Opoka - Strona główna
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao


Głoszenie Ewangelii

Papież Franciszek

Odwieczna nowość Ewangelii

Odnowione głoszenie daje wierzącym, także letnim lub niepraktykującym, nową radość wiary oraz owocność ewangelizacyjną.W rzeczy samej jego centrum i istota jest zawsze ta sama: Bóg, który objawił swoją ogromną miłość w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. On czyni swoich wiernych zawsze nowymi. Chociażby byli w podeszłym wieku, "odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą" (Iz 40,31). Chrystus jest "odwieczną Dobrą Nowiną" (Ap 14,6) i jest "wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13,8), ale Jego bogactwo i piękno jest niewyczerpane. On jest zawsze młody i jest zawsze źródłem nowości. Kościół nie przestaje być zadziwiony z powodu "głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga" (Rz 11,33). Jak powiada św. Jan od Krzyża: "Ta gęstwina mądrości i wiedzy Boga jest tak głęboka i niezmierzona, że choćby dusza wiele z niej poznawała, może wchodzić zawsze jeszcze głębiej", lub - jak twierdzi św. Ireneusz - "[Chrystus] w swoim przyjściu wniósł z sobą wszelką nowość". On może zawsze swoją nowością odnowić nasze życie i naszą wspólnotę. I nawet jeśli propozycja chrześcijańska staje wobec mrocznych epok i słabości Kościoła, nigdy się nie starzeje. Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swoją nieustanną Bożą kreatywnością. Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata. W rzeczywistości każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze "nowa".


Jest to fragment książki:

Papież Franciszek, Nie bój się drogi!

Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła
ISBN: 978-83-7797-453-7
Książka jest >>TUTAJ<<

***

Papież Franciszek w swoich homiliach i przemówieniach ukazuje obraz Kościoła, który wychodzi poza siebie, poza własne mury wewnętrzne i zewnętrzne, aby docierać do ludu Bożego i świata; obraz Kościoła ewangelizującego i przeżywającego nieustanną misję, czującego odpowiedzialność i radość z tej wędrówki; Kościoła, który nie boi się drogi ani tego, co może znaleźć, wędrując pośród ludzi, zwłaszcza tam, gdzie najgłośniej słychać wołanie ubogich, wykluczonych i uciśnionych, na peryferiach egzystencji. Ten Kościół, jak jasno pokazuje ta publikacja, wyrusza w drogę, podążając za Jezusem, który w ciągu całego swojego życia przemierzył drogi Palestyny, głosząc każdemu człowiekowi Ewangelię zbawienia. To niezbędna dla każdego, kto pragnie zrozumieć „nową epokę Kościoła”, zapoczątkowaną przez papieża Franciszka.


opr. ac/ac


 
Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nowa ewangelizacja ewangelizacja Ewangelia Dobra Nowina głoszenie Ewangelii radość wiary nowość Ewangelii owocność ewangelizacyjna