Z Rzymu do Kazachstanu w mocy Ducha Świętego

Homilia z okazji święceń biskupich ks. Janusza Kalety (23.11.2006)

W czwartek 23 listopada 2006 r. w Bazylice Watykańskiej święcenia biskupie z rąk kard. Angela Sodana, dziekana Kolegium Kardynalskiego, przyjął ks. prał. Janusz Kaleta, kapłan diecezji tarnowskiej, administrator apostolski w Atyrau (Kazachstan). Współkonsekratorami byli biskup tarnowski Wiktor Skworc i ordynariusz diecezji Najświętszej Trójcy w Ałma Acie bp Henry Theophilus Howaniec. Mszę św. koncelebrowało 90 kapłanów, m.in.: nuncjusz apostolski w Kazachstanie abp Józef Wesołowski, nuncjusz apostolski na Węgrzech abp Juliusz Janusz, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich abp Stanisław Ryłko, sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Edward Nowak. W uroczystości uczestniczyli pielgrzymi z Polski, a także wierni z Kazachstanu. Poniżej zamieszczamy homilię kard. Angela Sodana, którą po polsku odczytał ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu.

«Veni, Creator Spiritus»! — O Stworzycielu, Duchu, przyjdź!» Oto hymn, który płynął z naszych serc w tej uroczystej godzinie, przed święceniami biskupimi naszego drogiego księdza Janusza Kalety.

Podczas Zesłania Ducha Świętego apostołowie zostali napełnieni Bożymi darami, których symbolem były mistyczne języki ognia, które pojawiły się nad nimi. I tak, z wielką odwagą, mogli rozpocząć trudną misję szerzenia Królestwa Bożego.

Dzisiaj my zgromadzeni we wspaniałej Bazylice św. Piotra, tak jak to było kiedyś w jerozolimskim Wieczerniku, pragniemy prosić Pana, aby zesłał obfite dary swego Ducha na nowego następcę apostołów, aby mógł z oddaniem wypełniać swoją nową misję pasterską.

Ziemskie dzieło Jezusa miało się zakończyć wniebowstąpieniem. Dlatego wybrał On apostołów i powiedział im: «Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam» (J 20, 21). Potem dał im stanowczy nakaz: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata» (Mt 28, 19-20).

Misja uniwersalna

Dzieło Chrystusa Dobrego Pasterza miało być w ten sposób kontynuowane przez dzieło apostołów i ich następców, aż do końca czasów.

Apostołowie zostali w pełni utwierdzeni w tej misji w dniu Pięćdziesiątnicy, zgodnie z obietnicą Pana: «Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi» (Dz 1, 8).

To ta sama szczególna moc niebawem spłynie na naszego drogiego brata Janusza, czyniąc go zdolnym do kontynuowania w dzisiejszym świecie dzieła Jezusa, wiecznego Pasterza naszych dusz.

W imieniu wszystkich biskupów tu obecnych zapytam go za chwilę: «Czy chcesz, drogi bracie, wypełnić aż do śmierci powierzoną nam posługę Apostołów, którą teraz przekazujemy ci przez nałożenie rąk wraz z łaską Ducha Świętego?»

Swoim «tak», całkowitym i wspaniałomyślnym, biskup nominat wyrazi gotowość do otrzymania łaski przewodzenia, jako dobry pasterz, świętemu Ludowi Bożemu. Wymownym znakiem tej misji jest pastorał, który wkrótce przekażę nowemu biskupowi, ze słowami: «Miej pieczę nad twoim stadem, pośród którego Duch Święty postawił cię jako Biskupa, abyś strzegł Kościoła Bożego».

Włączenie do kolegium biskupów

Dwa tysiące lat temu kolegium apostolskie składało się z dwunastu apostołów; dziś członków kolegium biskupiego jest ponad cztery tysiące, licząc również biskupów emerytów. Tym, co ich charakteryzuje, nie jest jednak fakt, że są biskupami tytularnymi takiej czy innej stolicy, ale to, że są członkami jednego kolegium biskupiego, które w ciągu wieków jest kontynuacją kolegium apostolskiego.

Zgodnie ze starożytną tradycją kościelną biskup nominat otrzymał tytuł antycznego Kościoła lokalnego w Felbes, w Egipcie. Jednak to, co istotne, to fakt, że zostaje włączony do kolegium biskupów jako biskup Kościoła katolickiego, a zatem następca apostołów. Jako następca apostołów biskup Janusz będzie teraz pracował w pięknym Kazachstanie, a ściśle rzecz biorąc w Atyrau, gdzie już od siedmiu lat pełnił funkcję administratora apostolskiego.

Teren pracy

Umocniony otrzymaną łaską, biskup Janusz będzie się starał tworzyć lokalny Kościół na chwałę Bożą i dla dobra wierzących. Dotąd jego czterech współbraci pracowało z wielką gorliwością w przypadających im regionach: abp Tomasz Peta w Astanie, bp Henry Theophilus Howaniec w Ałma Acie i bp Jan Paweł Lenga w Karagandzie, wspomagany przez biskupa pomocniczego Atanasiusa Schneidera.

Jako biskupi Kościoła katolickiego wszyscy ci biskupi połączą teraz swoje wysiłki we wspólnej pracy na poziomie krajowym jako członkowie młodej Konferencji Episkopatu Kazachstanu i będą utrzymywać ścisły kontakt z innymi biskupami Kościoła, przede wszystkim z Biskupem Rzymu, Pasterzem Kościoła powszechnego.

Z papieskim błogosławieństwem

Aby dać wyraz tej jedności z Papieżem Benedyktem XVI, nowy biskup zechciał przyjąć święcenia biskupie właśnie tu, u grobu apostoła Piotra. Ta braterska jedność z Papieżem, uczuciowa i rzeczywista, będzie bardzo pomocna dla młodego Kościoła w Kazachstanie.

Jest także znaczące, że biskup Janusz wybrał jako datę swoich święceń wspomnienie papieża, wielkiego Klemensa, trzeciego następcy św. Piotra, męczennika za wiarę, bardzo czczonego również przez chrześcijański Wschód.

Ojciec Święty Benedykt XVI ze swej strony z serca błogosławi nowemu biskupowi, wypraszając dla niego u Chrystusa, Najwyższego Pasterza Kościoła, światło, moc i pokój, aby mógł gorliwie postępować na swojej apostolskiej drodze.

Jest to również moja modlitwa, w nadziei, że będę mógł niebawem powrócić do was, do Kazachstanu, aby zobaczyć owoce waszej pracy i razem z wami oddać chwałę Panu za cuda łaski, która działała pośród was w ciągu tych lat. Amen!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama