List do Prymasa Polski

List "propria manu" do księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, 25.06.1963

Paweł VI Papież do Umiłowanego Syna naszego Stefana, Świętego Rzymsko - Katolickiego Kościoła Kardynała Wyszyńskiego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Warszawskiego

Umiłowany Synu Nasz, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo - Nadesłane ostatnio z Polski zawsze wiernej najmilsze wyrazy przywiązania sprawiły Nam ogromną radość, rozjaśniając jak gwiazda poranna pełne niepokoju pierwociny papieskiego urzędu. W szczególności w piśmie pełnym wyrazów czci podałeś Nam do wiadomości, że w niezliczonych prawie świątyniach, poświęconych Bogarodzicy Dziewicy, które ozdabiają ten przesławny Naród jakby perły błyszczące, będzie odprawiona Ofiara Eucharystyczna w Naszej intencji tysiąc pięćset razy.

Do świadectwa zaś Twej miłości był dołączony niezwykle ozdobnie wykonany list, wysłany z Maryjnej świątyni Częstochowskiej, za pośrednictwem którego Przeor Generalny Zakonu oraz Przeor Jasnej Góry powiadomili Nas, że przez cały czas Naszego Pontyfikatu będzie się odprawiać tamże codziennie Najświętsza Ofiara, aby Bóg wspierał Nas nieustanną pomocą, jak również by szczególnie wzbogacił Powszechny Sobór Watykański II najwspanialszymi i upragnionymi owocami.

Następstwem powyższego było, że z wszystkich tamtejszych diecezji nadeszło do Nas tak wiele przyjaznych oświadczeń, które wyrażały miłość, oddanie i zapewnienie o modlitwach waszego ludu w takim stopniu, iż wzbudziły w Naszym sercu żywszy obraz oraz pragnienie Polski, którą tak bardzo umiłowaliśmy i zawsze miłujemy, jako że poznaliśmy bliżej cnotę, chwałę i zasługi tegoż ludu, gdy tamże, chociaż przez krótki czas, jak najchętniej przebywaliśmy.

Dlatego dzięki wielokrotne składamy Tobie, wszystkim Biskupom Polskim, jak również kapłanom, sprawującym świętą służbę przy świątyniach maryjnych, którzy ucieszyli Nasze serca tak bardzo powyższymi życzeniami. Równocześnie, wdzięczni za wyrażone objawy czci, trwamy z wielką życzliwością przy was, którzy w niestrudzonym wysiłku podtrzymujecie w waszych wiernych płomień wiary i żar żywej miłości, ażeby strzegli w pełni przekazanego przez ojców dziedzictwa chrześcijańskiego imienia, nosili je czujnie i zachowali bez skazy.

Wam zatem przydajemy odwagi do spełnienia tych świętych trudnych powinności, modląc się codziennie za was, abyście "umacniali się w Panu i potężnej jego mocy" (por. Ef 6, 10), którą wsparte wasze wysiłki, mające na uwadze pożytek dusz, niech przyniosą pożądane i najobfitsze owoce.

Gdy więc z radością oczekujemy dnia, w którym Ciebie i Twoich współkolegów w Biskupstwie uściskamy w Rzymie, skoro druga sesja Powszechnego Soboru będzie się odbywać, udzielamy z całego serca Apostolskiego Błogosławieństwa Tobie i wszystkim czcigodnym Pasterzom Polski, wespół z kapłanami i wiernymi, tak bardzo Nam miłymi.

Dan w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 25 miesiąca czerwca, roku 1963, pierwszym Naszego Pontyfikatu.

PAULUS PP. VI

List do Prymasa Polski

Źródło: Wiadomości Diecezjalne - nr 1/2 Styczeń - Luty 1964 - str. 5

opr. kkk/kkk

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama