Tam gdzie brakuje solidarności, społeczeństwo jest podzielone

Podczas ekumenicznych nieszporów Papież zwrócił uwagę na fundamentalną niesprawiedliwość, będącą utrapieniem współczesnego świata

Papież celebruje Nieszpory w bazylice św. Pawła na rozpoczęcie oktawy ekumenicznej - 18 stycznia 2019

„Jeżeli bogactwo nie jest podzielane, dzieli się społeczeństwo” — przypomniał o tym Papież Franciszek w homilii podczas Nieszporów, którym przewodniczył w piątek 18 stycznia po południu w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami w związku z rozpoczęciem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nawiązując do wybranego przez chrześcijan z Indonezji tematu tygodnia ekumenicznego: „Dąż wyłącznie do sprawiedliwości”, zaczerpniętego z Księgi Powtórzonego Prawa (16, 20) — Papież wskazał na zagrożenia wynikające ze wzrostu gospodarczego podporządkowanego jedynie „logice konkurencji”, co pozostawia „wielu ludzi w ubóstwie, umożliwiając tylko nielicznym bogacenie się na wielką skalę”. Według Franciszka, „kiedy społeczeństwo przestaje mieć jako fundament zasadę solidarności i dobra wspólnego”, mamy do czynienia „ze skandalem, jakim jest to, że są osoby, żyjące w skrajnej nędzy obok drapaczy chmur, okazałych hoteli i luksusowych centrów handlowych, będących symbolami ogromnego bogactwa”.

„Solidarność i wspólna odpowiedzialność” winny zatem być „prawami”, którymi rządzi się wspólnota ludzka, a w szczególności „rodzina” chrześcijan, którzy, „będąc podzieleni”, „muszą pamiętać o wezwaniu do sprawiedliwości”, skierowanym przez Boga. To napomnienie przypomniał Papież również w sobotę 10 stycznia podczas audiencji dla fińskiej delegacji ekumenicznej — nie można działać na rzecz sprawiedliwości samemu: sprawiedliwości dla wszystkich wymaga się i dąży się do niej wspólnie. W świecie rozdartym przez wojny, nienawiści, nacjonalizmy i podziały wspólna modlitwa i zaangażowanie na rzecz większej sprawiedliwości nie mogą być odraczane. Są to zaniedbania, na które nie możemy sobie pozwolić. 

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama