Uwierzcie Chrystusowi!

Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży zebranej na Polach Lednickich 10-11.06.2000

Do uczestników tegorocznego spotkania młodzieży na Polach Lednickich (10 i 11 czerwca) Ojciec Święty skierował przemówienie, które zostało nagrane w Watykanie na wideokasetę i odtworzone podczas czuwania modlitewnego.

Drodzy młodzi przyjaciele!

Duchem jestem pośród was, którzy w wigilię Pięćdziesiątnicy gromadzicie się nad brzegiem Jeziora Lednickiego. Pragnę uczestniczyć w tym szczególnym spotkaniu młodych, w roku Wielkiego Jubileuszu Odkupienia.

«Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13, 8). W Roku Jubileuszowym te słowa przemawiają bardziej niż kiedykolwiek. W sposób szczególny odsłaniają tajemnicę obecności Bożego Syna. On «wczoraj», to jest dwadzieścia wieków temu, za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Dziewicy i stał się Człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. On «dziś», na przełomie tysiącleci, jest obecny w nas — we wspólnocie Kościoła. A ta Jego obecność otwiera przed nami i przed wszystkimi pokoleniami wierzących nową perspektywę — perspektywę życia «na wieki» w domu Ojca.

Jeżeli dziś pragniecie przyjąć Chrystusa, Króla wieków, za swego Pana, nie możecie zapomnieć o tej Jego stałej i wiecznej obecności. Żyjcie w obecności Chrystusa! Uczyńcie Go Panem każdej chwili waszej codzienności! Uczyńcie Go Panem waszej przyszłości!

Chrystus mówi do każdego i każdej z was: «Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał — aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje» (J 15, 16).

Uwierzcie Chrystusowi! Uwierzcie, że On pierwszy was wybrał, abyście ze swej strony mogli w sposób wolny dokonać wyboru. Nie lękajcie się zawsze wybierać Chrystusa! Niech ten wybór kształtuje waszą teraźniejszość i przyszłość! Niech nadaje kształt waszemu życiu, abyście przynosząc obfite owoce wiary, nadziei i miłości, stawali się coraz bardziej autentycznymi świadkami Odkupienia dla przyszłych pokoleń.

«Wzrastajcie (...) w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności!» (2 P 3, 18).

Z serca wam wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao