Naród wierny Chrystusowi i Kościołowi

Audiencja generalna po podróży do Słowacji, 17.09.2003


Jan Paweł II

Naród wierny Chrystusowi i Kościołowi

17 września 2003 — Watykan. Audiencja generalna po podróży do Słowacji

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Dziś chciałbym poświęcić nasze refleksje podróży apostolskiej, którą w ubiegłym tygodniu dane mi było odbyć do Słowacji. Dziękuję Panu, że po raz trzeci pozwolił mi odwiedzić ten szlachetny kraj. Raz jeszcze wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy przyjmowali mnie tak serdecznie. Dziękuję szczególnie czcigodnym braciom w biskupstwie, panu prezydentowi Republiki i innym władzom, jak również tym, którzy zatroszczyli się o każdy aspekt mojego pobytu na tej ziemi.

2. Wierna Chrystusowi i Kościołowi: tak przedstawia się Słowacja na przestrzeni swych dziejów. Udając się tam osobiście, chciałem ją umocnić w tej wierności, teraz gdy z ufnością kształtuje swą przyszłość. Z radością patrzyłem na postęp gospodarczy i społeczny, jaki dokonał się w tych latach. Jestem pewien, że przystępując do Unii Europejskiej, naród słowacki będzie umiał wnieść w budowę Europy swój istotny wkład, także w sferze wartości. Dzięki Bogu posiada on bowiem bogate dziedzictwo duchowe, które niezłomnie potrafił zachować pomimo ciężkich prześladowań, jakich zaznał w przeszłości. Wymownym tego dowodem jest obiecujący rozwój życia chrześcijańskiego oraz wzrost liczby powołań kapłańskich i zakonnych, jaki dziś można zaobserwować. Modlę się, aby ten umiłowany naród nadal ufnie postępował tą drogą.

3. Pierwszym etapem mojej pielgrzymki była wizyta w katedrze w Trnawie, macierzystym kościele archidiecezji bratysławsko-trnawskiej. W tej świątyni pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela prosiłem chrześcijan, aby coraz bardziej stawali się nieustraszonymi świadkami Ewangelii.

Centralnym punktem kolejnych dni były piękne i sugestywne celebracje eucharystyczne, o starannie przygotowanej liturgii, ze śpiewami, z głębokim i nabożnym udziałem ludu chrześcijańskiego. Pierwsza sprawowana była na placu w Bańskiej Bystrzycy, w sercu kraju. Komentując Ewangelię o zwiastowaniu, podkreśliłem konieczność pielęgnowania, już w rodzinie, dojrzałej wolności. Tylko w ten sposób można odpowiedzieć na Boże wezwanie, naśladując Maryję Dziewicę.

W Bańskiej Bystrzycy spotkałem się też z członkami Konferencji Episkopatu Słowacji. Zachęciłem ich do kontynuowania działalności mającej na celu promocję życia chrześcijańskiego po mrocznych latach izolacji i dyktatury komunistycznej.

4. Następnie udałem się do Rożniawy, stolicy regionu rolniczego. Tam szczególnie wymowna była ewangeliczna przypowieść o siewcy. Tak! Słowo Boże jest ziarnem nowego życia. Zwracając się zwłaszcza do rolników, podkreśliłem, jak ważny jest ich wkład w budowanie narodu. Trzeba jednak, aby pozostali bardzo mocno zakorzenieni w swej wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej. W Rożniawie miałem też sposobność pozdrowić liczną wspólnotę węgierskojęzyczną.

Miejscem ostatniego i głównego wydarzenia tej mojej podróży apostolskiej była stolica — Bratysława. W czasie uroczystej Mszy św. z radością beatyfikowałem dwoje synów tej ziemi: bpa Wasyla Hopkę i s. Zdenkę Cecylię Schelingovą, ofiary okrutnych prześladowań przez reżim komunistyczny w latach 50. Tych dwoje świadków wiary XX w. zostało wyniesionych do chwały ołtarzy dokładnie w dniu Podwyższenia Krzyża Świętego. Przypominają oni, że naród słowacki w dramatycznych chwilach cierpienia znajdował siłę i nadzieję w krzyżu Chrystusa: O Crux, ave spes unica!

5. Ostoją dla Kościoła w Słowacji była Matka Boża Bolesna, główna Patronka kraju. Zjednoczeni z Tą, która trwała u boku Syna na Kalwarii, nasi bracia Słowacy także w obecnych czasach pragną pozostać wierni Chrystusowi i Kościołowi. Niech Matka Boża Bolesna ma w swej opiece Słowację, aby starannie strzegła najcenniejszego dobra — Ewangelii, którą należy głosić i której trzeba dawać świadectwo świętością życia.

Niech Bóg ci błogosławi, droga Słowacjo! Dziękuję za twoją miłość do Kościoła i do Następcy Piotra!

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Serdecznie pozdrawiam moich rodaków. Dzisiejsza audiencja była poświęcona wspomnieniu bardzo drogiej mi wizyty w bratnim kraju, na Słowacji.

 

(Słowo Papieża do pielgrzymów z Seminarium Łódzkiego zamieszczamy w «Kronice», s. 56.)

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama