Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Zgromadzenie Międzyreligijne na progu trzeciego tysiąclecia Rzym, 25-28 października 1999 r.
PRZESŁANIE ZGROMADZENIA MIĘDZYRELIGIJNEGOMy, przedstawiciele różnych tradycji religijnych, którzy przybyliśmy z różnych regionów ziemi, aby na progu trzeciego tysiąclecia zgromadzić się w Watykanie w «duchu Asyżu», pragniemy podzielić się owocami naszych doświadczeń z ostatnich dni, przekonaniami, do jakich doszliśmy, oraz nadzieją, z jaką myślimy o przyszłości naszego świata.

Zdajemy sobie sprawę z następujących pilnych potrzeb:

Jesteśmy przekonani, że nasze tradycje religijne posiadają niezbędne energie duchowe, aby przezwyciężyć podziały, jakie obserwujemy w świecie, oraz by umacniać wzajemną przyjaźń i poszanowanie między narodami.

Jesteśmy świadomi, że wiele tragicznych konfliktów na świecie jest skutkiem pragmatycznych rozwiązań, często zupełnie bezzasadnych, wiązania religii z interesami narodowymi, politycznymi, ekonomicznymi lub innego rodzaju.

Jesteśmy świadomi, że jeśli nie spełnimy naszej powinności, jaką jest wprowadzanie w życie najwyższych ideałów naszych tradycji religijnych, zostaniemy obciążeni odpowiedzialnością za skutki tego zaniedbania i surowo osądzeni.

Wiemy, że problemy nękające świat są tak ogromne, iż sami nie jesteśmy w stanie ich rozwiązać. Pilnie potrzebna jest zatem współpraca międzyreligijna.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że współpraca międzyreligijna nie oznacza rezygnacji z naszej tożsamości religijnej, ale jest procesem odkrywania:

Jesteśmy zatem przekonani, że potrafimy współpracować w celu zapobiegania konfliktom oraz przezwyciężania kryzysów w różnych częściach świata.

Współpraca między różnymi religiami musi się opierać na odrzuceniu fanatyzmu, ekstremizmu i wzajemnych antagonizmów, które prowadzą do przemocy.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wielką wagę ma wychowanie jako narzędzie krzewienia wzajemnego zrozumienia, współpracy i szacunku. Dlatego należy:

Wszyscy są powołani do udziału w tym dialogu międzyreligijnym i międzykulturowym.

Każe nam to wystosować następujące apele:

Wzywamy przywódców religijnych, aby krzewili ducha dialogu w swoich wspólnotach oraz by byli gotowi do podjęcia dialogu ze społeczeństwem świeckim na każdej płaszczyźnie.

Zwracamy się do wszystkich przywódców świata, niezależnie od zakresu ich wpływów, z wezwaniem:

W duchu Jubileuszu zwracamy się do wszystkich dzisiaj tu zgromadzonych:

Z radością i w duchu dziękczynienia — większość z nas powiedziałaby: dziękczynienia nade wszystko Bogu — uczestnicy Zgromadzenia Międzyreligijnego przekazują swoim braciom i siostrom to orędzie nadziei.opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość kultura wartości pokój modlitwa dialog rodzina szacunek wojna podziały religie zgromadzenie międzyreligijne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W