Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Inicjatywy proekologiczne dla biznesu w Polsce

Bogna Stawicka

Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO — przedsięwzięcie z dużymi tradycjami, gromadzące wielu wystawców produktów, urządzeń pozwalających na różnorodne działania proekologiczne adresowane zarówno do odbiorców jak i, co ważniejsze do producentów, były w tym roku miejscem I Krajowego Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Ekologia, poświęconego inicjatywom proekolgicznym dla biznesu. Podczas konferencji zaprezentowane zostały różnorodne oferty programów adresowanych do firm.

Inicjatywy regionalne

Wśród tych ofert były programy o charakterze regionalnym czyli adresowane do firm funkcjonujących w danym regionie. Na przykład inicjatywa Znak Promocyjny „Zielone Płuca Polski” jest programem stricte regionalnym łączącym aktywność gospodarczą szeregu firm z promocją tego szczególnego regionu obejmującego 355 gmin w 55 powiatach w północno-wschodnim kwartale Polski. Jednym z celów tego programu jest zarówno promocja artykułów z danego regionu jak i samego regionu, ze szczególnym wskazaniem powiązania produktu z miejscem (czystym) i sposobem (proekologicznym) jego wytwarzania.

Podobnie charakter regionalny miał dotychczas program „Czysty Biznes” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, skupiający firmy działające głównie na południu Polski. Plany rozwojowe programu zakładają jednak rozszerzenie jego oddziaływania na inne obszary Polski ze względu na zainteresowanie firm z innych rejonów a także ze względu na możliwość implementacji rozwiązań wypracowanych przez firmy z programu „Czysty Biznes” do firm w innych rejonach Polski. W najbliższym czasie powstaną kluby „Czystego Biznesu” również w centrum oraz na północy Polski.

Inicjatywy branżowe

Wśród prezentowanych na I Krajowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatyw proekologicznych były programy o charakterze branżowym, czyli ujmujące aspekty związane tylko z problemami i możliwościami rozwiązań dopasowanymi w sposób szczególny do danej branży. Przykładowo „Odpowiedzialność i Troska” to program adresowany do wszystkich firm działających w obszarze przemysłu chemicznego.

Branżowy charakter mają również programy Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON , Fundacji RECAL — utworzonej przez producentów puszek z aluminium i działającej na rzecz recyklingu tych puszek, czy też Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych zrzeszające przedstawicieli firm przemysłu opakowań szklanych i działających na rzecz recyklingu szkła.

Oferta dla wszystkich

Najwięcej jednak jest programów, do których może przystąpić każda firma.

Są tu programy certyfikacyjne, edukacyjne, konkursowe a także klubowe. Z okazji I Krajowego Forum Odpowiedzialnego Biznesu została wydana publikacja „Inicjatywy proekologiczne dla biznesu”, która zawiera praktyczne informacje dotyczące większości programów proekologicznych dla firm a także instytucji finansowych wspierających działania proekologiczne firm. Można znaleźć w niej opis dziewiętnastu aktualnych, najważniejszych inicjatyw proekologicznych w Polsce. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do korzystania z tej publikacji (dostępnej w biurze FOB, a od 1 stycznia dostępnej również na stronach wortala tematycznego www.odpowiedzialnybiznes.pl).

I Krajowe Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentując przykłady inicjatyw proekologicznych dla biznesu miało na celu zarówno pokazanie oferty różnorodnej, bogatej, z której każda firma może wybrać wariant najodpowiedniejszy dla siebie jak również pozwoliło na podsumowanie obecnego stanu zaangażowania firm w działania proekologiczne i perspektywę rozwoju tych działań.

Każdy ma szansę

Szeroki wybór i duża różnorodność programów proekologicznych stwarza szansę podnoszenia odpowiedzialności ekologicznej w każdej firmie. Na drodze powszechniejszemu stosowaniu działań proekologicznych, korzystania z dobrych programów ekologicznych dla firm, stoi jednak niewystarczająca świadomość ekologiczna zarówno menadżerów firm jak też i władzy.

Większość uczestników spotkania była przekonana, że głębsza wiedza na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą niszczenie środowiska, jak i możliwości stojących przed współczesnymi firmami pozwoliłaby na bardziej odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwami.

Pojawia się zatem głęboka potrzeba szerszej edukacji biznesu. Ze względu na szybkie zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce i szybkie zmiany w nauce, wiedza szkolna czy nawet wiedza zdobyta na studiach, okazują się niewystarczające, zwłaszcza dla menadżerów biznesu i pojawia się potrzeba stałej edukacji biznesu podejmującej aktualne zagadnienia związane z odpowiedzialnością ekologiczną każdej firmy. Niezbędna jest również szersza współpraca biznesu z władzami i sektorem pozarządowym.


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: etyka biznes konsument zarządzanie pr
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W