Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Terminy oraz wyniki referendów w krajach kandydujących do Unii Europejskiej

Jarosław Uczkiewicz

8 marca 2003 Malta
Referendum odbyło się 8 marca (sobota). Za wejściem do Unii Europejskiej
opowiedziało się 53,65 proc. głosujących,  przeciw - 46,35 proc. Frekwencja
sięgnęła 91 proc. Głosowało 266,7 tys. z 270 tys. uprawnionych (na 380 tys.
mieszkańców). Różnica głosów "za" i "przeciw" wyniosła niespełna 20 tys. Głosowanie miało charakter wyłącznie doradczy, traktat akcesyjny ma być ratyfikowany przez nowy parlament wybrany 12 kwietnia.

23 marca 2003 Słowenia
Słowenia jest jedynym z 7 państw zaproszonych do NATO w listopadzie 2002 roku, w których odbyło się ogólnonarodowe referendum w sprawie członkostwa w NATO.

Pytania referendalne zostały sformułowane w następujący sposób:

Czy zgadzasz się, aby Republika Słowenii została członkiem Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)?

Czy zgadzasz się, aby Republika Słowenii została członkiem Unii Europejskiej (UE)?

89,61% głosujących opowiedziało się za akcesją Słowenii do UE, a 66,02% za przystąpieniem Słowenii do NATO. Frekwencja była niższa niż oczekiwano i wyniosła 60,29%.

7 marca br. Zgromadzenie Narodowe Słowenii przyjęło specjalny akt w sprawie referendów (dla jego przyjęcia wymagane było uzyskanie kwalifikowanej większości 2/3 głosów w Zgromadzeniu) dotyczący uznania wyniku obu referendów za wiążący (bez przyjęcia tego specjalnego aktu referendum miałoby jedynie charakter konsultacyjny). Zgodnie z art. 90 konstytucji Słowenii wynik referendum uważa się za pozytywny, jeśli za poddaną w nim pod głosowanie kwestią opowie się większość głosujących. W słoweńskim referendum nie było wymagane uzyskanie frekwencji powyżej 50% uprawnionych do głosowania.

12 kwietnia 2003 Węgry
Treść pytania: "Czy zgadzasz się z tym, że Republika Węgier powinna stać się członkiem Unii Europejskiej?".

W głosowaniu wzięło udział 45,56 % uprawnionych. 83,76 % obywateli opowiedziało się za wejściem Węgier do UE, a 16,24 % było przeciw.

Zgodnie z węgierskim prawem wynik referendum uważa się za wiążący, jeśli w głosowaniu za jedną z opcji (tak lub nie) opowie się ponad 25% wszystkich uprawnionych do głosowania. W obecnym referendum głosujący za przystąpieniem do UE stanowili około 38% wszystkich uprawnionych do głosowania i tym samym wynik referendum jest wiążący.

10-11 maja 2003 Litwa
W referendum obywatele ustosunkowali się do następującego sformułowania: „Popieram członkostwo Litwy w Unii Europejskiej". 

Według nieoficjalnych wyników w głosowaniu wzięło udział 64% uprawnionych. 91,04% opowiedziało się za wejściem Litwy do UE, a 8,96% było przeciw.

Zgodnie z wymogami prawnymi konieczne było nie tylko uzyskanie poparcia ponad połowy głosujących, ale również uczestnictwo w referendum ponad połowy ogółu uprawnionych do głosowania. Tym samym wynik referendum jest wiążący.

16-17 maja 2003 Słowacja
Treść pytania: "Czy zgadzasz się z tym, aby Republika Słowacka stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej?".

Wynik referendum

W referendum wzięło udział 52,15 procent osób uprawnionych do głosowania, a więc ponad połowa. Do urn poszło ponad 2 miliony 175 tysięcy osób, z których na "tak" głosowało 92,4 procent.

Słowacja jest więc kolejnym krajem, którego mieszkańcy wyrazili chęć przystąpienia do Unii Europejskiej.


07-08 czerwca 2003 Polska

Wyniki referendum na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przeprowadzanego w dniach 7-8 czerwca 2003.

Wyborcy odpowiadali na pytanie: "Czy wyraża Pan/ Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?"

Frekwencja wyniosła — 58,85%
Głosów oddanych na „Tak” - 77,45%
Głosów oddanych na „Nie” — 22,55%

13-14 czerwca 2003 Czechy
Treść pytania: "Czy zgadzasz się, żeby - zgodnie z Traktatem Akcesyjnym pomiędzy Republika Czeską a Unią Europejską - Czechy stały się członkiem Unii Europejskiej?"

Zgodnie z zapisami ustawowymi decyzja o wejściu Czech do UE może zapaść jedynie na podstawie referendum, a wynik referendum jest wiążący. Nie ma wymogu minimalnej frekwencji. Wejście Czech do UE będzie możliwe jeśli ponad połowa biorących udział w głosowaniu odpowie pozytywnie na pytanie referendalne. Gdyby większość opowiedziała się przeciwko członkostwo Czech w UE kolejne referendum w tej sprawie może się odbyć dopiero po upływie 2 lat od pierwszego.

14 września 2003 Estonia

14 września br., Estończycy w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem ich kraju do Unii Europejskiej. 66,92 % obywateli Estonii pozytywnie odpowiedziało na pytanie "Czy jesteś za przystąpieniem do Unii Europejskiej oraz za przyjęciem poprawek do konstytucji Republiki Estonii?", przeciwnego zdania było 33,08 %. "Do Estonii zawitała wiosna. Znowu jesteśmy w Europie", powiedział premier Juhan Parts. Frekwencja w referendum wyniosła 63%. Nie obowiązywał wymóg minimalnej frekwencji, wystarczyło, że za członkostwem opowiedziała się większość głosujących. Ostateczną decyzję w sprawie przystąpienia Estonii do UE podejmie estoński parlament.

20 września 2003 Łotwa

Pytanie referendalne brzmiało: "Czy popierasz członkostwo Łotwy w Unii Europejskiej?". W głosowaniu wzięło udział 72,5 procent uprawnionych – za opowiedziało się 67 procent, przeciw było 32,3 procent.


opr. JU/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Polska Europa globalizacja referendum Litwa Łotwa Opoka Słowacja Czechy Estonia Unia Europejska Węgry integracja Rumunia integracja europejska Słowenia Schuman etyka biznesu ukie

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W