Przesłanie na Regina Coeli 3.04.2005

Ostatnie przesłanie Ojca Świętego przygotowane na modlitwę Regina Coeli 3 kwietnia 2005 roku

Najdrożsi bracia i siostry, także dziś rozbrzmiewa radosne Alleluja!

Dzisiejszy fragment Ewangelii św. Jana przypomina, jak Zmartwychwstały, wieczorem tamtego dnia, ukazał się Apostołom i pokazał im swoje ręce i bok - znaki męki niezatarte również po zmartwychwstaniu. Te chwalebne rany, które osiem dni później pozwolił dotknąć niewiernemu Tomaszowi, objawiają Boże Miłosierdzie, które tak umiłowało świat, że dało swojego Syna Jednorodzonego. Ta tajemnica miłości Boga znajduje się w centrum dzisiejszej liturgii niedzieli in Albis, poświęconej kultowi Miłosierdzia Bożego.

Ludzkości,

która zdaje się być

zagubiona i zdominowana

przez siły zła,

egoizmu i strachu,

Zmartwychwstały Pan

ofiaruje miłość,

która przebacza, jedna

i otwiera ducha na nadzieję.

Ta miłość

przemienia serca

i ofiaruje pokój.

Jak konieczne

jest światu

zrozumienie

i przyjęcie

Bożego Miłosierdzia.

Panie, który poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie objawiasz miłość Ojca, wierzymy w Ciebie i z ufnością powtarzamy dziś: Jezu ufam Tobie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą obchodzić będziemy jutro, zachęca nas do kontemplacji oczyma Maryi niezmierzonej tajemnicy tej miłości miłosiernej, która wypływa z Serca Jezusowego. Wspomożeni przez Nią, możemy wgłębić się w prawdziwy sens radości paschalnej, która opiera się na tej pewności: Ten, którego Dziewica nosiła w swoim łonie, który cierpiał i umarł dla nas, naprawdę zmartwychwstał. Alleluja.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama