Wszyscy brońmy życia ludzkiego

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 02.02.2003

1. Dziś we Włoszech obchodzony jest Dzień Życia, którego temat brzmi: «Nie można czynić życia przedmiotem handlu». Ta zasada, choć jest teoretycznie uznawana, nie zawsze, niestety, bywa przestrzegana. Istnieją sytuacje, w których traktuje się osobę ludzką w sposób instrumentalny, podporządkowując ją interesom ekonomicznym, politycznym, naukowym, szczególnie gdy jest ona słaba i nie ma siły, żeby się bronić.

Poza tym swoiste myślenie w kategoriach komercyjnych w połączeniu z nowoczesną techniką może niekiedy prowadzić do wykorzystywania ludzkich pragnień, dobrych samych w sobie, jak pragnienie macierzyństwa i ojcostwa, aby wzbudzić chęć posiadania dziecka «za wszelką cenę». W rzeczywistości, życie człowieka nigdy nie może stać się «przedmiotem»: od poczęcia po naturalną śmierć istota ludzka jest podmiotem nienaruszalnych praw, wobec których wolność człowieka musi umieć się zatrzymać. Dlatego jest nieodzowne, by państwa ustanowiły odnośnie do tak złożonej materii spójne, przejrzyste prawa, oparte na solidnych podstawach etycznych, chroniące nieocenione dobro, jakim jest życie ludzkie.

2. Od 10 już lat w diecezji rzymskiej przedłużeniem Dnia Życia jest specjalny Tydzień Życia i Rodziny. Temu zagadnieniu będzie poświęcony również kościelny kongres diecezjalny w czerwcu tego roku. Powtarzam rodzinom Rzymu przesłanie, jakie rozbrzmiewało w czasie zakończonego niedawno światowego spotkania w Manili. Drogie rodziny chrześcijańskie, wy jesteście «dobrą nowiną» dla tego naszego miasta. Umocnione łaską sakramentu małżeństwa, przeżywacie w jedności różne sytuacje życiowe i przyczyniacie się do zachowania zdrowego organizmu społecznego.

3. Zawierzajmy dziś Maryi, w święto Ofiarowania Jezusa w Świątyni, tych, którzy działają na rzecz obrony życia i rodzin, będących naturalnym «gniazdem» życia. Niech Matka Boża czuwa także nad tymi, którzy poświęcają się służbie chorym, których Światowy Dzień będziemy obchodzić 11 lutego. Niech Najświętsza Dziewica otacza szczególną opieką również zakonników i zakonnice oraz konsekrowanych ludzi świeckich, którzy dziś obchodzą Dzień Życia Konsekrowanego.

Po modlitwie «Anioł Pański» Ojciec Święty powiedział:

Wszystkich głęboko poruszyła bolesna wiadomość o eksplozji amerykańskiego wahadłowca «Columbia», do której doszło, gdy wchodził w ziemską atmosferę. Wzywam wszystkich do modlitwy za ofiary katastrofy, które zginęły pełniąc międzynarodową misję naukową. W tej chwili trudnej próby łączę się duchowo z ich rodzinami, zapewniając je o pamięci w modlitwie.

Jeszcze raz moja myśl kieruje się ku Wybrzeżu Kości Słoniowej, przeżywającemu poważny kryzys, który nęka miejscową ludność. Módlmy się, żeby nad podziałami i roszczeniami wzięły górę starania tych, którym leży na sercu jedność kraju i poszanowanie prawa. W szczególności katolicy, pod kierunkiem swych pasterzy, powinni umiejętnie zabiegać o to, aby wszyscy przyczyniali się do rozwoju dialogu i szanowali człowieka i jego mienie. Niech Maryja, Królowa Pokoju z Jamusukro, wyprasza dla wszystkich dzieci tego umiłowanego narodu pojednanie i zgodę.

Wczoraj, w pierwszym dniu lutego, przypadał początek roku księżycowego dla wielu milionów osób — przede wszystkim Chińczyków, Wietnamczyków, Koreańczyków — świętujących ten dzień w gronie rodzinnym. Powtarzam im życzenie, które wyraziłem w Orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju: niech nowy rok będzie czasem pokoju, opartego na «czterech ściśle określonych wymogach ludzkiego ducha: prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności». Pragnę, aby moje serdeczne pozdrowienie dotarło do serca każdej z tych osób. Moja modlitwa codziennie im towarzyszy.

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama