Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Potrzebne są «gesty pokoju»

1 I 2003 - Rozważanie przed modlitwq «Anioł Pański»

1. Na początku nowego roku składamy Panu dziękczynienie za ten czas «nowy» — dar Jego miłosiernej miłości — który rozpoczyna się w imię Jezusa i Jego dziewiczej Matki Maryi. Dziś bowiem, w oktawę Bożego Narodzenia, obchodzimy uroczystość Bożego macierzyństwa Maryi Panny, i Ewangelia przypomina, że Dziecięciu urodzonemu w grocie betlejemskiej «nada-no imię Jezus» (por. Łk l, 31), co znaczy «Bóg zbawia».

Tak! Tylko od Pana świat może oczekiwać zbawienia. Tylko Chrystus zna do głębi serce człowieka; otwierając się na moc Jego łaski, każdy człowiek może w pełni zrealizować samego siebie.

2. Umacniani tą świadomością, wierzący nie tracą nadziei, także wówczas gdy mnożą się przeszkody i zasadzki na drodze do pokoju. Czterdzieści lat temu, gdy bezpieczeństwo świata było poważnie zagrożone, bł. Jan XXIII z wielką odwagą ogłosił encyklikę Pacem in terris.

Do tego znaczącego wydarzenia nawiązałem w Orędziu na dzisiejszy Światowy Dzień Pokoju. Tak jak wówczas, również i dziś każdy człowiek wezwany jest, by wnieść swój wkład w umacnianie i urzeczywistnianie pokoju, wielkodusznie opowiadając się za

wzajemnym zrozumieniem, pojednaniem, przebaczeniem i praktycznym wspomaganiem potrzebujących. Potrzebne są konkretne «gesty pokoju* w rodzinach, w miejscach pracy, we wspólnotach, w życiu publicznym, w organizacjach krajowych i międzynarodowych. A przede wszystkim nie należy nigdy ustawać w modlitwie o pokój.

Jeszcze raz pragnę zatem wyrazić życzenie, aby odpowiedzialni za narody uczynili wszystko co możliwe, by znaleźć pokojowe rozwiązania licznych napiętych sytuacji panujących w świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, i by zaoszczędzić tak bardzo już doświadczonej ludności cywilnej dalszych cierpień. Niech zwycięży ludzka solidarność i poszanowanie prawa!

3. Drodzy bracia i siostry, zawierzamy tę nieustającą prośbę Maryi, którą dziś czcimy pod pięknym imieniem Matki Boga — Theotókos. Wybrana na Matkę Zbawiciela, pod krzyżem stalą się Matką każdego człowieka.

Niech wyprosi nam Ona spokojny i dobry rok, obfitujący w «gesty pokoju», mające zawsze charakter profetyczny: pełne pokory typowej dla człowieka nie zabiegającego o własną sławę, ale głoszącego wielki ideał pokoju (por. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 9).

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów w językach włoskim, francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim i polskim. Do rodaków powiedział:

Moim rodakom życzę, aby rozpoczynający się rok był pełen pokoju i Bożego błogosławieństwa. Niech ten czas przeżywany w duchu wzajemnej miłości przyniesie wszystkim i każdemu z osobna wszelką pomyślność. Szczęść Boże!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie pojednanie pokój Maryja wojna przebaczenie gest modlitwa o pokój Pacem in terris
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W