Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Ceremonia Wręczenia Wyróżnień FIRMA NA MEDAL i statuetek BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU

PL 00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3, tel. (022) 6510701, fax: (022) 6510871

Internet: www.parafiada.pl, e-mail: parafiada@pijarzy.pl lub eyes@parafiada.pl

KRS 0000124134 Organizacja pożytku publicznego NIP 521-29-41-833

 

W dniu 19 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta Ceremonia Wręczenia Wyróżnień FIRMA NA MEDAL i statuetek BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU.

Organizatorem Konkursu jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej, a Patronat Honorowy nad nim objęli:

Na uroczystość zaproszeni zostali: inwestorzy prywatni i instytucjonalni, przedstawiciele samorządów, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, urzędy marszałkowskie, projektanci, wykonawcy, zarządzający obiektami sportowymi, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Związki i Kluby Sportowe, przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w finansowanie, planowanie i realizację inwestycji sportowych oraz firmy związane z branżą infrastruktury sportowej, olimpijczycy i sportowcy.

W tym roku odbyła się już VII edycja konkursu FIRMA NA MEDAL, który może się poszczycić bardzo dużą renomą. Świadczy o tym zarówno rosnąca rokrocznie liczba ubiegających się o wyróżnienie, jak również bogata lista doskonale znanych w środowisku dotychczasowych wyróżnionych w konkursie.

Z kolei tytuł i statuetka BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU przyznawane są najlepszym instytucjom i firmom, które wcześniej otrzymały tytuł FIRMA NA MEDAL, a także zasłużonym osobom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa sportowego i rekreacyjnego oraz merytoryczne i organizacyjne wspieranie PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ W POLSCE.

Obok firm:

honorowy tytuł i statuetkę BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU przyznano

Stowarzyszeniu PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza i jego Prezesowi - o. Józefowi Jońcowi SP - za wieloletnie zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, za organizację Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży oraz opracowanie i realizację zintegrowanego programu edukacji i wychowania poprzez sport.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora Konkursu http://www.pkis.pl/, a także www.parafiada.pl


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: firma sport parafiada budowniczy firma na medal budowniczy polskiego sportu infrastruktura sportowa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W