Modlitwa na placu Hiszpańskim 8.12.97

Modlitwa z Ojcem Świętym na placu Hiszpańskim w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 1997

Po południu 8 grudnia 1997 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Ojciec Święty przybył — jak każdego roku — pod Jej figurę znajdującą się na placu Hiszpańskim, aby z tysiącami rzymian oddać hołd Matce Jezusa i wszystkich ludzi. Papieża powitał wikariusz Rzymu kard. Camillo Ruini, a w imieniu władz miejskich — burmistrz Francesco Rutelli. Na zakończenie Liturgii Słowa Ojciec Święty odmówił modlitwę, którą zamieszczamy poniżej.

1. Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego!
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego!
Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej!
Z tym pozdrowieniem stajemy przed Tobą
w dniu Twojego Święta i z dziecięcą ufnością
— jak każe tradycja — gromadzimy się
na dorocznym spotkaniu u stóp tej historycznej kolumny na placu Hiszpańskim.
Stąd, umiłowana i uwielbiona Matko wszystkich ludzi,
czuwasz nad Rzymem.

2. Niepokalana Matko,
bądź w centrum naszych przygotowań
do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Prosimy Cię, w sposób szczególny
czuwaj nad triduum,
które tworzą ostatnie trzy lata drugiego tysiąclecia:
rok 1997, 1998 i 1999,
lata poświęcone kontemplacji tajemnicy Boga
w Trójcy Świętej Jedynego.
Pragniemy, aby to bogate w wydarzenia stulecie
i zarazem drugie tysiąclecie chrześcijaństwa
zostało spięte tą trynitarną klamrą.
To właśnie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
rozpoczynamy każdy dzień,
każdą pracę i modlitwę.
I tak też kończymy wszelkie działanie,
mówiąc do Ojca Niebieskiego:
«Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego».
I tak, pod znakiem misterium trynitarnego,
Kościół, który jest w Rzymie
zjednoczony na modlitwie z wiernymi całego świata
przybliża się do końca XX wieku,
aby z odnowionym sercem wejść w trzecie tysiąclecie.

3. Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego!
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego!
Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej!
Pozdrowienie to mówi nam,
jak bardzo jesteś przeniknięta życiem samego Boga
— Jego głęboką i niewysłowioną tajemnicą.
Misterium tym przeniknięta jesteś całkowicie
od pierwszej chwili Twojego poczęcia.
Jesteś pełna łaski, jesteś Niepokalana!

4. Bądź pozdrowiona, Niepokalana Matko Boża!
Przyjmij naszą modlitwę
i zechciej po macierzyńsku wprowadzić Kościół,
który jest w Rzymie i Kościół na całym świecie
w tę pełnię czasów,
do której wszystko zmierza od dnia,
w którym przyszedł na świat Twój Boski Syn,
a nasz Pan, Jezus Chrystus.
On jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą,
Królem wieków, Pierworodnym pośród całego stworzenia, Pierwszym i Ostatnim.
W Nim wszystko ma swoje wypełnienie.
W Nim wszystko dojrzewa do tej miary,
jaką zamierzył Bóg
w swoim niepojętym planie miłości.

5. Bądź pozdrowiona, Panno Roztropna!
Bądź pozdrowiona, Matko Łaskawa!
Módl się za nami, oręduj za nami,
Panno Niepokalana,
miłosierna i potężna Matko nasza, Maryjo!
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama