Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ABY ZIARNO WYDAŁO OWOC

Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli». 17 V 1998Do problematyki Synodu Ojciec Święty nawiązał także w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną «Regina caeli» w niedzielę 17 maja.

1. Teksty biblijne, które czytamy w liturgii okresu wielkanocnego, uwypuklają obecność i działanie Ducha Świętego w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej. Kościół, zbudowany na świadectwie apostołów, prowadzony jest przez stulecia przez Ducha Świętego, który każe mu iść drogami misji na spotkanie z wszystkimi narodami i kulturami naszej planety. Kościół nie narzuca im ludzkich praw ani tradycji, ale głosi Dobrą Nowinę Chrystusa Zbawiciela i Jego przykazanie: «miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem» (por. J 15, 12), okazując wielki szacunek ich dziedzictwu kulturowemu i ich poszukiwaniom religijnym.

W roku poświęconym w szczególny sposób Duchowi Świętemu mamy zastanowić się głębiej nad tą rzeczywistością, przede wszystkim zaś zanosić jednomyślne wołanie do Boga, aby zesłał swojego Ducha, który odnowi ziemię i pocieszy swój lud pielgrzymujący przez dzieje.

2. Rok 2000 to sposobność do podjęcia z nową energią ewangelizacji świata. Dlatego właśnie w ostatnich latach drugiego tysiąclecia zostały zwołane Specjalne Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęcone poszczególnym kontynentom. Trzy dni temu zakończyło się Zgromadzenie poświęcone Azji, dzisiaj zatem wzywam was, byście wraz ze mną dziękowali Bogu za to historyczne wydarzenie w życiu Kościoła, istotne nie tylko dla tego ogromnego kontynentu o starożytnej cywilizacji, ale dla całego Kościoła powszechnego. Zgromadzenie to było doświadczeniem komunii, wzajemnego poznania, wymiany darów, dyskusji na temat ważnych problemów duszpasterskich. Dzisiaj biskupi i inni uczestnicy Synodu powrócili już lub są w drodze do swoich wspólnot. Duch Święty pomoże im iść drogami, które wskazał podczas Synodu, w różnorodnych sytuacjach geograficznych i społecznych Azji, aby dobre ziarno Ewangelii zostało wszędzie zasiane obficie i przyniosło owoce wiecznego zbawienia.

3. Z tą myślą wzywajmy wstawiennictwa Maryi — wzoru Kościoła prowadzonego nieustannie przez Ducha Świętego. Obecność Maryi w Kościele jest rękojmią daru Ducha, który sprawił, że w Nazarecie począł się w Niej Zbawiciel, a w dniu Pięćdziesiątnicy napełnił życiem rodzący się Kościół, aby dzieło odkupienia dotarło aż po najdalsze krańce ziemi. Zawierzmy Jej misję wierzących w Azji wraz z oczekiwaniami i nadziejami całej ludzkości.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział m.in.:

Z głębokim niepokojem śledzimy wydarzenia w Indonezji. Gwałtowne starcia, do jakich doszło tam w ostatnich dniach, spowodowały śmierć wielu osób i znaczne zniszczenia materialne, stwarzając sytuację groźną dla całego kraju.

Chcemy dziś wyrazić temu szlachetnemu narodowi całą naszą solidarność jako ludzie i jako chrześcijanie. Módlmy się, aby dzięki dialogowi oraz poszanowaniu ludzi i prawa udało się ocalić wspólne dobro całego narodu indonezyjskiego. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jubileusz 2000 Maryja Duch Święty Synod Azja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W