Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Prawdziwie chrześcijańska postawa

L'Osservatore Romano

Koniec z nienawiścią i przemocą

Koniec z nienawiścią i przemocą - foto
Autor/źródło: Pixabay, ean254

Przy okazji modlitwy Regina caeli Papież apeluje o pokój po zamachach w Indonezji 14 maja 2018

Apel Papieża o położenie kresu przemocy w Indonezji. Po groźnych zamachach, które wstrząsnęły azjatyckim krajem, zwłaszcza tych, które uderzyły w chrześcijańskie wspólnoty w Surabai, Papież wyraził swoją solidarność z ludnością przy okazji modlitwy Regina caeli, odmówionej w południe w niedzielę 13 maja. „Wznoszę moją modlitwę za wszystkie ofiary i ich krewnych”, powiedział, prosząc 45 tys. wiernych obecnych na placu św. Piotra o modlitwę „w ciszy” i zachęcając ich: „Razem błagajmy Boga pokoju, aby ustały te gwałtowne działania, a w sercu wszystkich znalazło się miejsce dla uczuć nie nienawiści i przemocy, ale pojednania i braterstwa”.

Wcześniej, mówiąc o liturgicznej uroczystości Wniebowstąpienia, Franciszek przypomniał, że zawierają się w niej dwa elementy — z jednej strony, „kieruje nasze spojrzenie ku niebu, gdzie Jezus w chwale zasiada po prawicy Boga”; z drugiej, „przypomina nam o początku misji Kościoła”. Jezus w istocie „posyła swoich uczniów, żeby szerzyli Ewangelię na całym świecie”. Zatem „Wniebowstąpienie zachęca nas, abyśmy wznosili spojrzenie ku niebu, aby zaraz później kierować je ku ziemi, realizując zadania, które nam powierza zmartwychwstały Pan.

Chodzi, zauważył Papież, „o misję nieskończoną — to znaczy dosłownie bezgraniczną — która przekracza ludzkie siły”. Jednak „ten projekt Boży może być realizowany jedynie dzięki mocy, której sam Bóg udziela apostołom”. W tym sensie „Jezus zapewnia ich, że ich misja będzie wspierana przez Ducha Świętego”. I właśnie dzięki Niemu „misja powierzona przez Jezusa apostołom jest kontynuowana przez wieki i trwa nadal dzisiaj”, przy współpracy każdego ochrzczonego. „Każdy w istocie na mocy otrzymanego chrztu — wyjaśnił Papież — jest uprawniony do tego, by sam z kolei głosił Ewangelię. To właśnie chrzest nas uzdalnia, a także ponagla do bycia misjonarzami, do głoszenia Ewangelii”.

Dlatego też wniebowstąpienie, „podczas gdy zapoczątkowuje nową formę obecności Jezusa pośród nas, wymaga, abyśmy mieli oczy i serce nastawione na spotkanie Go, na służenie Mu i na dawanie o Nim świadectwa innym”. Wszyscy wierzący są wezwani do tego, by byli „mężczyznami i kobietami wniebowstąpienia, to znaczy poszukującymi Chrystusa na drogach naszego czasu, niosącymi Jego słowo zbawienia aż na krańce ziemi”.

Na tej drodze, podkreślił jeszcze Papież, „spotykamy samego Chrystusa w braciach, zwłaszcza w najuboższych, w tych, którzy cierpią w swoim ciele ciężkie i upokarzające doświadczenie dawnych i nowych form ubóstwa”. A jak na początku „zmartwychwstały Chrystus posłał swoich apostołów z mocą Ducha Świętego”, tak dzisiaj „posyła nas wszystkich z taką samą mocą, abyśmy dawali konkretne i widzialne znaki nadziei”.

Na zakończenie modlitwy maryjnej, po apelu o pokój w Indonezji, Franciszek wspomniał o Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu. Następnie pozdrowił różne grupy wiernych, zakańczając spotkanie na modlitwie Regina caeli wzmianką o mamach w dniu, w którym obchodzone jest ich święto, i modlitwą do Matki Bożej Fatimskiej.

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój Afryka zamach islam przemoc wojna agresja miłość bliźniego codzienność moc Boża wniebowstąpienie Indonezja misja Kościoła
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W