Prawdziwe bogactwo

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 01.08.2004

1. Liturgia dzisiejszej niedzieli przedstawia nam na nowo nauczanie Jezusa o prawdziwym bogactwie, którym nie są dobra materialne, ale bogactwo duchowe, polegające na uznaniu prymatu Boga w naszym życiu i kierowaniu się na co dzień, przy podejmowaniu każdej decyzji Jego Ewangelią. Rzeszom, które idą za Jezusem wyjaśnia On, że głupcem jest ten, «kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga» (Łk 12, 21).

2. Drodzy bracia i siostry! Szczególnym świadkiem i wymownym przykładem tego «bogactwa» duchowego jest Maryja, która nazywa siebie «służebnicą» Pańską i zdaje się całkowicie na wolę Bożą. Niech Maryja Panna prowadzi nas trudną, lecz wyzwalającą drogą świętości chrześcijańskiej, która jest źródłem pokoju i wewnętrznej radości.

Będę prosił o tę łaskę dla wszystkich wierzących podczas mojej pielgrzymki do Lourdes, w dniach 14 i 15 sierpnia, oraz do Loreto, gdzie udam się 5 września, by przyłączyć się do krajowej pielgrzymki włoskiej Akcji Katolickiej, w której weźmie udział również Włoski Ośrodek Sportu.

3. Dziękuję Konferencji Episkopatu Włoch, arcybiskupowi Loreto i krajowemu zarządowi Akcji Katolickiej — reprezentowanej tutaj przez jej przewodniczącą i generalnego asystenta kościelnego — za zaproszenie mnie do udziału w pielgrzymce do Loreto. Przy tej okazji z radością wpiszę w poczet błogosławionych troje członków tego stowarzyszenia: lekarza, a następnie kapłana Piotra Tarresa y Clareta z Barcelony i dwoje młodych Włochów — Alberta Marvellego i Pinę Suriano.

Członków Akcji Katolickiej zachęcam do licznego udziału w pielgrzymce. Będę na was czekał w Loreto, moi drodzy! Będę czekał na dzieci, nastolatków, młodzież, rodziny! Wspólnie będziemy prosić Matkę Bożą Loretańską, aby wyjednała stowarzyszeniu i całemu ludowi chrześcijańskiemu nową wiosnę łaski i zaangażowania.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama