Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Ks. Antoni Kmiecik

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA - WRZESIEŃ 2001Aby ludność Indonezji, zróżnicowana pod względem etnicznym, kulturowym i religijnym, otwierała się na budowanie przyszłości sprawiedliwej i demokratycznej we wzajemnym szacunku i harmonii.

Rozległość terytorium i wyspiarskie położenie tego kraju sprzyja ogromnemu zróżnicowaniu ludności. Mniejszość chrześcijańska stała się od kilku lat ofiarą przemocy. Wciąż powtarzają się próby zastraszenia chrześcijan, jak na przykład ostatnio podkładanie bomb w kościołach, zarówno katolickich, jak i protestanckich. W lipcu bieżącego roku miał miejsce "konstytucyjny" zamach stanu. Usunięto prezydenta Abdurrahmana Wahida, który był także przewodniczącym partii Nahdlatul Ulana, zrzeszającej 35 milionów muzułmanów ze środowisk wiejskich. Natomiast partia muzułmanów klasy średniej - kupców, intelektualistów i przedsiębiorców w miastach - zwana Muhammadyah, zrzesza 28 milionów członków. Konflikty między tymi partiami istnieją nie tylko na płaszczyźnie społeczno-politycznej, ale również etnicznej i kulturowej. Utrudniają one dialog i współistnienie między różnymi wspólnotami religijnymi.

Kościół modli się w tym miesiącu o sprawiedliwą i demokratyczną przyszłość Indonezji, aby mieszkańcy tego kraju żyli we wzajemnym szacunku i harmonii. Kościół w Polsce ma szczególne zobowiązanie do tej modlitwy, ponieważ pierwsza, zorganizowana po drugiej wojnie światowej grupa polskich misjonarzy udała się właśnie do Indonezji. Byli to księża werbiści, którzy wyjechali tam w 1965 roku. Stało się to możliwe dzięki staraniom, które u władz komunistycznych podjął także ambasador Indonezji w PRL. Taki był początek nowego zaangażowania misyjnego Kościoła w Polsce, któremu nie przeszkodził wtedy ani islam, ani komunizm. Praca polskich misjonarzy w Indonezji przyczyniła się nie tylko do rozwoju Kościoła katolickiego w tym kraju, ale także do otwarcia oczu i serc katolików w Polsce na niezmierzone horyzonty misji.

Módlmy się więc za ludność Indonezji, bo wzajemnie zawdzięczamy sobie wiele w odkrywaniu powszechności Kościoła Chrystusowego. Modlitwa za udręczonych dziś braci w dalekiej Indonezji niech nam też dopomoże dokonać dobrych wyborów na przyszłość sprawiedliwą i demokratyczną we wzajemnym szacunku i harmonii także w naszym kraju.

opr. mg/mgCopyright © by Gość Niedzielny (35/2001)

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrześcijaństwo polityka islam terroryzm Indonezja werbiści

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W