Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jak być dobrymi rodzicami?

Scott Turansky, Janne Miller

Rozwój twojej własnej biblijnej filozofii rodzicielstwa


Trzymasz w ręku książkę zawierającą bardzo różne pomysły. Jako rodzice potrzebujemy wielu rozmaitych sugestii, które mogłyby pomóc nam w wychowaniu dzieci. Każde dziecko jest wyjątkowe i nie da się zastosować jednej strategii wychowawczej wobec wszystkich. Ponadto pomysły na rodzicielstwo, które miały znaczenie w ubiegłym roku, dzisiaj potrzebują już modyfikacji. Twoje dziecko nieustannie się rozwija i zmienia. Sugestie, które znajdziesz w tej książce, pozwolą ci być lepszym rodzicem.Nie wystarczą jednak same pomysły. Istnieje wiele różnych koncepcji rodzicielstwa. Każdy rodzic posiada opinię i przekonania o tym, co jest najlepsze w dziedzinie wychowania. Prawdopodobnie sam posiadasz mnóstwo pomysłów, ale nie jesteś w stanie ich wszystkich zrealizować. To, czego potrzebujesz, to wiedzieć, w jaki sposób można je wprowadzić w życie. Jesteśmy pewni, że wykorzystasz odpowiednie narzędzia spośród wielu dostępnych. Pomysły wydają się być proste, ale ich realizacja jest o wiele trudniejsza, ponieważ właśnie na tym etapie wszystko zaczyna się komplikować. Każde dziecko jest niepowtarzalne, a każda rodzina posiada swoją własną dynamikę. Jeśli pragniesz dowiedzieć się, w jaki sposób zastosować w praktyce podane w tej książce pomysły, zamierzamy ci w tym pomóc.

Jesteśmy nawet gotowi uczynić coś więcej niż tylko pomóc w zastosowaniu poniższych rad. Każdy rozdział tej książki może mieć swój wkład w budowanie twojej biblijnej filozofii rodzicielstwa. Filozofia jest sposobem myślenia i stanowi szkielet, na który składają się pojęcia oraz teorie. Naszym zamiarem jest pomóc ci rozwinąć biblijną strukturę, z której będzie można wybrać rady i sugestie do przygotowania najlepszej strategii dla twojej rodziny. Przez splot Bożego Słowa z jego praktycznym zastosowaniem będziesz mógł rozwinąć wzory postępowania, które spowodują olbrzymie zmiany w twoim życiu i w życiu twoich dzieci.

Św. Paweł w Liście do Kolosan ostrzegał „Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie” (Kol 2,8). Ostrzeżenie to jest ważne dla rodziców. Nasz świat przepełniony jest różnymi ideami. Wiele z nich nie służy nam pomocą, ponieważ opierają się na tradycji, a nie na wskazówkach dawanych nam przez Boga. Jeśli chcesz, możesz rozwinąć filozofię rodzicielstwa, bazującą na solidnej teologii i Bożym planie na nasze życie.

Niektóre elementy biblijnej filozofii rodzicielstwa będą wspólne dla wszystkich rodziców. Do takich istotnych elementów, niezbędnych w każdym domu, należą: opieranie się na autorytecie Słowa Bożego, przekazywanie dzieciom wiary oraz uczenie je sposobu życia, który jest naśladowaniem Chrystusa. Sporo elementów biblijnej filozofii rodzicielstwa będzie się jednak różnić w zależności od rodzica. Niektóre z nich będą bardziej podkreślały relacje. Inne będą bazowały na regułach, bo jak wiadomo niektóre dzieci potrzebują więcej zasad motywujących je do działania niż inne.

Budowanie unikalnego biblijnego podejścia do rodzicielstwa dostarcza rodzicom sposobu myślenia i działania, które wydają się być najbardziej odpowiednie dla danej rodziny. Prezentowane pomysły będą dla ciebie swego rodzaju przewodnikiem. Możesz, oczywiście, według własnego uznania wybrać i zaakcentować jedne bardziej niż inne. Pozwól Duchowi Świętemu prowadzić się w kształtowaniu twojego własnego stylu. Czymś wspólnym dla nas wszystkich niech będzie zaufanie Bożemu Słowu, które pomoże nam budować własną filozofię rodzicielstwa.

Ponadto w trakcie wędrówki i wzrastania w Chrystusie będziesz mógł dokonywać potrzebnych zmian. Zanim zagłębisz się w lekturę niniejszej książki sugerujemy, abyś stworzył listę problemów, która będzie przypominać ci o tym, co chciałbyś osiągnąć czytając kolejne rozdziały. Mamy nadzieję, że obok listy rzeczy do wykonania stworzysz również listę pomysłów. Pomysły te pomogą ci zidentyfikować kluczowe zasady i pojęcia, których w przyszłości będziesz używać jako podpowiedzi. Każdy punkt znajdujący się na tej liście przedstawia część twojej strategii, biblijny sposób myślenia na temat rodzicielstwa i pracy z dziećmi. Wszystko to pomoże ci wykreować własną biblijną filozofię rodzicielstwa. Ostatecznie wyznaczysz sobie zadania oraz opracujesz wizję swego domu i każdego dziecka z osobna.

Pamiętając o zasadach z tej książki, rozpoczniesz budowanie swojego stylu rodzicielstwa. Weźmiesz w ręce swoją osobowość i pozwolisz kształtować się swemu podejściu do rodzicielstwa według biblijnych zasad opartych na łasce i sercu. W końcu dostrzeżesz, że twoje zdolności skutecznego rodzicielstwa rozwijają się szybciej, niż to sobie wcześniej wyobrażałeś.

Pamiętajmy, że podejście do rodzicielstwa oparte na sercu zawiera myślenie strategiczne, planowanie oraz praktyczne zastosowanie. Idea jest tylko ideą dopóki nie rozwinie skrzydeł i nie wleci do waszego domu. Nie wystarczy mieć dobry pomysł. Potrzebujemy także planu, który pomoże wprowadzić ten pomysł w życie. Dlatego też wiele rozdziałów zawiera specyficzne słownictwo, którego możesz używać w swojej rodzinie. Naszym pragnieniem jest pomoc w zastosowaniu dobrych pomysłów. To właśnie dobre pomysły mogą kształtować relacje w twojej rodzinie. Formując swoją własną biblijną filozofię rodzicielstwa pamiętaj o poniższych zasadach:

Pracę rozpoczynajcie modlitwą, prosząc Ojca Niebieskiego o mądrość, łaskę, cierpliwość i wytrwałość. Dziękujcie Bogu za postęp i przejawy dojrzałości, które dostrzegacie w waszych dzieciach.

Budujcie biblijny fundament. Autorytetem jest przede wszystkim Biblia. To zadziwiające, jak wiele fragmentów Pisma Świętego odnosi się do rodziny. Traktujcie Biblię jak przewodnik życia, a w ten sposób odkryjecie wiele prawd tam zawartych, które mają wpływ na wasze rodzicielstwo. Każdy rozdział tej książki zawiera fragment Pisma Świętego, który kieruje i formuje nasz sposób myślenia.

Planujcie daleką przyszłość. Zachowujcie perspektywę przechodząc od małego obrazka do dużego. Codzienne wzajemne oddziaływania są małymi cząsteczkami, składającymi się na coś większego. Pewne złe zachowania odsłaniają to, co ukryte jest w sercu dziecka. Poprawianie każdego postępowania może być dopasowane do szerszej strategii, kierującej dzieci w stronę dojrzałości.

Skupiajcie się na tym, co najważniejsze. Resztę zostawcie na później. Aby wypracować jak najlepszą strategię unikajcie „rodzicielstwa reakcyjnego”.

Szukajcie różnych rozwiązań dotyczących tego samego problemu. Nie dotyczy to jedynie danego momentu, lecz odnosi się do całego życia. Wiele razy wyzwania, które stają przed nami teraz, wpisują się w większy obraz zmian, których potrzebujemy.

Skupiajcie się na sercu. Rozwijajcie plany rodzicielskie, które na dłuższą metę pomagają dzieciom przezwyciężać wewnętrzne blokady, nie tylko teraźniejsze problemy z zachowaniem.

Pragniemy, aby nasza książka zmobilizowała cię do myślenia opartego na Biblii, do oceny swojej sytuacji, do skorygowania swojego rodzicielstwa i pomogła twoim dzieciom iść naprzód. Przygotowaliśmy listę składającą się z pięćdziesięciu zasad, według nas najlepszych spośród tych, z którymi spotkaliśmy się na przestrzeni długich lat pracy. Współpracowaliśmy z tysiącami rodzin i przeprowadziliśmy setki seminariów dla rodziców. Zainicjowaliśmy wiele studiów nad Biblią oraz projektów badawczych. Otrzymaliśmy dziesiątki tysięcy opinii komentujących nasze działania. Spośród tego wszystkiego wypracowaliśmy pięćdziesiąt strategii, które mogą pomóc w osiągnięciu znacznego postępu.

Wierzymy, że korzystając z informacji zawartych w tej książce będziesz w stanie udoskonalić i rozwinąć podstawy swego rodzicielskiego sukcesu. Myśląc w sposób strategiczny, planując swoje działania, stawisz czoła swoim codziennym wyzwaniom z szerszą perspektywą, większą motywacją oraz pewnością, że poruszasz się we właściwym kierunku. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest tym, który przemienia serca, zarówno twoje, jak i twoich dzieci. Czytaj więc tę książkę w atmosferze modlitwy, pozwalając Bogu mówić do siebie na temat twojej relacji z Nim oraz na temat tego, czego On chce dla ciebie i twojej rodziny.

To dzięki modlitwie na kolejnych stronach tej książki odnajdziesz nadzieję i mądrość. Rodzicielstwo jest podróżą, która wymaga od nas całej mądrości, jaką tylko jesteśmy w stanie wykorzystać. Posługiwanie się biblijną filozofią rodzicielstwa pomoże ci łatwiej i z większą pewnością przebrnąć przez życiowe wyzwania dzięki łasce Bożej, która jest obecna w naszym życiu.


Jest to fragment książki:

Scott Turansky, Janne Miller, Nie poddawaj się!, 50 strategii pomocnych w pracy nad przemianą serca

Wydawnictwo M
ISBN: 978-83-8021-026-4

Bycie konsekwentnym jest przereklamowane. Koncentrując się tylko na zachowaniu dziecka, w prosty sposób możesz je „wytresować” do zmiany. Ale długotrwała prawdziwa przemiana dokonuje się w sercu. Czy Twoje rodzicielstwo koncentruje się na charakterze i sercu Twojego dziecka? Czy wiesz, jak pomóc Twojemu dziecku stać się lepszym człowiekiem?opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wychowanie dzieci rodzice rodzicielstwo rozwój dziecka biblijna filozofia rodzicielstwa pomoc dziecku odpowiedzialni rodzice dobrzy rodzice
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W