Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Podróż apostolska Ojca Świętego do Kazachstanu i Armenii. 22-27 września 2001 r.
Jan Paweł II

Zawierzam was Maryi Królowej Pokoju

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 23 września 2001 — AstanaPrzed udzieleniem końcowego błogosławieństwa Ojciec Święty odmówił z pielgrzymami zgromadzonymi na placu Matki Ojczyzny modlitwę «Anioł Pański», którą poprzedził krótkim rozważaniem w języku rosyjskim. Następnie pozdrowił zebranych po kazachsku, polsku, niemiecku i rosyjsku.

Na zakończenie tej uroczystej liturgii odmówimy tradycyjną modlitwę maryjną, zwracając się z ufnością do «Matki Bożej Nieustającej Pomocy». To Ona jest Patronką katedry w Astanie, którą możemy dostrzec także z tego placu. Jutro rano — jeśli Bóg pozwoli — tam właśnie odprawię Mszę św. dla kapłanów, zakonników i seminarzystów.

W tym momencie pragnę udać się z duchową pielgrzymką także do waszego narodowego sanktuarium maryjnego w pobliżu Ozjornoje. W nim, drodzy bracia i siostry, czcicie Maryję Pannę jako «Królową Pokoju». Klękając u Jej stóp, modlę się za cały naród Kazachstanu: za jego władze i obywateli, za rodziny, młodzież, dzieci i ludzi starszych, za cierpiących i potrzebujących.

Maryi zawierzam wszystkich: chrześcijan i niechrześcijan, wierzących i niewierzących. Ona wszak jest Matką wszystkich, bo Zbawicielem wszystkich jest Jej Syn, Chrystus. Niech Maryja pomaga wam, drodzy bracia i siostry, wypełniać w codziennym życiu przykazanie Chrystusa: «Miłujcie się wzajemnie», które jest hasłem przewodnim mojej pasterskiej wizyty.

Nieustającej Pomocy Królowej Pokoju zawierzam także kraje sąsiadujące z Kazachstanem, kierując szczególne pozdrowienie do pielgrzymów, którzy zechcieli dziś przybyć stamtąd, aby dać świadectwo swej wiary i miłości.

Razem zwracajmy się z ufnością do Służebnicy Pańskiej: «Anioł Pański...»

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Jan Paweł II dodał:

Z tego miasta, z Kazachstanu, kraju, który stanowi przykład zgodnego życia mężczyzn i kobiet należących do różnych narodów i różnych grup wyznaniowych, pragnę gorąco zaapelować do wszystkich chrześcijan i wyznawców innych religii, aby wspólnie budowali świat wolny od przemocy, świat miłujący życie, coraz bardziej sprawiedliwy i solidarny.

Nie możemy pozwolić, aby to, co się wydarzyło, doprowadziło do pogłębienia się podziałów. Nigdy nie wolno wykorzystywać religii jako powodu do konfliktu.

Z tego miejsca wzywam zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, aby usilnie modlili się do Jedynego, Wszechmogącego Boga, który nas wszystkich stworzył, o to, by w świecie mógł zapanować pokój, który jest dobrem podstawowym. Aby w każdym zakątku ziemi ludzie, umocnieni mądrością Bożą, budowali cywilizację miłości, w której nie będzie miejsca na nienawiść, dyskryminację i przemoc.

Z całego serca proszę Boga, aby zachował świat w pokoju. Amen.

po kazachsku:

Szczególne pozdrowienie kieruję do obecnych tu osób narodowości kazachskiej. Niech Wszechmogący ochrania was i prowadzi ku coraz pomyślniejszej przyszłości. Najświętsza Maryja Panna niech osłania was i wasze rodziny płaszczem swej opieki.

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam moich rodaków, którzy uczestniczą w tej liturgii, i wszystkich Polaków, którzy żyją w Kazachstanie.

Z wielką radością patrzę na was i Bogu dziękuję, że dane mi jest być pośród was. Zawsze żywo interesowałem się waszym losem. Wiele mówił mi o was niezapomniany ks. Władysław Bukowiński, którego wielokrotnie spotykałem i zawsze podziwiałem za kapłańską wierność i apostolski zapał. Był szczególnie związany z Karagandą, ale opowiadał mi o życiu was wszystkich.

Pragnę was zapewnić, że nigdy nie byliście zapomniani w moim sercu. Codziennie w modlitwie zawierzałem was i cały Kościół w Kazachstanie dobroci Boga. Dziś dziękuję Mu za was, za to, że nieustannie dawał wam tę moc Ducha Świętego, dzięki której zachowaliście wiarę ojców mimo różnorakich doświadczeń i prześladowań. I wam z serca dziękuję za tę wierność Chrystusowi i Kościołowi. Proszę was, nie ustawajcie w dawaniu takiego świadectwa.

Matce Najświętszej zawierzam waszą przyszłość. Niech będzie ona pomyślna i szczęśliwa, budowana w duchu wzajemnej miłości. Niech dobry Bóg obficie wam błogosławi.

Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam bpa Tomasza Petę, administratora apostolskiego Astany, bpa Jana Pawła Lengę, ordynariusza Karagandy, bpa Theophilusa Howańca, administratora apostolskiego Ałma Aty, biskupa Kościoła greckokatolickiego Wasyla Medwita; ks. Janusza Kaletę, administratora apostolskiego Atyrau. Pozdrawiam przełożonych misji sui iuris i wszystkich obecnych tutaj hierarchów z nuncjuszem apostolskim na czele, obecnych dzisiaj biskupów z Rosji, z Białorusi, z Ukrainy, Litwy i z Polski.

Słowa szczególnego pozdrowienia kieruję do kapłanów diecezjalnych i zakonników oraz do sióstr zakonnych. Drodzy bracia i siostry, Chrystus powierzył waszej trosce ten umiłowany lud, rozproszony na ogromnej przestrzeni Kazachstanu. Wiem, jak wiele wysiłku i samozaparcia potrzeba, aby dobrze wypełniać pasterską posługę w tych szczególnych warunkach. Wiem też, z jakim oddaniem i wiernością służycie tutaj waszym braciom. Z serca dziękuję wam za wasz trud i poświęcenie. Niech moc Ducha Świętego stale wam towarzyszy i niech was wspiera w tym wielkim dziele, jakiego tu dokonujecie. Szczęść Boże!

Serdeczną myślą ogarniam również pielgrzymów z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu i innych krajów, którzy przybyli na to spotkanie. Wszystkim z serca błogosławię.

po niemiecku:

Drodzy bracia i siostry mówiący po niemiecku! Was również pragnę serdecznie pozdrowić; cieszę się, że przybyliście tu, aby uczestniczyć w tej uroczystej Mszy św. Wspólna modlitwa i śpiewy były bardzo pięknym przeżyciem.

W minionych latach doświadczyliście wielu przemian. Musieliście się też zmagać z licznymi trudnościami, ale z Bożą pomocą i dzięki własnym wysiłkom udało się wam polepszyć relacje między ludźmi w waszym rozległym kraju. Pragnę wyrazić wam uznanie za wasz wkład i za okazaną wytrwałość. Dochowując wierności swemu krajowi i włączając się ofiarnie w jego życie społeczne i polityczne, działacie dla jego dobra. Starajcie się teraz kształtować oblicze waszego społeczeństwa po chrześcijańsku. Słowa, które Jezus powiedział do uczniów, są skierowane także do was: «Wy jesteście solą ziemi. (...) Wy jesteście światłem świata» (Mt 5, 13-14).

Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji, niech nadaje kierunek waszemu posłannictwu i towarzyszy wam w drodze. Z całego serca udzielam wam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

po rosyjsku:

Serdecznie pozdrawiam braci i siostry z Kościoła prawosławnego! Dziękuję wam za obecność i wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja Kazachstan islam wojny religijne Królowa Pokoju podróż dialog religijny Astana
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W