Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Raport społeczny - narzędzie komunikacji z otoczeniem

Małgorzata Greszta

W dzisiejszym świecie globalnej gospodarki gdzie najważniejsza jest informacja publiczne postrzeganie firmy zyskuje coraz bardziej na znaczeniu.
Interesariusze chcą większej przejrzystości i ujawniania działalności firm, mają większe wymagania, co do działań przedsiębiorstw na rynku.
Przejrzystość i komunikacja to dwa słowa kluczowe. Firmy odpowiedzialne społecznie widzą, że komunikacja o ich działaniach i polityce w poszczególnych segmentach znacząco przyczynia się do sukcesu finansowego w dłuższym terminie poprzez poprawę relacji z interesariuszami.

Bycie odpowiedzialnym to jeszcze za mało, trzeba znaleźć efektywne strategie komunikacji ze wszystkimi interesariuszami.

Jednym ze sposobów informowania wszystkich zainteresowanych grup jest przygotowywanie i wydawanie raportów społecznych.

Pierwsze raporty pojawiły się już w latach siedemdziesiątych we Francji, gdzie wymagano od firm informacji na temat wewnętrznej polityki dotyczącej pracowników. W roku 1989 amerykańska firma Ben and Jerry opublikowała pierwszy roczny raport społeczny. W latach dziewięćdziesiątych firmy coraz liczniej publikowały takie informacje zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie takie firmy jak Shell, Body Shop czy BP przeprowadziły analizę i poinformowały otoczenie jak oddziałuje na społeczeństwo.

Obecnie na świecie coraz więcej firm publikuje raport społeczne. Powstało też wiele instytucji i inicjatyw, które opracowują wspólnie z sektorem biznesu standardy do przygotowania takiego raportu. Najbardziej znane to: The Global Reporting Initaitve, the Caux Round Table, Amnesty Business Group, World Business Council for Sustainable Development, The Institute for Social and Ethical Accountability.

Przygotowanie i publikacja raportu społecznego przynosi firmie liczne korzyści:

 • Wzmacnia wizerunek jako firmy odpowiedzialnej i buduje reputacje firmy
 • Stwarza nowe możliwości biznesowe
 • Zapewnia stabilność i zrozumienie w otoczeniu
 • Zwiększa atrakcyjność firmy jako pracodawcy, przyciąga wysoko wykwalifikowanych pracowników
 • Zwiększa motywację i efektywność pracowników
 • Usprawnia i poprawia działania firmy
 • Buduje efekt synergii w firmie poprzez wzmożoną współpracę różnych działów
 • Dzielenie się informacjami kreuje pozytywny efekt, który podnosi znaczenie działań i zachowania całego sektora biznesu.

Jednym z najbardziej kompleksowych narzędzi pomocnych w opracowaniu raportu są:" Sustainability Reporting Guidelines" wydane w czerwcu ubiegłego roku przez Global Reporting Initative. Wskazówki obejmują trzy aspekty: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny i te trzy elementy stwarzają możliwość całościowego przedstawienia strategii firmy i jej polityki społecznej.

Wskazówki przedstawione w czerwcu są efektem ponad trzech lat pracy całej grupy organizacji różnych sektorów: firm i organizacji biznesowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i innych interesariuszy.

Proponowany układ raportu składa się z kilku części. Obok ogólnej prezentacji firmy ważne jest zamieszczenie wizji i strategii firmy.

W kolejnej części dotyczącej organizacji i systemy zarządzania przedstawia się szereg informacji dotyczących ogólnej polityki społecznej odpowiedzialności firmy:

 • Kodeksy etyczne firmy, sformułowanie zakresu polityki ekonomicznej, ekologicznej i społecznej, zakres wdrożenia poszczególnych strategii i podział obowiązków w jej ramach
 • Programy i procedury odnoszące się do polityki ekonomicznej, ekologicznej i społecznej (świadomość pracowników, audyty społeczne, komunikacja wewnętrzna), podejście do mierzenia i poprawy jakości zarządzania, programy i procedury dotyczące dostawców i kryteria ich wyboru.
 • Relacje z interesariuszami (identyfikacja poszczególnych grup zainteresowanych, określenie relacji z interesariuszami, program konsultacji z określeniem efektów).

W części poświęconej działalności zawiera się informacje w aspekcie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. W tej części stosuje się dwa rodzaje wskaźników: ogólne i szczegółowe, dotyczące poszczególnych organizacji i wynikające z ich specyfiki.
W końcowej części przedstawia się te wskaźniki w firmie zintegrowanej.

Przygotowanie raportu według tych czy innych wskazówek nie jest łatwym przedsięwzięciem i wymaga dużego zaangażowania ze strony pracowników z różnych działów. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla każdej firmy jest to w dłuższej perspektywie korzystna inwestycja.

Według Global Reporting Initative obecnie ok. 2000 firm na świecie przygotowuje raporty uwzględniając aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Firmy drukują raporty, umieszczają je na swoich stronach internetowych, traktują raport jako narzędzie marketingowe i jak się okazuje są to działania bardzo trafione.

W Polsce publikacja raportów społecznych nie jest jeszcze popularna praktyką wśród firm. W miarę jednak rozwoju idei społecznej odpowiedzialności firm w Polsce spodziewać się można, że i polskie firmy dostrzegą korzyści z tego rodzaju publikacji.

Biuletyn nr 3 kwiecień 2001


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekonomia etyka biznes ekologia reklama wizerunek pr public relations raport społeczny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W