II Synod diecezji radomskiej

Informacja o Synodzie, rozpoczynającym się w listopadzie 2008

II Synod diecezji radomskiej

Prawie osiem tysięcy osób, duchownych i świeckich zostanie zaangażowanych w prace rozpoczynającego się w sobotę 8.11.2008 II Synodu Diecezji Radomskiej. Jego cele i zadania zostały przedstawione na konferencji prasowej, która odbyła się 4 listopada w siedzibie Kurii diecezjalnej. Udział w spotkaniu wzięli m.in. biskup Zygmunt Zimowski i sekretarz Synodu ks. Stanisław Łabendowicz.

Przed inauguracją

Biskup Zimowski poinformował, że problemy duszpasterskie i społeczne zostały zawarte w publikacji przygotowanej przez ks. prof. Witolda Zdaniewicza z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Wyniki badań zostały przedstawione podczas dni duszpasterskich, które odbywały się w dniach 12-14 listopada w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. - Celem jest omówienie najważniejszych problemów, które występują w naszej diecezji i znalezienie odpowiedzi, dlaczego w niektórych parafiach frekwencja w czasie niedzielnych Mszach świętych wynosi ok. 30 procent. Ważna jest także tematyka młodzieży i tworzenie rad parafialnych. Generalnie życie religijne w diecezji stoi na dobrym poziomie, ale nie możemy stać w miejscu, trzeba iść dalej i szukać nowych dróg w duszpasterstwie - mówił przed Synodem bp Zygmunt Zimowski. Dodał, że nie zabraknie dyskusji wokół parafii, czy ma to być miejsce spotkania czy kościelnej administracji. Hierarcha jest przekonany, że II Synod Diecezji Radomskiej będzie ważnym i historycznym wydarzeniem dla Kościoła lokalnego.

Z kolei ks. Łabendowicz wyjaśniał, że celem Synodu będzie udzielenie pomocy biskupowi w jego własnych obowiązkach. - Biskup sam oczekuje, by ukazano mu sprawy, problemy i wyzwania z innej, szerszej perspektywy i jednocześnie zaproponowano rozwiązania. Konkretnie będzie to, przede wszystkim, wspólna dyskusja nad problemami mającymi miejsce w Kościele radomskim lub jego bezpośrednio dotyczącymi i jeśli zachodzi taka potrzeba, tworzenie lokalnego prawa kościelnego - powiedział sekretarz Synodu.

Rzecznik Synodu ks. Zbigniew Gaczyński podkreślił rolę świeckich w Synodzie. - Mamy nadzieję, że dzięki ich doświadczeniu zostaną wypracowane pewne zadania, które staną się impulsem do dalszego ożywienia życia religijnego w diecezji - podkreślił ks. Gaczyński. Synod będzie odbywał się na trzech płaszczyznach. Poprzez działalność zespołów synodalnych, które powstały bądź powstają w parafiach. Szacuje się, że uczestniczyć w nich będzie 7, 5 tys. osób. Z kolei zadaniem komisji synodalnych, w skład których wchodzą duchowni i świeccy, w sumie 300 osób, będzie zajęcie się studiowaniem konkretnych zadań oraz redagowaniem opracowań, które następnie trafią pod obrady sesji plenarnych, z udziałem biskupa radomskiego. Synod ma potrwać około 3 lata.

Rozpoczęcie

II Synod Diecezji Radomskiej odbywa się pod hasłem: „Czynić diecezję domem i szkołą komunii". Msza święta inaugurująca Synod pod przewodnictwem księży biskupów z udziałem duchowieństwa została odprawiona w sobotę 8.11.2008 o godzinie 15.00. Dwie godziny później rozpoczęła się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu pierwsza sesja plenarna Synodu. Poprzedni Synod Diecezji Radomskiej zakończył się w 1997 roku.

Trochę z historii

Pierwszą oficjalna zapowiedzią II Synodu Diecezji Radomskiej znajdziemy w liście Bpa Zygmunta Zimowskiego z 11 listopada 2007 roku. Ksiądz biskup stwierdza w nim: „W Kościele diecezjalnym wędrujemy razem do Królestwa niebieskiego, do niebieskiego Jeruzalem. W czasie tej wędrówki trzeba nam przystanąć, aby razem, z pomocą drugich, wespół zastanowić się, czy nasza wspólna diecezjalna droga była i jest zawsze tą drogą, jaką Jezus Chrystus Król Wszechświata, ukazał nam w Kościele. Kościół nie jest „martwym” Ciałem Chrystusa. Kościół nie jest tylko czcigodną „relikwią” Chrystusa. Kościół jest żywym Chrystusem. W Kościele żyje Chrystus i przez usta papieża oraz biskupów zebranych kolegialnie na soborze powszechnym ukazuje każdej diecezji drogę, jaką winna podążać i która jedyna pomaga znaleźć rozwiązania wielu trudności, piętrzących się przed nami. W czasie synodu zastanowimy się „synodalnie”, to znaczy razem, czy znamy dobrze tę drogę i czy wiernie tą drogą podążamy. Zapraszam wszystkich do wspólnego budowania Ciała Chrystusa, którym jest Kościół poprzez synod diecezjalny”.

Każdy synod ma etap przygotowawczy i właściwy. Należy podkreślić, że prace przygotowawcze w diecezji radomskiej trwają już od wielu miesięcy. Mamy za sobą pierwszy etap duchowego przygotowania. Ks. biskup Zimowski podkreślał: „Synod diecezji radomskiej pragniemy uczynić przede wszystkim ogólnodiecezjalną modlitwę, a zwłaszcza ofiarę Eucharystyczną sprawowaną w każdej parafii w intencji Synodu”. Każda I niedziela miesiąca w diecezji radomskiej była przeżywana we wszystkich parafiach jako niedziela synodalna, poświęcona przede wszystkim modlitwie w intencji Synodu. Program przygotowań do synodu określony został w kluczu najważniejszych wydarzeń mijającego roku. Podczas zgromadzeń liturgicznych, najczęściej pod przewodnictwem pasterza diecezji przedstawiciele różnych stanów, w różnych miejscach i okolicznościach modlili się w intencjach mającego się rozpocząć synodu.

Oto one:

16 marca 2008 - Niedziela Palmowa — Droga Krzyżowa — Modlitwa mieszkańców Radomia w intencji Synodu.

2 kwietnia 2008 - Diecezjalne obchody 3. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Katedra Opieki NMP, Aleje Jana Pawła II. „W jedności Piotrem — kochać Kościół”.

20 kwietnia 2008 - Seminarium Duchowne — zakończenie tygodnia modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne: „Seminarium Domem nadziei i Szkołą kapłańskiej komunii”.

30 maja 2008 - Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa — Dzień Świętości Życia Kapłańskiego — Procesja Maryjna do katedry: „Prezbiter pasterzem wspólnoty”.

22 czerwca 2008 - Ogólnodiecezjalne spotkanie młodzieży w „Emaus”: „Młodzi we wspólnocie Kościoła”.

29 czerwca 2008 - Skarżysko-Kamienna, III. Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia: „Ruchy katolickie w służbie Kościoła”.

5 lipca 2008 — Kałków — „Niepełnosprawni w sercu Kościoła”.

6 sierpnia 2008 - Pielgrzymi jasnogórscy w modlitewnej służbie Kościoła radomskiego: „Być uczniem Chrystusa na wzór Maryi”.

6 września 2008 - Pielgrzymka dekanatu koneckiego do Sanktuarium MB Wychowawczyni w Czarnej: „Nauczyciele i katecheci w służbie Kościoła”.

7 września 2008 - 10. rocznica koronacji Obrazu Matki Pięknej Miłości w Skrzyńsku: „Cenna rola osób starszych i chorych w Kościele”.

14 września 2008 - 1. rocznica koronacji Obrazu Pani Świętokrzyskiej: „Świat pracy w Kościele”

28 września 2008 - 40. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie — ogólnodiecezjalna pielgrzymka rodzin: „Miejsce i posłannictwo rodzin w Kościele”.

5 października 2008 - Sanktuarium MB Różańcowej w Wysokim Kole — Pielgrzymka Kółek Różańcowych z diecezji: „Modlitwa buduje Kościół”.

9 listopada 2008 - Rozpoczęcie II. Synodu diecezji radomskiej w Uroczystość Opieki NMP w 100-lecie istnienia duszpasterstwa w Świątyni Mariackiej.

Ks. Biskup powołał grupę robocza przygotowującą część właściwą synodu. Grupa ta pod jego przewodnictwem spotykała się wiele razy. Został powołany Sekretariat Synodu, który koordynuje działanie całego tego przedsięwzięcia. Zostały powołane tematyczne Komisje Synodalne, ich przewodniczący oraz skierowane zaproszenie do członków poszczególnych komisji. Został przygotowany w formie książki materiał wyjściowy dla wszystkich uczestników synodu oparty na katechezach o Kościele papieża Jana Pawła II. Jest już logo synodu oraz hymn synodu.

Na podstawie:

Ks. Zbigniew Gaczyński, Synod. Trochę historii

Radio Plus Radom, II Synod Diecezji Radomskiej •

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama