L'Osservatore Romano LIPIEC - 7(175)/95

Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano LIPIEC - 7(175)/95 - Pielgrzymka do Czech i Polski

DOKUMENTY PAPIESKIE 
Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 50. rocznicy zakończenia w Europie drugiej wojny światowej4
List Papieża Jana Pawła II z okazji 200. rocznicy urodzin św. Wincentego Pallottiego10
JAN PAWEŁ II W CZECHACH I W POLSCE 
Katecheza wygłoszona po powrocie do Watykanu, podczas audiencji generalnej 24 maja12
Kronika podróży13
Msza św. w Ołomuńcu i kanonizacja Jana Sarkandra i Zdzisławy z Lemberku15
Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli» 17
Św. Jan Sarkander18
Św. Zdzisława18
Spotkanie z młodzieżą na «Świętej Górce» koło Ołomuńca19
Ks. Czesław Drążek SJ - Na ziemi rodzinnej 21
Spotkanie ze wspólnotą Kościoła ewangelicko--augsburskiego w Skoczowie24
Przemówienie ewangelickiego biskupa Pawła Anweilera25
Msza św. na wzgórzu «Kaplicówka» w Skoczowie26
Przemówienie bpa Tadeusza Rakoczego28
Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli»30
Spotkanie z mieszkańcami Bielska-Białej31
Liturgia Słowa w Żywcu32
Przemówienie bpa Tadeusza Rakoczego34
Acta diurna: Lekcja historii Kościoła34
WIZYTA DUSZPASTERSKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II W TRYDENCIE  
Msza św. i beatyfikacja bpa Jana Nepomucena de Tschiderera .35
Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli» 37
Bł. bp Jan Nepomucen de Tschiderer .38
Spotkanie modlitewne z okazji 450. rocznicy Soboru Trydenckiego 38
Sobór Trydencki41
NOWI BŁOGOSŁAWIENI KOŚCIOŁA  
Msza św. i beatyfikacja pięciorga sług Bożych . .42
Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli» 44
Bł. Augustyn Roscelli 44
Bł. Maria od św. Józefa Alvarado Cardozo .45
Bł. Maria Helena Stollenwerk45
Bł. Maria Dominika Brun Barbantini .46
Bł. Józefina Gabriela Bonino46
75. URODZINY OJCA ŚWIĘTEGO
Odnawiam gotowość służenia Kościołowi
47
AUDIENCJE GENERALNE .48
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM .55
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Do uczestników IX Zgromadzenia Włoskiej Akcji Katolickiej
56
KOŚCIÓŁ W POLSCE
Ojciec Święty dziękuje dzieciom
57
Telegram Papieża na pięćdziesięciolecie Uniwersytetu Łódzkiego58
Telegram Papieża z okazji koronacji wizerunku Matki Bożej Łaskawej w sanktuarium w Wieliczce58
Telegram z okazji pielgrzymki Ludzi Pracy do Matki Bożej Piekarskiej .58
Telegram Papieża z okazji koronacji Cudownego Obrazu Matki Miłosierdzia w Białymstoku .59
Przemówienie podczas audiencji dla Krakowskiej Akademii Rolniczej .59
List biskupów polskich - Akcja Katolicka w służbie nowej ewangelizacji 60
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ 62
KRONIKA 64
Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao