Raduj się, Polsko

Rozważanie przed modlitwą "Regina caeli" - kanonizacja Faustyny Kowalskiej 30.04.2000

1. Na zakończenie tej liturgii, w której radość paschalna łączy się z radością z kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej, pozdrawiam was wszystkich, zgromadzonych tu z różnych części świata, i serdecznie wam dziękuję. Każdemu życzę z całego serca, aby mógł doświadczyć tego, co Maryja wyraziła w słowach skierowanych kiedyś do św. Faustyny: «Jestem nie tylko Królową Niebios, ale także Matką Miłosierdzia i twoją Matką» (Dzienniczek, 141).

2. Orędzie Bożego Miłosierdzia i wizerunek Chrystusa miłosiernego, o których mówi nam dzisiaj Siostra Faustyna Kowalska, są wymownym wyrazem ducha Wielkiego Jubileuszu, owocnie i z radością obchodzonego przez cały Kościół. Przybyliście bardzo licznie, aby uczcić nową świętą. Niech jej wstawiennictwo wyjedna obfite dary pokuty, przebaczenia i nowej duchowej żywotności Kościołom w waszych krajach. Niech myśl o Bożym Miłosierdziu wzbudzi w waszych sercach nowe siły, które pozwolą wam podejmować dzieła wiary i solidarności.

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów mówiących po francusku, zwłaszcza tych, którzy uczestniczyli w kanonizacji Siostry Faustyny. Obyście umieli za przykładem nowej świętej zawierzyć całkowicie Bogu i wielbić moc Jego miłosierdzia! Niech odnawiająca moc Chrystusa zmartwychwstałego napełni wasze serca!

(Po polsku:)

Równocześnie obejmuję myślą wszystkich moich rodaków i polecam ich wstawiennictwu św. Siostry Faustyny. W nowym tysiącleciu jej orędzie o Miłosierdziu Boga, który pochyla się nad każdą ludzką biedą, niech będzie dla każdego niewyczerpanym źródłem nadziei i wezwaniem do czynnego okazywania miłosierdzia braciom. «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7). Z serca wszystkim błogosławię.

W dniu dzisiejszym łączymy się także z Księdzem Prymasem, Arcybiskupem Gnieźnieńskim i wszystkimi rodakami zgromadzonymi na uroczystości św. Wojciecha w Gnieźnie.

«Gaude Mater Poloniae»... Raduj się, Polsko, radujcie się siostry Matki Bożej Miłosierdzia z wyniesienia do chwały świętych naszej Siostry Faustyny.

3. Zwróćmy się teraz w modlitwie do miłosiernej Królowej Niebios.

Po odśpiewaniu «Regina caeli» Ojciec Święty za pośrednictwem radia i telewizji pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu św. Piotra i w krakowskim sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów przybyłych z Polski oraz wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia zgromadzonych w krakowskim sanktuarium w Łagiewnikach. Raduję się, iż w tym dniu — tak szczególnym dla naszego kraju — są tu obecni przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej z panem Premierem oraz przedstawiciele «Solidarności».

Opatrzność Boża związała życie św. Siostry Faustyny z Warszawą, Płockiem, Wilnem i Krakowem. Wspominam dziś te miasta, którym nowa święta patronuje, zawierzając ich mieszkańcom szczególną troskę o apostolstwo Bożego Miłosierdzia.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama