Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Podróż apostolska Papieża Franciszka do Ziemi Świętej
24-26 maja 2014 r. — Amman, Betania, Betlejem, Tel Awiw, Jerozolima
Papież Franciszek

W poszukiwaniu trwałego pokoju

24 V 2014 — Przemówienie podczas spotkania z władzami państwowymi w pałacu królewskim w AmmanieWasza Królewska Mość, Ekscelencje, drodzy Bracia Biskupi, drodzy Przyjaciele!

Dziękuję Bogu za to, że mogę odwiedzić Haszymidzkie Królestwo Jordanii, idąc śladami moich poprzedników Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI, i dziękuję Jego Królewskiej Mości Abdullahowi II za serdeczne słowa powitania, mając żywo w pamięci niedawne spotkanie w Watykanie. Słowa powitania kieruję także do członków rodziny królewskiej, rządu i narodu Jordanii, kraju o bogatej historii i wielkim znaczeniu religijnym dla judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Kraj ten wielkodusznie przyjmuje wielu uchodźców palestyńskich, irackich oraz pochodzących z innych obszarów, gdzie panuje kryzys, zwłaszcza z sąsiedniej Syrii, nękanej nazbyt długo trwającym konfliktem. Ta gościnność zasługuje, Wasza Wysokość, na uznanie i wsparcie społeczności międzynarodowej. Kościół katolicki na miarę swoich możliwości pragnie angażować się w pomoc uchodźcom i osobom potrzebującym, zwłaszcza poprzez Caritas Jordania.

Stwierdzając z bólem, że na obszarze Bliskiego Wschodu utrzymują się silne napięcia, dziękuję władzom Królestwa za to, co robią, i zachęcam, by dalej z zaangażowaniem zabiegały o pożądany trwały pokój w całym regionie. Dla osiągnięcia tego celu konieczne i niezwykle pilne jest pokojowe rozwiązanie kryzysu syryjskiego, a także sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Korzystam z tej okazji, aby ponowić wyrazy głębokiego szacunku i poważania dla wspólnoty muzułmańskiej i wyrazić uznanie dla przewodniej roli Jego Królewskiej Mości w promowaniu właściwego rozumienia wartości głoszonych przez islam i pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii. Wasza Królewska Mość znany jest jako człowiek pokoju i pokój czyniący. Dziękuję! Wyrażam wdzięczność Jordanii za wsparcie rozmaitych ważnych inicjatyw na rzecz dialogu międzyreligijnego mającego na celu krzewienie porozumienia między wyznawcami judaizmu, chrześcijanami i muzułmanami, w tym «Ammańskiego Orędzia Międzyreligijnego» oraz za organizowanie w ramach ONZ corocznych obchodów Tygodnia Zgody między Religiami.

Chciałbym teraz bardzo serdecznie pozdrowić wspólnoty chrześcijańskie, które są obecne w tym kraju od czasów apostolskich i wnoszą swój wkład w dobro wspólne społeczeństwa, w które są w pełni włączone. Choć są dzisiaj liczebnie mniejszością, mogą one prowadzić specjalistyczną i cenną działalność w dziedzinie edukacji i służby zdrowia — w szkołach i szpitalach. Mogą też wyznawać spokojnie swoją wiarę, w poszanowaniu wolności religijnej, która jest podstawowym prawem człowieka, i mam gorącą nadzieję, że będzie ona cieszyła się wielkim poważaniem w każdej części Bliskiego Wschodu i na całym świecie. «Obejmuje ona równocześnie na poziomie indywidualnym i zbiorowym wolność sumienia w sprawach religijnych oraz swobodę kultu. Obejmuje też swobodę wyboru religii, którą uważa się za prawdziwą, i publiczne wyrażanie swojej wiary» (Benedykt XVI, adhort. apost. Ecclesia in Medio Oriente, 26). Chrześcijanie czują się i są pełnoprawnymi obywatelami i zamierzają przyczyniać się do budowania społeczeństwa wraz ze swoimi muzułmańskimi rodakami, wnosząc swój specyficzny wkład.

Składam wreszcie szczególne życzenia pokoju i dobrobytu Królestwu Jordanii i jego narodowi, z nadzieją, że obecna wizyta przyczyni się do zintensyfikowania i krzewienia dobrych i serdecznych stosunków między chrześcijanami i muzułmanami. I niech Pan Bóg uchroni nas wszystkich od owego lęku przed zmianami, o którym wspomniał Wasza Królewska Mość.

Dziękuję wam za wasze gorące przyjęcie i życzliwość. Niech wszechmogący i miłosierny Bóg darzy Wasze Wysokości szczęściem i długim życiem oraz napełni Jordanię swym błogosławieństwem. Salam!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój Izrael islam Palestyna Ziemia Święta Bliski Wschód muzułmanie Jordania Amman Papież Franciszek w Ziemi Świętej Podróż Papieża Franciszka do Ziemi Świętej uchodźcy Palestyńscy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W