W jedności z Kongresem Eucharystycznym

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10.10.2004

1. W Guadalajarze, w Meksyku, rozpoczął się dzisiaj Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, którego temat brzmi «Eucharystia światłem i życiem nowego tysiąclecia». Uczestniczę duchowo w tym ważnym wydarzeniu kościelnym, które rozpoczyna również Rok Eucharystii.

Na ten szczególny rok skierowałem do całego Kościoła List apostolski, który zaczyna się słowami: «Mane nobiscum, Domine — Zostań z nami, Panie» (por. Łk 24, 29). Niech to wezwanie rozbrzmiewa w każdej wspólnocie chrześcijańskiej: wierni, którzy rozpoznają Chrystusa «przy łamaniu chleba» (Łk 24, 35), są gotowi dawać o Nim świadectwo czynną miłością.

2. Tę miłość w sposób szczególny wyraża w Kościele lokalnym diecezjalna Caritas. W Rzymie Caritas obchodzi 25. rocznicę swego powstania. Dziękuję Bogu za tak liczne owoce dobra, jakie wydała w tych ostatnich latach, i zachęcam wspólnotę kościelną, aby dalej prowadziła swą działalność formacyjną i służyła ubogim i potrzebującym.

3. Zawierzmy te intencje wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, «Niewiasty Eucharystii» (Ecclesia de Eucharistia, rozdz. VI).

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział:

W przyszłą niedzielę po południu, w duchowej łączności ze wszystkimi, którzy w Guadalajarze, w Meksyku, będą uczestniczyć w zamknięciu Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, będę przewodniczył w Bazylice św. Piotra uroczystej liturgii otwierającej Rok Eucharystii w całym Kościele. Zachęcam wiernych do licznego uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu kościelnym, abyśmy wszyscy razem mogli uczcić Chrystusa, Światło i Życie nowego tysiąclecia.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama