Zjednoczenie chrześcijan darem Bożym

Katecheza podczas audiencji generalnej 19.01.2005

1. Wczoraj rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Są to dni refleksji i modlitwy, bardzo potrzebne, aby przypomnieć chrześcijanom, że przywrócenie ich pełnej jedności, której pragnął Jezus, winno być przedmiotem troski każdego ochrzczonego, wszystkich pasterzy i wiernych (por. Unitatis redintegratio, 5).

Ten Tydzień przypada kilka miesięcy po obchodach 40. rocznicy ogłoszenia Dekretu Unitatis redintegratio Soboru Watykańskiego II, kluczowego dokumentu, który zdecydowanie i nieodwołalnie wprowadził Kościół katolicki na drogę ruchu ekumenicznego.

2. Tegoroczny temat obchodów ukazuje nam podstawową prawdę, na której opiera się wszelka działalność ekumeniczna, a mianowicie, że Chrystus jest fundamentem Kościoła. Sobór usilnie zalecał modlitwę o jedność, nazywając ją duszą całego ruchu ekumenicznego (por. Unitatis redintegratio, 8). A zważywszy, że pojednanie między chrześcijanami «przekracza ludzkie siły i zdolności» (tamże, 24), modlitwa wyraża nadzieję, która nie zawodzi, wyraża ufność pokładaną w Panu, który czyni wszystko nowe (por. Rz 5, 5; Ap 21, 5). Modlitwie powinno towarzyszyć jednakże oczyszczenie myśli, uczuć i pamięci. W ten sposób staje się ona wyrazem «wewnętrznej przemiany», bez której nie ma prawdziwego ekumenizmu (por. Unitatis redintegratio, 7). Ekumenizm jest zatem darem Bożym, o który niestrudzenie powinniśmy prosić z pokorą i w prawdzie.

3. Pragnienie jedności pogłębia się i wzrasta, przenikając nowe środowiska i kręgi, wyrażając się w licznych dziełach, inicjatywach i refleksjach. Również w ostatnim okresie Pan pozwolił swym uczniom zrealizować ważne inicjatywy w zakresie dialogu i współpracy. Ból, jaki wywołuje podział, staje się coraz dotkliwszy, gdy stajemy w obliczu wyzwań świata, oczekującego na przejrzyste i jednomyślne świadectwo ewangeliczne wszystkich wierzących w Chrystusa.

4. Zgodnie z tradycją, Tydzień zakończą Nieszpory odprawione 25 stycznia w bazylice św. Pawła za Murami. Dziękuję kard. Walterowi Kasperowi, mojemu przedstawicielowi na tym spotkaniu liturgicznym, w którym wezmą udział przedstawiciele innych Kościołów i wyznań chrześcijańskich. Będę im duchowo towarzyszył i proszę również was o modlitwę, aby cała rodzina wierzących mogła jak najszybciej osiągnąć upragnioną przez Chrystusa pełną jedność.

Streszczenie katechezy w języku polskim, odczytane podczas audiencji generalnej:

Wczoraj rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Modlitwa ekumeniczna to zadanie wszystkich ochrzczonych: pasterzy i wiernych. Tematem Tygodnia jest Chrystus, który jest fundamentem jedności Kościoła. Należy się cieszyć, że pragnienie jedności ciągle się pogłębia, wyrażając się w nowych dziełach i inicjatywach. Chrystus nieustannie zachęca swoich uczniów do dialogu i współpracy. W bazylice św. Pawła za Murami — 25 bm., na zakończenie Tygodnia Modlitw — liturgii Nieszporów będzie przewodniczył mój przedstawiciel, kard. Walter Kasper. Łącząc się duchowo z uczestnikami tego wydarzenia, proszę o modlitwę, aby wszyscy wierzący mogli jak najszybciej osiągnąć pełną jedność, o którą prosił dla nas Chrystus.

Słowo Ojca Świętego do Polaków:

Witam serdecznie obecnych tu moich rodaków, a także wszystkich w Ojczyźnie i w świecie. Witam ks. kard. Stanisława Nagyego z Krakowa, serdecznie pozdrawiam pielgrzymkę z Mszany Dolnej, Orkiestrę i Chór Straży Pożarnej.

Uczestnikom spotkań ekumenicznych w Polsce życzę obfitych owoców wspólnej modlitwy i refleksji. Prośmy Boga o dar wzajemnego zrozumienia i jedności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęśliwego nowego roku!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama