Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


XVII Światowy Dzień Młodzieży w Toronto z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. 23-28 lipca 2002 r.
Jan Paweł II

Zawierzam wszystko Maryi

28 lipca 2002. Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Przed końcowym błogosławieństwem Ojciec Święty odmówił z młodzieżą modlitwę maryjną «Anioł Pański», którą poprzedził krótkim rozważaniem w języku angielskim i francuskim. Ogłosił także, że następny Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Kolonii w 2005 r.

1. Kończymy tę wspaniałą celebrację eucharystyczną, zwracając się do Maryi, Matki Odkupiciela, słowami modlitwy «Anioł Pański».

Jej zawierzam owoce tego Światowego Dnia Młodzieży, aby z czasem i przy Jej pomocy jeszcze bardziej dojrzewały. Niech ten Światowy Dzień Młodzieży ożywi duszpasterstwo młodzieży w Kanadzie. Niech entuzjazm obecnej chwili będzie impulsem, który zapoczątkuje nową erę świadczenia o Ewangelii z mocą!

Chcę także oficjalnie zapowiedzieć, że następny Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w 2005 r. w Kolonii w Niemczech.

2. We wspaniałej katedrze kolońskiej oddaje się cześć Mędrcom ze Wschodu, idącym za gwiazdą, która ich doprowadziła do Chrystusa. Wasz pielgrzymi szlak do Kolonii rozpoczyna się dzisiaj. Chrystus tam wyznacza wam spotkanie na obchody XX Światowego Dnia Młodzieży.

Niech wam towarzyszy Maryja Panna, nasza Matka w pielgrzymce wiary!

Po modlitwie maryjnej «Anioł Pański» Jan Paweł II pożegnał młodzież w kilku językach:

po francusku:

Gorąco dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu tego XVII Światowego Dnia Młodzieży: obywatelom Toronto, wolontariuszom, policji, strażakom, burmistrzowi i władzom politycznym Kanady na różnych szczeblach.

Serdecznie pozdrawiam reprezentowane tu inne Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie, jak również wyznawców należących do innych tradycji religijnych.

Wam wszystkim, którzy uczestniczyliście w tych dniach wiary i świętowania, życzę, aby postanowienia, które się w nich zrodziły, obficie zaowocowały świadectwem i służbą. Niech wspomnienie z Toronto stanie się częścią skarbca waszego życia!

po angielsku:

Ze słowami szczególnej wdzięczności zwracam się do arcybiskupa Toronto kard. Aloysiusa Ambrozica, do Konferencji Episkopatu Kanady i Komitetu Organizacyjnego. Składam także podziękowanie Papieskiej Radzie ds. Świeckich na ręce jej przewodniczącego kard. Jamesa Francisa Stafforda.

Pozdrawiam kardynałów i biskupów przybyłych z różnych stron świata, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, którzy w tych dniach towarzyszyli młodzieży.

Gdy zbliża się chwila naszego powrotu do domu, powiem słowami św. Augustyna: «Byliśmy szczęśliwi razem, gdy ogarniała nas ta sama światłość. Rzeczywiście, radowaliśmy się i cieszyli sobą. Teraz, gdy się rozstajemy, nie pozwólmy, abyśmy mieli odłączyć się od Niego, Chrystusa» (In Io. ev. tr., 35, 9).

po hiszpańsku:

Serdecznie dziękuję młodzieży hiszpańskojęzycznej. Nie bójcie się odpowiedzieć wielkodusznie na wezwanie Pana. Niech wasza wiara jaśnieje przed światem! Niech wasze czyny ukazują wasze zaangażowanie, do którego zobowiązuje ewangeliczne orędzie zbawienia!

po portugalsku:

Drodzy młodzi mówiący po portugalsku! Światowy Dzień Młodzieży nie kończy się tutaj; musi on trwać w waszym życiu wiary oddanym Chrystusowi: bądźcie solą, bądźcie światłem w otaczającym was świecie!

po włosku:

Drodzy młodzi Włosi! Zachowujcie żywy dar wiary, która was umacniała w tych dniach. Kościół potrzebuje waszego zaangażowania. Do zobaczenia w Rzymie!

po niemiecku:

Drodzy młodzi mówiący po niemiecku! W perspektywie spotkania w Kolonii w 2005 r. jesteście w szczególny sposób zobowiązani do podtrzymywania ducha Światowego Dnia Młodzieży. Budujcie cywilizację miłości i sprawiedliwości. Bądźcie wspaniałym przykładem, który wielu innych doprowadzi do królestwa Chrystusa, królestwa prawdy, sprawiedliwości i pokoju.

po polsku:

Moja myśl biegnie w końcu do Polski, którą — jak Pan Bóg pozwoli — niedługo ponownie nawiedzę. Drodzy rodacy, nigdy nie traćcie z oczu waszego chrześcijańskiego dziedzictwa. Możecie w nim odnaleźć mądrość i odwagę, aby stawiać czoło wielkim wyzwaniom religijnym i etycznym naszych czasów. Wszystkich was zawierzam opiece Jasnogórskiej Pani.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja pielgrzymka Kolonia Światowy Dzień Młodzieży mędrcy ze wschodu Toronto
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W