zmuszonych do opuszczenia swojej ziemi z powodu konfliktów zbrojnych, ataków terrorystycznych, niedostatku, głodu, gnębiących reżimów. Sprawia, że ci migranci z przymusu spotykają pod każdym niebem braci i dzielą z nimi chleb i nadzieję na wspólnej drodze.

Niech w złożonych, a czasami dramatycznych dziejach narodów zmartwychwstały Pan kieruje krokami osób poszukujących sprawiedliwości i pokoju; i niech obdarzy rządzących państwami odwagą do zapobiegania rozprzestrzenianiu konfliktów i zahamowania handlu bronią.

Niech w tych czasach szczególnie wspiera wysiłki osób czynnie działających, by nieść ulgę i pokrzepienie ludności cywilnej w Syrii, umiłowanej i udręczonej Syrii, będącej ofiarą wojny, która nieustannie sieje przerażenie i śmierć. Wczoraj miał miejsce ostatni haniebny atak na uciekających uchodźców, w którym wielu zostało zabitych i odniosło rany. Niech da pokój całemu Bliskiemu Wschodowi, począwszy od Ziemi Świętej, a także w Iraku i Jemenie.

Niech Dobry Pasterz da odczuć swoją bliskość mieszkańcom Sudanu Południowego, Sudanu, Somalii i Demokratycznej Republiki Konga, którzy cierpią z powodu utrzymywania się konfliktów, potęgowanych przez bardzo wielki głód, dotykający niektóre regiony Afryki.

Niech zmartwychwstały Jezus wspiera wysiłki tych, którzy — zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej — angażują się na rzecz zapewnienia dobra wspólnego społeczeństw, czasami naznaczonych napięciami politycznymi i społecznymi, które w pewnych przypadkach doprowadziły do przemocy. Oby możliwe było budowanie mostów dialogu, dzięki wytrwałej walce z plagą korupcji i poszukiwaniu właściwych, pokojowych sposobów zakończenia sporów, dążenie do postępu i umacniania instytucji demokratycznych, w pełnym poszanowaniu państwa prawa.

Niech Dobry Pasterz dopomoże Ukrainie, nadal nękanej krwawym konfliktem, w odzyskaniu zgody i niech wspiera inicjatywy mające na celu złagodzenie dramatów osób, które ponoszą jego konsekwencje.

Niech zmartwychwstały Pan, który nieustannie obficie darzy kontynent europejski swym błogosławieństwem, da nadzieję osobom przeżywającym chwile kryzysu i trudności, zwłaszcza z powodu wielkiego braku pracy, szczególnie dla ludzi młodych.

Drodzy bracia i siostry, w tym roku jako chrześcijanie wszystkich wyznań wspólnie świętujemy Wielkanoc. Niech zatem jednym głosem rozbrzmiewa w każdej części ziemi najpiękniejsza wieść: «Pan prawdziwie zmartwychwstał, jak zapowiedział!». Niech On, który zwyciężył mroki grzechu i śmierci, da pokój naszym dniom.

Dobrych świąt paschalnych!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama