Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

Potrzebny jest dialog z kulturą, nauką i oświatą

10 V 2002 — Do członków Międzynarodowego Ośrodka Katolickiego przy UNESCOW piątek 10 maja przed południem Ojciec Święty przyjął na audiencji 40 członków Międzynarodowego Ośrodka Katolickiego przy UNESCO, którym towarzyszył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji, ks. prał. Lorenzo Frana. Swoje przemówienie Jan Paweł II poświęcił kulturze oraz wartościom ewangelicznym. Przypomniał też, że Stolica Apostolska od 50 lat śledzi uważnie działalność UNESCO za pośrednictwem swoich stałych obserwatorów, z których pierwszym był abp Angelo Giuseppe Roncalli. «Dziękuję wam wszystkim za działalność w służbie kultury — powiedział m.in. Papież. — (...) Byłoby dobrze, gdyby z badań nad zagadnieniami z zakresu nauki, kultury i oświaty, prowadzonych przez was w świetle Ewangelii, mogli (...) korzystać katolicy, którzy pracują w tych dziedzinach».

Księże Kardynale, Panie Przewodniczący, drodzy Przyjaciele Międzynarodowego Ośrodka Katolickiego przy UNESCO,

1. Cieszę się, że mogę wam dziś wyrazić swoje uznanie i potwierdzić, że pokładam w was wielką ufność. Z radością spotykam się z wami z okazji XXX Zgromadzenia Ogólnego waszej organizacji, którego temat brzmi: «Dialog międzykulturowy i międzyreligijny szansą dla ludzkości». Dziękuję panu przewodniczącemu Bernardowi Lacanowi za życzliwe słowa. Pozdrawiam członków katolickiego ośrodka, a zwłaszcza jego dyrektora, pana Gilles'a Deliance'a; dziękuję wam wszystkim za działalność w służbie kultury. Cieszę się, że jest tu wśród was stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy UNESCO, ks. prał. Lorenzo Frana. Dziękuję mu za wszystko, czego dokonał podczas wielu lat pracy przy tej organizacji Narodów Zjednoczonych.

W tym roku obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę mianowania pierwszego stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy UNESCO, którym był abp Roncalli, bł. papież Jan XXIII. Od tamtego czasu Stolica Apostolska z uwagą śledzi działalność UNESCO w zakresie oświaty, nauk przyrodniczych i humanistycznych, komunikacji i informacji oraz w wielu innych istotnych dziedzinach kultury, tego «podstawowego faktu, który łączy wszystkich tutaj zebranych, który jest fundamentem powstania UNESCO i jej celów» (przemówienie Jana Pawła II w UNESCO, 2 czerwca 1980 r., n. 8; «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 6/1980, s. 4).

Ewangelia Chrystusa i kultura

2. Wasz ośrodek ułatwia działalność i współpracę międzynarodowych organizacji katolickich, które uczestniczą w wielkich przedsięwzięciach UNESCO, związanych z oświatą i wychowaniem. Zachęcam was, abyście zgodnie z waszą misją przekazywali za pośrednictwem waszych publikacji oraz inicjatyw wiedzę i umiejętności, które pomogą współczesnym ludziom podejmować wyzwania kulturowe naszych czasów i odpowiadać na nie w sposób godny osoby ludzkiej.

Oświata, kultura, komunikacja, nauka to dziedziny, które zawierają fundamentalny wymiar etyczny. Właściwe podejście do tych dziedzin wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy naukowej, pogłębionej refleksji oraz spojrzenia na nie w świetle chrześcijańskiego humanizmu i uniwersalnych wartości moralnych. Przedmiotem szczególnej uwagi powinna być rodzina, bo do niej przede wszystkim należy zadanie wychowania młodych ludzi.

3. Zachęcam was do wytrwałego kontynuowania waszej pracy, aby nadal trwał owocny dialog między orędziem Chrystusa i kulturami. Jestem wam wdzięczny za to, że angażujecie się w szkolenie katolickich ekspertów, starając się, by otrzymali oni dobrą formację, zakorzenioną w wierze, i dzięki temu byli zdolni do składania światu wiarygodnego świadectwa, opartego na Bożym słowie i nauczaniu Kościoła. Byłoby dobrze, gdyby z badań nad zagadnieniami z zakresu nauki, kultury i oświaty, prowadzonych przez was w świetle Ewangelii, mogli — stale i w sposób prosty, zgodny z nowoczesnymi możliwościami — korzystać katolicy, którzy pracują w tych dziedzinach.

Jako miejsce waszych obrad wybraliście Rzym, podkreślając tym samym swoje przywiązanie do Następcy św. Piotra i Stolicy Apostolskiej. Doceniam ten gest i dziękuję wam za służbę Kościołowi, którą wielkodusznie i sumiennie wypełniacie przy UNESCO na rzecz wszystkich ludzi.

Każdemu i każdej z was, a także wszystkim waszym bliskim pragnę udzielić Apostolskiego Błogosławieństwa.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kultura etyka Jan XXIII nauka oświata dialog międzyreligijny dialog religijny komunikacja Unesco
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W