Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


JAN XXIII

LIST "MOTU PROPIO"
CONSILIUM, DIU NOSTRA MENTE VERSATUM

w sprawie zwołania II Soboru WatykańskiegoKonstytucją Apostolską Humanae Salutis ogłoszoną 25 grudnia 1961 r., w uroczystość Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, wskazaliśmy na rok bieżący jako rok zwołania Ekumenicznego Soboru Watykańskiego II. urzeczywistniamy w ten sposób postanowienie, dawno już powzięte w duszy naszej a tym samym także oczekiwania całego świata katolickiego.

Obecnie, po ponownym rozważeniu sprawy, celem umożliwienia wszystkim kanonicznym uczestnikom Soboru dokładnego i punktualnego przygotowania kwestii stanowimy, aby Sobór Watykański II rozpoczął się 11 października br. Dzień ten obieramy przede wszystkim dlatego, iż przypomina nam rocznicę owego wielkiego Soboru Efezkiego, który posiada ogromne znaczenie w dziejach Kościoła katolickiego.

A wobec zbliżania się terminu tego uroczystego zgromadzenia nie możemy nie wezwać ponownie wszystkich Naszych Synów do gorących modlitw, aby Bóg udzielił nam owoców, jakich pokornie oczekujemy wraz ze wszystkimi Naszymi czcigodnymi Braćmi i umiłowanymi Synami, którzy zjadą na Sobór oraz w łączności z całym duchowieństwem i ludem chrześcijańskim. Gorącym sercem pożądamy przede wszystkim owoców, które w Kościele umocnią i ukażą Boże działanie i obficie je zleją na dusze ludzkie.

Tylko wtedy można będzie mięć nadzieję, iż narody coraz częściej i ufniej spoglądające ku Chrystusowi, który jest Lumen ad revelationem gentium, te zwłaszcza, które tyle cierpią z powodu różnych nieszczęść, niezgody i klęsk żywiołowych, osiągną w końcu pokój prawdziwy i poszanowanie praw wzajemnych i obowiązków.

A zatem po dojrzałym rozważeniu całokształtu spraw powagą Naszą Apostolską stanowimy i zarządzamy, aby Sobór Ekumeniczny Watykański II rozpoczął się w tym roku dnia 11 października. I to wszystko co niniejszym Pismem zarządziliśmy nakazujemy zachować i wykonać wbrew jakimkolwiek zarządzeniom przeciwnym.

Dan w Rzymie u św. Piotra, dnia 2 lutego, w uroczystość Oczyszczenia M. B. w roku 1962, czwartym Naszego Pontyfikatu.

IOANNUS PP. XXIII

Joannes Paulus pp II
Źródło: O. R. nr 27/62, z 3. II. 1962; Wiadomości Diecezjalne, Katowice 30 (1962) 108.opr. kkk/kkk 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa Sobór Watykański II Sobór Efeski przygotowanie soboru Humanae Salutis
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W