Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Głoszenie Ewangelii

Papież Franciszek

Odwieczna nowość Ewangelii

Odnowione głoszenie daje wierzącym, także letnim lub niepraktykującym, nową radość wiary oraz owocność ewangelizacyjną.W rzeczy samej jego centrum i istota jest zawsze ta sama: Bóg, który objawił swoją ogromną miłość w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. On czyni swoich wiernych zawsze nowymi. Chociażby byli w podeszłym wieku, "odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą" (Iz 40,31). Chrystus jest "odwieczną Dobrą Nowiną" (Ap 14,6) i jest "wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13,8), ale Jego bogactwo i piękno jest niewyczerpane. On jest zawsze młody i jest zawsze źródłem nowości. Kościół nie przestaje być zadziwiony z powodu "głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga" (Rz 11,33). Jak powiada św. Jan od Krzyża: "Ta gęstwina mądrości i wiedzy Boga jest tak głęboka i niezmierzona, że choćby dusza wiele z niej poznawała, może wchodzić zawsze jeszcze głębiej", lub - jak twierdzi św. Ireneusz - "[Chrystus] w swoim przyjściu wniósł z sobą wszelką nowość". On może zawsze swoją nowością odnowić nasze życie i naszą wspólnotę. I nawet jeśli propozycja chrześcijańska staje wobec mrocznych epok i słabości Kościoła, nigdy się nie starzeje. Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swoją nieustanną Bożą kreatywnością. Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata. W rzeczywistości każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze "nowa".


Jest to fragment książki:

Papież Franciszek, Nie bój się drogi!

Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła
ISBN: 978-83-7797-453-7
Książka jest >>TUTAJ<<

***

Papież Franciszek w swoich homiliach i przemówieniach ukazuje obraz Kościoła, który wychodzi poza siebie, poza własne mury wewnętrzne i zewnętrzne, aby docierać do ludu Bożego i świata; obraz Kościoła ewangelizującego i przeżywającego nieustanną misję, czującego odpowiedzialność i radość z tej wędrówki; Kościoła, który nie boi się drogi ani tego, co może znaleźć, wędrując pośród ludzi, zwłaszcza tam, gdzie najgłośniej słychać wołanie ubogich, wykluczonych i uciśnionych, na peryferiach egzystencji. Ten Kościół, jak jasno pokazuje ta publikacja, wyrusza w drogę, podążając za Jezusem, który w ciągu całego swojego życia przemierzył drogi Palestyny, głosząc każdemu człowiekowi Ewangelię zbawienia. To niezbędna dla każdego, kto pragnie zrozumieć „nową epokę Kościoła”, zapoczątkowaną przez papieża Franciszka.


opr. ac/ac


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nowa ewangelizacja ewangelizacja Ewangelia Dobra Nowina głoszenie Ewangelii radość wiary nowość Ewangelii owocność ewangelizacyjna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W