Modlitwa różańcowa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 10.10.1999

1. Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, które przypadło w ubiegły czwartek, daje mi sposobność, aby raz jeszcze podkreślić wartość tej szczególnej modlitwy maryjnej, jaką jest różaniec.

Za przykładem moich czcigodnych poprzedników przy wielu okazjach starałem się przypominać o znaczeniu tej modlitwy. W przedziwny sposób łączy ona prostotę i głębię, wymiar indywidualny i wspólnotowy. Różaniec jest ze swej natury modlitwą kontemplacyjną i ma wielką moc wstawienniczą: kto go odmawia, jednoczy się z Maryją w rozważaniu tajemnic Chrystusa, co skłania go do przyzywania łaski związanej z tymi tajemnicami w wielorakich sytuacjach życiowych i historycznych.

2. W październiku, miesiącu różańcowym, często odmawiamy tę modlitwę maryjną, co niegdyś było stałą praktyką chrześcijańskich rodzin. Wiele jest intencji, które pragniemy zawierzyć Maryi. Zachęcam was zwłaszcza, abyście odmawiali różaniec za zgromadzenie synodalne biskupów Europy, które odbywa się w Watykanie. Staram się systematycznie uczestniczyć w jego obradach i widzę, z jak wielką troską pasterską Ojcowie Synodalni dyskutują o doniosłych problemach kontynentu europejskiego. Wyraźnie widoczna staje się potrzeba nowej i odważnej ewangelizacji oraz rozległej akcji misyjnej, dostosowanej do nowych sytuacji w Europie, która staje się coraz bardziej wieloetniczna i wielokulturowa.

W przeszłości modlitwa różańcowa pomagała zachować czystość wiary Ludu Bożego; niech gorliwa praktyka tej modlitwy wspiera Kościół wchodzący w trzecie tysiąclecie, aby nadal był proroczym «znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego» (Lumen gentium, 1).

3. Wzywam wszystkich, a zwłaszcza dzieci, rodziny i ludzi starszych, aby przez cały październik modlili się razem do Maryi w tej intencji i za wszystkie potrzeby Kościoła. Prośmy Najświętszą Pannę, aby pomagała Kościołowi coraz bardziej i coraz lepiej być pomostem łączącym ludzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. Módlmy się, aby rozwijano i popierano pokojowe kontakty i szczery dialog między narodami, kulturami i religiami.

Maryjo, Matko Różańcowa, módl się za nami!

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty powiedział m.in.:

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W swojej wielorakiej posłudze na rzecz chorych Kościół poświęca zawsze wiele uwagi osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Tych naszych braci i siostry oraz ich rodziny pragnę zapewnić o szczególnej pamięci w modlitwie, przekazując zarazem słowa otuchy i zachęty wszystkim, którzy pracują na różnych szczeblach w tej niełatwej dziedzinie służby zdrowia.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama