Sacrum i kultura

Zapowiedź przewidzianego na 15-17.09.2000 Kongresu Kultury Chrześcijańskiej

Od 15 do 17 września 2000 roku pod hasłem „Sacrum i kultura: Chrześcijańskie korzenie przyszłości” odbędzie się w Lublinie Międzynarodowy Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Komitet honorowy Kongresu tworzą: Prymas Polski kard. Józef Glemp, Premier RP Jerzy Buzek, Marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak, Marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński, minister oświaty Mirosław Handke oraz bp Jan Śrutwa.

15 września

Organizatorzy w pierwszym dniu obrad Kongresu przewidzieli referaty: kard. Paula Pouparda „Między barbarzyństwem a nadzieją; miejsce chrześcijaństwa we współczesnym kryzysie kultury”, Andrzeja Wajdy „Między tradycją a rozwojem: pytanie o tożsamość kulturową”, Leszka Kołakowskiego „Między Oświeceniem a Oświęcimiem: paradoksy współczesnego humanizmu” oraz Ryszarda Kapuścińskiego „Współczesne patologie władzy a banalność zła”.

W godzinach popołudniowych zaplanowano dyskusje. Panel nt. „Kulturowe następstwa totalitaryzmów” poprowadzą Jerzy Kłoczowski, Alain Besan,con, Irina Alberti i Stefan Wilkanowicz. O inspiracjach chrześcijańskich w rozwoju nauk przyrodniczych powiedzą Michał Heller, bp Stanisław Wielgus, Leszek Kuźnicki, Adam Urbanek, Kacper Zalewski. Aksjologiczne podstawy kultury politycznej przedstawią Maciej Zięba OP, Cezary Michalski, Tadeusz Styczeń, Aleksander Smolar, Dariusz Gawin. Natomiast Krzysztof Piesiewicz, Maciej Iłowiecki, Jerzy Sosnowski, Jarosław Gowin i Jan Skórzyński omówią dylemat: prawda czy polityczna poprawność w etyce środków przekazu.

16 września

W kolejnym dniu obrad z wykładami wystąpią kard. Miloslav Vlk („Godność osoby ludzkiej w perspektywie Oświęcimia i Kołymy: doświadczenie dwóch totalitaryzmów a personalizm chrześcijański”), Andrzej Zoll („Czy demokracja jest gwarancją prawego prawa?”), Siergiej Awierincew („Koordynacja dwóch płuc: współdziałanie tradycji Wschodu i Zachodu a współczesny kryzys kultury”) oraz abp Tadeusz Kondrusiewicz („Papieska wizja jedności a mentalność po komunizmie”).

Do udziału w dyskusjach panelowych zaproszono Piotra Wojciechowskiego, Andrzeja Osękę, Tadeusza Sobolewskiego, Zygmunta Kubiaka („Kicz nihilistyczny jako ekspresja kryzysu wartości”), Konrada Kucza-Kuczyńskiego, Tadeusza Borutę, Janusza Marciniaka, Renatę Rogozińską, Wojciecha Skrodzkiego („Modernizm, postmodernizm i sacrum w architekturze”), jak również Marka Zaionca, Ryszarda Skubisza, Stanisława Budzika, Andrzeja Antoszka („Współczesne języki kultury: rewolucja przez Internet”).

17 września

Równie ciekawie zapowiada się trzeci dzień kongresu. Jego uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać Stanisława Rodzińskiego („Promieniowanie sacrum a współczesne ucieczki w lekkość bytu: kultura wysoka a kultura masowa”) oraz Krzysztofa Zanussiego („Napięcie wartości jako źródło rozwoju kultury: etyka kontra estetyka, granice wolności i prawdy, uniwersalizm a »naszość«”). Anna Świderkówna przedstawi „Obraz Boga i dramat człowieka w ewolucji kultury: fascinosum i ból istnienia”, natomiast Jerzy Kłoczowski poruszy problem inspirującej roli dziedzictwa chrześcijańskiego w poszukiwaniu nowego oblicza Europy.

Dyskusje koncentrować się będą wokół trzech tematów: „Nowe formy duchowości w muzyce: rock katolicki?” (Wojciech Kilar, Stefan Münch, Tomasz Budzyński, Stanisław Dąbek), „Etos akademicki a odpowiedzialność za kulturę” (Jerzy Bartmiński, Jadwiga Puzynina, Andrzej Szostek, Ryszard Legutko, Władysław Stróżewski) oraz „Uniwersalizm katolicki a tradycja narodowa” (Stefan Sawicki, Adam Boniecki, Grzegorz Górny, Grzegorz Przebinda, Władysław Panas).

Podczas Kongresu wykładom i dyskusjom panelowym towarzyszyć będą różne imprezy kulturalne (m.in. happeningi, wystawy, koncerty).


Rezerwacja miejsc i dodatkowe informacje:

Ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz, ul. Kalinowszczyzna 3, 20-129 Lublin, tel. (081) 748-26-58; 0-601-244-589; tel./fax (081) 445-38-45, e-mail: rubin@kul.lublin.pl.

(g)

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao