Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

Z Maryją na drodze ewangelizacji

Rozważanie papieskie przed modlitwą «Regina caeli». 31 V 1998Dobiega końca uroczysta liturgia eucharystyczna, podczas której przeżywaliśmy na nowo tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Liturgia ta została w pewien sposób przygotowana wczoraj przez wielkie spotkanie licznych przedstawicieli ruchów i nowych wspólnot kościelnych. W sercu słyszę jeszcze żywe echo ogromnego entuzjazmu, jaki nas przenikał, gdy przez kilka godzin wzywaliśmy razem Ducha Świętego. Dziękujmy Bogu za tę wiosnę Kościoła, wzbudzoną przez odnawiającą moc Ducha.

W sercu tego wieczernika, którym jest Rzym i cały świat, szczególnie mocno odczuwamy obecność Matki Jezusa, Najświętszej Maryi Panny. Jej przewodnictwu i opiece pragniemy powierzyć braci i siostry, którym dzisiaj udzieliłem z radością sakramentów bierzmowania i Eucharystii.

Królowej Apostołów zawierzamy ruchy i wszelkie formy działalności misyjnej powstałe w ostatnich latach. W Jej dłonie składamy powszechną misję całego Kościoła, który od dnia Pięćdziesiątnicy idzie swoim szlakiem przez stulecia z wciąż odnawianym zapałem, aby głosić Ewangelię we wszystkich częściach świata. W tym kontekście pragnę wspomnieć, że właśnie dzisiaj podpisałem orędzie na najbliższy Światowy Dzień Misyjny. Powierzam je symbolicznie wam tutaj obecnym i całemu Kościołowi, ufając, że stanie się ono wkładem w dzieło nowej ewangelizacji w perspektywie bliskiego już trzeciego tysiąclecia.

Papież pozdrowił następnie pielgrzymów przybyłych z różnych krajów; po polsku powiedział:

Pozdrawiam wreszcie pielgrzymów z Polski, obecnych tu fizycznie i duchowo. Trudno, żebym w tym dniu nie myślał o Matce Boskiej Piekarskiej i o naszych Oazach.

Dziś, w dniu Zesłania Ducha Świętego, powtarzam te słowa modlitwy: «Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!», które wypowiedziałem w 1979 r., myśląc szczególnie o naszej ojczystej ziemi, i których nie przestaję co dnia zanosić do Boga. Niech moc Ducha Pocieszyciela przenika codzienność wszystkich Polaków i niech będzie niewyczerpanym źródłem braterskiej miłości i pokoju. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota Duch Święty świecki ruch
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W