Chrześcijanie i misje

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 17.10.1999

1. W przyszłą niedzielę obchodzony będzie Światowy Dzień Misyjny, którego temat brzmi: «Bóg Ojciec źródłem apostolstwa Kościoła».

Z Serca Bożego — niezgłębionego oceanu miłości — bierze początek misja Chrystusa, którą On przekazał apostołom, ukazując się im wieczorem w dniu Paschy: «Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam» (J 20, 21). Jak Ojciec posłał Syna, tak i Syn posyła Kościół aż po najdalsze krańce ziemi. Jest to jedna i ta sama misja, to samo orędzie zbawienia, które pochodzi od Boga i ma dotrzeć do każdego człowieka, aby dostąpiwszy odkupienia od grzechu, stał się synem Bożym.

2. Kościół nieustannie głosi światu Ojcostwo Boga przez przepowiadanie i świadectwo swoich synów. Ewangelizacja bowiem staje się bardziej skuteczna i wiarygodna dzięki świętości chrześcijan i wspólnot kościelnych, które starają się żyć jak prawdziwe dzieci Boże, wprowadzając w czyn podwójne przykazanie miłości.

Myślę w tej chwili o licznych misjonarzach, kapłanach, zakonnikach, zakonnicach i wiernych świeckich, którzy we wszystkich zakątkach ziemi dają świadectwo o Chrystusie, zmagając się z wieloma trudnościami, a czasem płacąc krwią za wierność swojej misji. Niech nigdy nie zabraknie tym naszym braciom i siostrom duchowego i materialnego wsparcia naszych wspólnot.

3. Światowy Dzień Misyjny jest wezwaniem skierowanym do wszystkich wierzących, aby byli misjonarzami we własnym środowisku. Różne są bowiem zadania Kościoła, ale jedna jest jego misja. W tym duchu ja również staram się pełnić apostolską posługę, którą Boża Opatrzność powierzyła mi 16 października 1978 r. Dziękując z całego serca tym, którzy z okazji rocznicy tamtego dnia przesłali mi najlepsze życzenia i zapewnienia o pamięci przed Panem, proszę wszystkich o dalsze modlitewne wsparcie, abym mógł nadal pełnić wiernie tę posługę na rzecz Kościoła w Rzymie i całego chrześcijańskiego ludu.

Raz jeszcze zawierzam całkowicie Maryi siebie samego, swoją misję i cały Kościół, którego Ona jest czułą i troskliwą Matką.

Z takimi uczuciami zwróćmy się teraz do Niej słowami modlitwy «Anioł Pański».

Po odmówieniu modlitwy Jan Paweł II powiedział m.in.:

Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Nędzą. Inicjatywa ta została podjęta przez o. Wresinskiego i uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W ostatnim roku przygotowań do Wielkiego Jubileuszu, poświęconym miłosiernemu Ojcu i miłości bliźniego, pragnę dać wyraz mej duchowej więzi z wszystkimi, którzy żyją w skrajnej nędzy.

Bóg słyszy wołanie ubogich. Wy, którzy cierpicie zachowując nadzieję, wiedzcie, że Chrystus jest z wami, bo On walczy u boku tych, których godność jest deptana. Kościół jest z wami, towarzyszy wam w codziennym wysiłku budowania rodziny i wychowywania dzieci.

Wzywam rządzących państwami, wszystkich uczniów Chrystusa i ludzi dobrej woli, aby coraz usilniej starali się nieść pomoc ofiarom skrajnej nędzy, wspierając działania tych, którzy walczą z otaczającym ich ubóstwem, oraz tych, którzy niosą im pomoc, przyczyniając się gorliwie do budowy nowej kultury solidarności oraz społeczeństwa zapewniającego każdemu należne miejsce, opartego na poszanowaniu zasad sprawiedliwości, pokoju, braterstwa i braterskiej miłości. (...)

Dzisiaj w diecezji rzymskiej obchodzony jest specjalny dzień przygotowania i modlitwy przed Światowym Spotkaniem Młodzieży, które odbędzie się w dniach 15-20 sierpnia 2000 r. Wzywam mieszkańców Rzymu, aby zgotowali serdeczne przyjęcie — także w swoich domach — rzeszy młodych ludzi, którzy przybędą do naszego miasta z wszystkich części świata. Młodych proszę, aby z entuzjazmem szli drogą wiodącą do tego wielkiego wydarzenia w życiu Kościoła, które będzie ich własnym Jubileuszem.

Zawierzmy Maryi, Salus populi romani, pomyślny przebieg tego doniosłego spotkania.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama