Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Podróż Apostolska Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28 września 2015 r.)

Papież Franciszek

To miejsce śmierci przemienia się w miejsce życia

25 IX 2015 — Spotkanie międzyreligijne w Ground Zero Memorial w Nowym JorkuZ siedziby ONZ Ojciec Święty udał się do nowojorskiego Ground Zero Memorial, zbudowanego dla upamiętnienia 2896 ofiar ataku terrorystycznego na dwie wieże World Trade Center, dokonanego 11 września 2001 r. W miejscu wież powstały dwa ogromne baseny-fontanny, gdzie znajdują się wykonane z brązu tablice z nazwiskami ofiar wspomnianego zamachu oraz zamachu z 1993 r. W Foundation Hall podziemnego muzeum odbyło się spotkanie międzyreligijne, na którego początku przemawiali metropolita nowojorski kard. Timothy Dolan oraz rabin Elliot Cosgrove i imam Khalid Latif. Następnie Papież odmówił modlitwę o pokój; po nim modlili się kolejno przedstawiciele judaizmu, islamu, buddyzmu, sikhizmu, dżinizmu, sintoizmu, prawosławia i protestantyzmu, a żydowski kantor odśpiewał po hebrajsku modlitwę za zmarłych. Papież wygłosił przemówienie. Po jego wystąpieniu wielonarodowy chór młodzieży odśpiewał pieśń o pokoju, a zebrani przekazali sobie znak pokoju. Na zakończenie Ojciec Święty w towarzystwie kard. Dolana zwiedził muzeum. Tego dnia po południu Papież spotkał się z dziećmi i rodzinami imigrantów w Szkole Matki Bożej Królowej Aniołów, a następnie w Madison Square Garden przewodniczył Mszy św. w intencji pokoju i sprawiedliwości. Poniżej zamieszczamy przemówienie Papieża wygłoszone w Ground Zero Memorial.

Drodzy Przyjaciele!

Kiedy stoję tutaj na Ground Zero, w miejscu, w którym zostało unicestwionych tysiące istnień w bezsensownym akcie destrukcji, budzą się we mnie rozmaite uczucia, emocje. Tutaj cierpienie jest namacalne. Widzimy wodę, która płynąc w kierunku pustego środka, przypomina nam o tych wszystkich, których życie padło ofiarą ludzi uważających, że zniszczenie jest jedynym sposobem na rozwiązywanie konfliktów. Jest to cichy krzyk osób, które w swoim ciele doświadczyły cierpienia z powodu mentalności kierującej się tylko przemocą, nienawiścią i zemstą. Mentalności, która może spowodować jedynie ból, cierpienie, zniszczenie i łzy. Spływająca woda jest także symbolem naszych łez. Łez nad tak wielkim zniszczeniem z przeszłości, a także teraźniejszości. Jest to miejsce, gdzie wylewamy łzy, wypłakujemy cierpienie spowodowane poczuciem bezradności w obliczu niesprawiedliwości, w obliczu bratobójstwa i w obliczu nieumiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu. W tym miejscu opłakujemy bezprawną i bezsensowną śmierć niewinnych istot, z powodu niemożności znalezienia rozwiązań, które szanują dobro wspólne. Ta woda przypomina nam o wczorajszych łzach, ale także łzach dziś wylewanych.

Przed chwilą spotkałem się z niektórymi rodzinami pierwszych ratowników poległych na służbie. Spotkanie to pozwoliło mi po raz kolejny stwierdzić, że zniszczenie nigdy nie jest bezosobowe, abstrakcyjne lub jedynie materialne; zawsze ma oblicze, konkretną historię, imiona. W członkach rodzin możemy dostrzec oblicze bólu, bólu, który nas dotyka i woła do nieba.

Jednak oni ukazali mi inne oblicze tego ataku, inne oblicze swego cierpienia: moc miłości i pamięci. Pamięci, która nie zostawia w nas pustki. Imiona wielu bliskich są zapisane tutaj, gdzie były fundamenty wieżowców. Możemy je zobaczyć, ich dotknąć i nigdy o nich nie zapomnieć.

Tutaj, pośród rozdzierającego bólu możemy namacalnie przekonać się o możliwości heroicznej dobroci, do jakiej zdolni są ludzie, tych ukrytych zasobów siły, z jakich zawsze powinniśmy czerpać. W chwili największego bólu i cierpienia byliście świadkami największych aktów poświęcenia i pomocy. Wyciągniętych rąk, ofirowanego życia. W metropolii, która może wydawać się bezosobowa, anonimowa, ogromnie samotna, potrafiliście okazać wielką solidarność we wzajemnej pomocy, miłości i poświęceniu. W tamtej chwili nikt nie myślał o rasie, pochodzeniu, dzielnicy, religii czy opcjach politycznych. Chodziło o solidarność, reakcję w nagłej sytuacji, braterstwo. Była to kwestia człowieczeństwa. Strażacy Nowego Jorku weszli do walących się wieżowców, nie troszcząc się o własne życie. Wielu poległo na służbie, a ich ofiara ocaliła życie wielu innych.

To miejsce śmierci przemienia się również w miejsce życia, ocalonych istnień, hymn, który skłania nas do stwierdzenia, że życie zawsze ma triumfować nad prorokami zniszczenia, nad śmiercią, że dobro zawsze będzie górowało nad złem, pojednanie i jedność zwyciężą nad nienawiścią i podziałami.

W tym miejscu smutku i pamięci nadzieją napełnia mnie to, że mogę dołączyć do przywódców reprezentujących wiele tradycji religijnych, które ubogacają życie tego wielkiego miasta. Mam nadzieję, że nasza obecność tutaj będzie mocnym znakiem i potwierdzeniem naszego wspólnego pragnienia bycia siłą pojednania, pokoju i sprawiedliwości w tej wspólnocie i na całym świecie. Pomimo różnic i rozbieżności jest możliwe życie w świecie pokojowym. W obliczu wszelkich prób ujednolicania możemy i musimy budować jedność na podstawie różnorodności naszych języków, kultur i religii, przeciwstawiając się wszystkiemu, co chciałoby to uniemożliwić. Razem jesteśmy wezwani, by powiedzieć «nie» wszelkim próbom ujednolicania i «tak» różnorodności akceptowanej i pojednanej.

W tym celu musimy wyzbyć się naszych uczuć nienawiści, zemsty i urazy. Wiemy, że jest to możliwe tylko jako dar z nieba. Tu, w tym miejscu pamięci, proponuję, aby każdy we właściwy sobie sposób, ale wszyscy razem przez chwilę trwali w milczeniu i modlitwie. Prośmy o dar z nieba, abyśmy zaangażowali się w sprawę pokoju. Pokoju w naszych domach, rodzinach, szkołach i wspólnotach. Pokoju w tych miejscach, gdzie wojna zdaje się nie kończyć. Pokoju dla tych twarzy, które nie zaznały nic oprócz bólu. Pokoju na tym rozległym świecie, który dał nam Bóg jako dom wszystkich i dla wszystkich.Po prostu pokoju. Pomódlmy się w milczeniu.

Po chwili ciszy: W ten sposób życie naszych bliskich nie będzie życiem, które popadnie w zapomnienie, lecz będzie obecne zawsze wtedy, gdy staramy się być prorokami budowania, prorokami pojednania, prorokami pokoju.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój różnorodność terroryzm przemoc Solidarność Stany Zjednoczone służba USA Nowy Jork zemsta WTC 11 września podróż do USA Ground Zero 11/9

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W