Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

SPORT MISJĄ I ŚWIADECTWEM

29 X 2000 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»1. W tej radosnej chwili nie możemy i nie powinniśmy zapominać, że w niektórych regionach świata ludzie nadal cierpią i często giną. Mam na myśli zwłaszcza region Bliskiego Wschodu.

Po raz kolejny pragnę wezwać wszystkie strony uczestniczące w procesie pokojowym, aby nie szczędząc wysiłków, starały się odtworzyć klimat dialogu, jaki istniał jeszcze kilka tygodni temu. Tylko wzajemne zaufanie, odrzucenie przemocy zbrojnej i poszanowanie prawa międzynarodowego pozwoli reaktywować proces pokojowy. Módlmy się zatem, aby podjęto na nowo negocjacje i w drodze dialogu osiągnięto upragniony cel, jakim jest sprawiedliwy i trwały pokój, gwarantujący wszystkim niezbywalne prawo do wolności i bezpieczeństwa.

2. Za chwilę zakończymy liturgię eucharystyczną, która jest sercem tych jubileuszowych uroczystości. Zawierzyliśmy Bogu sport jako formę aktywności człowieka, której celem jest jego całościowy rozwój i tworzenie braterskich więzi społecznych. Ten ołtarz, wzniesiony na wielkim stadionie olimpijskim w Rzymie, przypomniał nam, że także sport jest przede wszystkim darem Bożym.

Otóż ten dar musi się stawać misją i świadectwem. W kontekście Roku Jubileuszowego zostanie za chwilę odczytany «Manifest Sportu», który ma być jak gdyby wyrazem konkretnych postanowień podjętych z okazji tego Jubileuszu.

po francusku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich sportowców mówiących po francusku, którzy uczestniczą w tym Jubileuszu, i zachęcam ich, aby uprawiając sport stawali się głosicielami pokoju i braterstwa, a także by dawali przykład prawego i harmonijnego życia. Z Apostolskim Błogosławieństwem.

po angielsku:

Drodzy uczestnicy tej uroczystości jubileuszowej mówiący po angielsku, sport zgromadził was tutaj z różnych krajów, gdyż łączą was wspólne zainteresowania i cele. Wasze umiłowanie sportu jest budulcem ludzkiej solidarności, przyjaźni i dobrej woli między narodami. Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają wam poczucie godności i sukcesu — we własnych oczach i i w oczach innych. W rozumieniu chrześcijańskim samo życie jest współzawodniczeniem i zmaganiem o dobroć i świętość. Niech Bóg błogosławi wasze przedsięwzięcia i niech napełni was i wasze rodziny miłością i pokojem.

po niemiecku:

Serdecznie pozdrawiam sportowców, trenerów i działaczy z niemieckiego obszaru językowego. «Najpiękniejsza rozrywka świata» zostaje często skażona przez bezwzględną konkurencję. Mimo całej powagi sprawy niech was uspokaja myśl, że zawody sportowe to tylko gra. Sport powinien sprawiać przyjemność i przynosić radość. Niech wam towarzyszy Boże błogosławieństwo!

po hiszpańsku:

Pozdrawiam sportowców mówiących po hiszpańsku. Zachęcam was, aby celem waszych wysiłków był rozwój całej osoby, umocnienie pokoju między narodami i zdobycie najcenniejszej nagrody — Bożego miłosierdzia i wieńca chwały w Chrystusie.

po portugalsku:

Słowa serdecznego pozdrowienia i zachęty kieruję do sportowców zawodowych i amatorów z różnych krajów języka portugalskiego, przypominając wszystkim, że celem i najwyższą nagrodą życia jest Jezus Chrystus. Nie zadowalajcie się niczym mniejszym i wstępujcie zwycięsko na podium wieczności.

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam sportowców z Polski i z innych krajów świata. W dniu waszego Jubileuszu razem z wami dziękuję Bogu za tę moc ducha, dzięki której podejmujecie na co dzień pracę nad sobą, pokonujecie własną słabość, aby w szlachetnej rywalizacji sięgać po laury w różnych dyscyplinach sportu. Wasz wytrwały wysiłek i radość ze zwycięstw nabiera znaczenia symbolu, do którego może odwołać się każdy człowiek pragnący duchowo wzrastać, a szczególnie chrześcijanin, który — jak pisze św. Paweł — w «dobrych zawodach występuje», aby ukończywszy bieg życia, otrzymać z rąk Chrystusa «wieniec sprawiedliwości» (por. 2 Tm 4, 6-7). Niech Bóg wam błogosławi w tym niezwykłym dawaniu świadectwa!

3. Zwróćmy się teraz do Najświętszej Maryi Panny, prosząc Ją o macierzyńską opiekę nad całym światem sportu, aby kierował się zawsze autentycznymi wartościami i przyczyniał do integralnego rozwoju człowieka i społeczeństwa.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój sport sportowiec stadion wieniec
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W