Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

Jesteście w sercu Papieża

10 XI 2003 — Do delegacji Organizacji Wyzwolenia PalestynyW poniedziałek 10 listopada 2003 r. Jan Paweł II przyjął na audiencji 6-osobową delegację chrześcijan należących do Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Za ich pośrednictwem przekazał pozdrowienia wszystkim chrześcijanom w Ziemi Świętej, życząc, aby «Boże błogosławieństwo mądrości, siły i pokoju spoczęło na całym narodzie palestyńskim».

Szanowni Goście!

Z radością witam waszą delegację i proszę was o przekazanie moich pozdrowień i życzeń prezydentowi Jasirowi Arafatowi oraz całemu narodowi palestyńskiemu. Jestem przekonany, że wizyta tak znamienitych palestyńskich chrześcijan w Stolicy Apostolskiej przyczyni się do lepszego zrozumienia sytuacji chrześcijan żyjących na terytoriach palestyńskich oraz ważnej roli, jaką mogą oni odgrywać w propagowaniu uzasadnionych aspiracji narodu palestyńskiego.

Pomimo niedawnego zahamowania procesu pokojowego oraz nowych aktów przemocy i niesprawiedliwości musimy nadal głosić, że pokój jest możliwy i że do rozwiązania kwestii spornych można dojść jedynie drogą cierpliwego dialogu i wytrwałego zaangażowania ludzi dobrej woli po obu stronach. Trzeba potępić terroryzm w każdej jego postaci, ponieważ sprzeniewierza się on wspólnemu nam wszystkim człowieczeństwu; nie potrafi też bynajmniej stworzyć fundamentów politycznych, moralnych i duchowych dla wolności i autentycznego samookreślenia danego narodu. Po raz kolejny wzywam wszystkie strony konfliktu do pełnego przestrzegania rezolucji ONZ oraz zobowiązań wynikających z podjęcia procesu pokojowego, jak również do zaangażowania się we wspólne dążenie do pojednania, sprawiedliwości i tworzenia warunków bezpiecznego i zgodnego współistnienia w Ziemi Świętej. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że opracowywana obecnie konstytucja państwowa będzie odzwierciedlać najwyższe aspiracje oraz najcenniejsze wartości całego narodu palestyńskiego; ufam, że będzie też w sposób należyty uznawać wszystkie wspólnoty religijne i zagwarantuje im odpowiednią ochronę prawną wolności kultu i wyznania.

Drodzy przyjaciele, za waszym pośrednictwem przekazuję serdeczne pozdrowienia chrześcijanom w Ziemi Świętej. Mają oni szczególne miejsce w moim sercu. Niech Boże błogosławieństwo mądrości, siły i pokoju spocznie na was i na całym narodzie palestyńskim.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dialog terroryzm ONZ Palestyna Ziemia Święta wolność wyznania Arabowie OWP Jasir Arafat Organizacja Wyzwolenia Palestyny

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W