Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


PAWEŁ VI

Braterstwo członków Kościoła

Przemówienie podczas Audiencji generalnej - 8 VII 1964Być członkiem tego samego Kościoła, to znaczy uznać, że wszyscy należymy do tej samej rodziny, że związani jesteśmy jakąś głęboką solidarnością, że łączą nas więzy nieodwołalne, dotyczące naszego chrześcijańskiego powołania. Otóż audiencja taka jak ta przypomina nam ową tajemniczą a rzeczywistą jedność, zachęca nas do świętowania "obcowania świętych", o którym mowa jest w Składzie Apostolskim, to znaczy w wyznaniu naszej wiary. Odnajdujemy tutaj jakiś odblask głębokich i niezmierzonych zamiarów Bożych: Pan Bóg przemawia do nas, do nas się przybliża, zbawia nas jako jednostki. Każdy z nas ma swe własne przeznaczenie. Ale Pan Bóg nie przemawia do nas, nie podchodzi do nas, nie zbawia nas jako samotnych; umieszcza on nas w danym porządku, w danej społeczności, w pewien jednolitej organizacji, w Ciele mistycznym. Włącza nas w jakąś społeczność, w pewien obwód miłości, w jakiś system religijny zorganizowany dla naszego zbawienia; wprowadza nas i chce nas mieć w swoim Kościele. A Kościół jest tym zjednoczeniem wiary, modlitwa, pomocy, zasług, wpływów wzajemnych, miłości, która z przynależących do niego czyni członków tej samej rodziny. Ta więź, która nas w Kościele łączy, nie jest więzią luźną i bezczynną; jest to więź bardzo ścisła, więź pokrewieństwa.

Pokrewieństwo to, prawdę mówiąc, ma dwa odrębne wyrazy. Istnieje więź jako stosunek łączący nas z Bogiem i z Chrystusem i więź, która jest stosunkiem braterstwa, jak to powiedział sam Pan Jezus: "Wszyscy wy braćmi jesteście" (Mt 23,8). Dlatego to na tej audiencji świętować możemy to braterstwo, które nas wszystkich jednakowo uzależnia od ojcostwa Pana Boga i od Chrystusowej łaski. Chrystus Pan jednak ustanowił w łonie społeczności wiernych rozmaitość funkcji, to znaczy pewną hierarchię, stosunki ojcostwa i synostwa. I to właśnie dzisiaj na pamięć sobie przywodzimy. Tak rzeczywiście powiedział święty Paweł: "Bo w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię ja was zrodziłem" (1 Kor 4,15).Źródło: Paweł VI - Trwajcie Mocni w wierze t.1 - wyd. Apostolstwa Młodych - Kraków 1970opr. kk/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota Kościół braterstwo Synostwo Boże dziecięctwo Boże pokrewieństwo ciało mistyczne Chrystusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W